Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Ноябрь » 01

Ha, şinə boon, xəyli vaxtbe deşmə bə vindemon ome zınedənıbim, çimiyən kali səbəbonşon hestebe ki, bəşmə vote tikəy çok ni. Hiç zınedənim komi oqətom, komi bıvotom, xəyli votə çiyonım heste, qılə-qılə bəvotem, bə kon qılə nubə nırəso, peşo bənıvıştem. 

Bino bıkəm çı Şuşa radioku, ərmənion Şuşada tolışi zıvondə radioşon okəy, aləm qıni bəyəndı, kali odəmon tadibəsə bə İroni tolışə prezidenti noməşon nıvışteşone ki, tı bəçəmə milləti ko ıştə qədə sə dəmənə, jıqo bızın ın milləti bı 2-3 xonəxo aspardəşone, sıxanım bımədə ni, har xonəxo ıştə fiki vote ozode, dessə bə vaxti ki, sı riyə danıvardo, ehanə sı riyəku davarde çəy cızzəbulə kəfşəni eqətedə, ha, nomə şe rəsəy bə İroni podşo, əvən çiç bıvoto coke? "Az çı Əhmədi zoə Nica ... Dumo bahand »
Просмотров: 1330 | Добавил: admin | Дата: 01.11.2013 | Комментарии (0)


Dınyo ğədimə xəlği bəyonən bə nıbəy beşedə

Ve hurmətinə tolışon, ım ruj əmə ıştəni dərk karde zınedənimon.  Əve bənə gitə neqo qınon i yəndıku vindedəmon. Im yolə qınon səbəbi vinde lozıme. Çəmə qəzeti həxədə har kəs qıləy replikə şodoydə. Im replikon hejo çəmə təliyə mənəviyyati mücəssiməye. Replikə şodakəson çı qəzeti i numrə dərc bıkan bə məydon biən, çəno əmənən çəvon replikə ğəbul bəkamon. Im replikə şodoy çəmə qıləy nırəsə cəhəte. Co dinon həxədə şə məlumaton mə ... Dumo bahand »
Просмотров: 1327 | Добавил: admin | Дата: 01.11.2013 | Комментарии (0)

Əğıl beədə har tostonədə bə di – bə Caynəvu əşim, aradə bə di "i kəybəynə Kuban” avtobusi peənıştim, bə Lankon bo nəve əşim. Çəmə di avtobus çı Vizəzəminiku davardedəbe. Vəy ğərəyz Vizəzəmini odəmmon Kornədi odəmonən bı avtobusi peənıştin. Avtobus çəmə diyku beşyədə jəqoən pur nəbi, əncəx bə Vizəzəmin dəşəcəğin pur əbi. Mılxəs, avtobusədə bo mandero vırə nəbi. Jıqo səfərondə qıləyədə kəybə qəvədə mandə qıləy merd bə saloni votşe:
- Ay camaat, tikəy bə yəndı nez bıbən, az yo i lınqi mandəm xo...
Hejo çəy tono mandə co merd çəy cəvobış doy.
Просмотров: 1323 | Добавил: admin | Дата: 01.11.2013 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır