Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2014 » Август » 7 » Allahverdi BAYRAMI( İVIJƏLİ ) - 68
15:48
Allahverdi BAYRAMI( İVIJƏLİ ) - 68

 

Ustad Bayrami Allahverdi Ağarza zoə 08.08.1946-nə sori Masali di Mədoədə moəku bıə. Mədo miyonə məktəbədə (1954-1965); BDU filoloji fakultədə (1965-1970) təhsil səşe. 41 sor (1979-2011) Ostoro (1970-1974), Masalli rəyonon  məktəbonədə ( 1974-1979) miəllim ko kardəşe. Esət pensiyədəy. 

1960-nə soriku dovri mətbuatədə çəy məqalə, şeeron dərc bedə. Tolışi zıvoni, tolışi ədəbiyoti tədğiğ kardedə. Muasiron əy bənə şair, zıvonşunas, ədəbiyotşunas, tənqidəvon zınedən. 9 kitobi mıəllife.


De səmimi dıli çəy movardə ruji təbrik kardedəmon, bəy xəşəconəti, mənəynə umur, qeşə ofəyəvonəti orzu kardedəmon. Movardə ruj bud bıbu, Bayrami!

İradə dodo təbrik kardeydə şıməni Allahverdi miəllim. Xıdo şıməni vey nızno bo Tolışə xəlği. Har vaxt hozon bo xıdmət kardey zıvoni roədə. Şımə moavardə rujon bud bıbu. Bə Xıdo dıvo kardeydəm ki, bıdə əv ın səfə şımə dıli piyə baxşə bıdo bəşmə, çumçıko Əv ğadirə Xıdoy.


BƏŞTƏ RO

Dınyo dimə sipi-siyoy,
İ baxş zəmin, se baxş dıyoy.
Çe ton həmoy, çə ton kuyoy,
Çəp bəştə ro, rost bəştə ro.

Xəy de şəri kizlə bıvən,
Qıləy şine, qıləy təvən.
Bə hesbəse rujən, şəvən;
Du bəştə ro, rost bəştə ro.

Rijə jəydən bənə honi,
Se kəs sıvneydə zivoni.
Sa kəs vəteydə əvoni,
Cır bəştə ro, kas bəştə ro. 

Vey zumande deşmenımon,
Volo beydə har onemon.
Bə Xıdo mandə umimon.
Bəd bəştə ro, xos bəştə ro.

Iştə koədəy çe osyo çəx,
Sə dojneydə əçəy çəx-çəx,
Po qətdəni tolışi həx,
Du bəştə ro, mos bəştə ro.

Tolış xəlqi çəy avlodon
Okırneydən hay bə i ton.
İcoədə mən, co-coədə ton!
Yad bəştə ro, dust bəştə ro.

Bəxt nıvıştdə, maq moleydə,
Xəy kaşteydə, şər pəleydə.
Millət de dardon qıleydə,
Biz bəştə ro, pəs bəştə ro.

Fevral, 2014 

 

BO KALİ TOLIŞON


Şımə sırkə  çe tınde?
Yəndı coni çoknedon!
Deşmeni noğo doydon, 
Dusti dıli toknedon.

Bəyəndı beyəton ni,
Icoli ğeyrəton ni,
Pan qətə ibrəton ni,
Şəv-ruj yəndı tıknedon.

Ko-pişon “bıjən-bıjən”,
Yəndı kudon çan bəjən,
Emardəni ğeyz ijən,
Ta coni bə xok noedon.

Həmə oqardon bə lus,
Yəndı həvatdon bə luz,
Mandon qıləy astə-pus,
Nışdon, mafə loknedon?!

08.12.2013

 

 

RUKIM AZ

(Ruşinə kulikim az,
Ğıvoşə bə lukim az.
Iştı şə sahatiku
Obıryə bə sukim az.)

(Musəddiq Kəmali)

Penə Myonku cıvonbəm,
Mado məzə çovonbəm,
Şinə qəpə zıvonbəm,
Tolışə hi xokim az.

Iştə inə sodiğım,
Çəy zıvoni aşiğm,
Dıyo ov, bandi sığim.
Bırzə məzə, tukim az.

Se hovə sır edome,
Ço kinə bə şu dome.
Bə vəşti po şodome,
Vey kəsonsə çokim az.

Şık bə Xıdo, har vədə
Vədım mandə ğıvvədə.
İnə Vətəni vədə
Qınokor nim, pokim az.

Əli Nasiri bıvəm,
İradə dodo hivəm,
Tofiqi çəşi şıvəm,
Xanəlisə rukim az.

03.05.2014

Просмотров: 1328 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar?