Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2011 » Февраль » 1 » Bə muəllimon, alimon iən bə co ruşonfikon (ziyalion) dı-se sıxan...
17:11
Bə muəllimon, alimon iən bə co ruşonfikon (ziyalion) dı-se sıxan...
Ve hürmətinə kolleqon!  Şımə çok zındəyon ki, əmə jurnalist, ya qəzetçi  ne, riyaziyyat elmi alim və müəllimimon. Çəmə, i milyonisə ve Tolışi xəlği hələm ki, de 500 tiraji beşə yeganə mətbu bə "Tolışi Sədo” qəzeti redaktorə məsuliyəti bəştə qıy peğəte əsas səbəb - oxonə soronədə bə milləti çand ruşonfikon sə vardəbə faciəynə prosesonədə çəmə VİCDONİ SƏDO tələbi, iən rəhmətlığ Nəvuzəli müəllimi vəsiyyəti nəticədə be. Əfsus bıbu ki, sıvoy (ğərəz) çand ğeyrətmandon, əmandə ve-veylə ruşonfikon ım çətinə rujonədə ıştə şəxsi jimoni milləti ümumi dard-səronsə xəyli bəpe qətşone və hələmən çəvon ve poə ıyo-əyo nyon bedən və bə Tolışi harayə Sədo hay doydənin...Həni xəbəşon ni ki, i vaxt oviən de "fü-fü” karde-karde peşomə şəhid Nəvüzəli müəllimi sə omə faciə, i ruj bə çəvonən sə ome bəzne, ım əmonsızə fələk  əvoniən nyo bə  ha kıçiku bekarde və bə zolımon zülmi məruz karde bəzne.  Əğəm bə nəzə bıstənəmon ki, hələm  ta ğədimə devronku jıqo milləti sağləm ruhədə oğətəkəson bilavasitə əçey mücahidə  ruşonfikon bən və millət bəvədə bə labud marde məhkum bə ki, ım ruşonfikon HƏXƏ royko qardən, bəvədə bəsə dəbəşemon ki, çəmə əncəx, iən əncəx iqlə romon mandə: TOKİədə nyon be ne, bə RUŞNƏ  ro beşe lozime! Bənə qıləy müəllim-alimi, çəmənən orzu ıme ki, Tolışon SƏVODİN bıbon, ıştə şəxsi, iən xəlği  HƏXİ harco müdafiə karde bıznon. Amma, əğəm  çəş vinde-vinde, çəmə ğədimə di-məhəllə nomon bə co zıvoni pegordınedən, nom-fəmilyon dəqiş karde cəhd kardən, de saxtəkorə roon deputaton vijnedən və i.a. mənfurə kon  kardən və əmənən – de "onsuzən ıştə vıtəyon bəkan!” kəlmon, bə ım həxsızətion tov vardəmon, bəvədə, lap yolə alim-professor, akademikən bıbamon, de məzlüm, ociz, besəvodə cahilon  müqayisədə, çəmə çı fərqmon be bəzne ki?!
 
Əve ki, ey çəmə alim-müəllimon, iən co rüşonfikon, ijən bəşmə, bənə şımə kolleqə müraciət kardəmon: "Tolışi Sədo” – çəmə həmməyni qəzete, oyo ıştə milli problemon, elmi məqalon, müsahibon, müraciəton və i.a. vacibə məsəlon ico mızakirə karde bəznemon. Bovə karde bəznen ki, əğəm ico, de ağli, iən de səbri ko bıkəmon, i ruj bəştə həxi sohib, bə şoyə rujonən  ico şohid  bəbemon və həni hiç gıləy  bədxoxi bəmə züş əvışkni.  
 
Çəmə niyyət - "Tolışi Sədo” qəzeti  bə Dınyo  Demokratikə Medion cərgə bekardeye. Qəzetədə mütəmadi formədə çı dınyo ve məhşurə şəxson müsahibon bəşe, çəmə  ğədim, iən muasirə  tarıx-mədənyəti ve-veylə  sırron obəben, çı dınyo ve-veylə xaricə məmləkətonədə jiə tolışon marağinə  sobəton bəməsen və i.a.  "Tolışi Sədo” qəzeti internet versiyə iən  oyo dərc bə həmmə materialon  www.talish.org saytədən hande bəznen.
 
Əzizə kolleqon! Peştepüremon ki, i ruj "Tolışi Sədo” qəzeti  de tarsi-larzi, ya de ehyiyati ne, de fəxri, de şoy-voyəti bə dast pebəğaten və qəzeti ha toja nomrə de intizari çəş bəkan...İnşallah, ım nezonədə çı qəzeti müxbir poston və bəy abunə məsəlonən həll karde niyyətədəmon.
Xıdo ıştən "Tolışi Sədo” hifz, iən zümand bıkə, inşallah!

                                                                                                                             
Hilal MƏMMƏDOV,
Tolışi Sədo yolə redaktor

Просмотров: 1567 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus