Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Май » 1 » ƏLİ NASİR, 60 sinnı bud bıbu!
13:18
ƏLİ NASİR, 60 sinnı bud bıbu!

ALİ NASİR -60

01.05 tarix dıqlə zumandə tolışə şairi movardə ruje. Əli Nasiri 60 sinn təmom bedə, Mehman Qaraxani zoə 58 sinn. Əli Nasiri 1988-nə soro Milli Lıvemoni vaxtonku, Mehmani şoqird vaxtonku çok zınedəm. Har dıqlə şair ısətnə Azərboycon ədəbiyoti ən qeramiyə numayəndonin. Har deynən bo tolışi xəlği ve azizin. Mehmoni ofəyəvoni həxədə 2 məqalə, Əli Nasiri barədə 5 məqalə nıvıştəme.

Bə Əli Nasiri həmən 2 şeir həsr kardəme.

(1)

Camal Lələzoə “De Lələ sıbət” kitobi bə çap hozı kardəbimon. Çəy “Nasir oməy” nomədə qıləy şeir ve xoş ome bəmı:

NASİR OMƏY

( Bə şair Əli Nasiri)

Imruj bə Ğızlovo somon,

Dılonədə bo voşne çoon,

Deştə eli bə vindemon

Xəlği yolə şair oməy.

Tolışıstoni har tono

Ostoro, liko, Lankono

Qırdə bən Zərdusti sonon,

Bə məclis piron pir oməy.

Iyon çe milləti balon,

Ağılmandon, barzə bolon,

Şoyvo kardən rukon-yolon,

Bə şiron məclis şir oməy.

Əştə millət bəsə poysə,

Diə kardə bə zoon resə,

Votdə: şukur, Xıdo, ısə

Çəşi nur, dıli qir oməy.

Vətən çe har milləti kəy,

Avə dəbasto Həşi vəy,

Şairi vanq avəçəkəy—

Çe şairon mahir oməy.

Çe nomerdon kılo bısut,

Çe deşmeni qılo bısut,

Bo milləti dılo bısut

Nasir oməy, Nasir oməy!

2006 (“De Lələ sıbət”, B- 2007, s. 22)

Azən çı şeiri təsiriku jıqo nıvıştıme, bıhandon ray bıdən, kom vəzmine?

BO ƏLİ NASİRİ

(Camal Lələzoə votəynə)

Bə çəmə di mehmon ome,

Bə behişti ğılmon ome.

Çəşon ruşnə, conqir ome,

Şair Əli Nasir ome.

Şair xəlqi nunəlokəy,

Jıqo bızın çəmə elkəy:

Bə Fələstin Yasir ome,

Şair Əli Nasir ome.

Boştə xəlqi coni bısut,

Çı deşmeni kəybə bıdut,

Çı milləti faxir ome,

Şair Əli Nasir ome.

Haft sor zindon əsiri bə,

Osnə kındə dəstqiri bə.

Çı Kərbəlo Bəşir ome,

Şair Əli Nasir ome.

2006 ( Votəme, ya votəmni”Boku- 2013)

(2)

İ kərə Əli Nasiri de telefoni ibənd şeir vığandəşbe bomı. Ve təsir kardışe bəmı, lorzınişe çımı ruf, ın şeirən jıqo bə miyon beşe:

BƏŞTI ĞIBON

Tı Tolışi merdə baləş,

Həxiku nıqardə baləş.

Nasiri həmdardə baləş,

Iştı bilə bəştı ğıbon.

(Əli Nasir)

Çımı dıli kəbob məkə,

Betı əy dıl hisob məkə,

Tıniş çəmə yolə səkkə,

Iştı boli bəştı ğıbon...


Zəmon oməy, devron qarde.

Inə zıvon boydəğ karde,

Bə ən yolə fayə varde,

Iştı boli bəştı ğıbon...

Merdbiş, mandiş vətənədə:

Səyvonəti məydonədə.

Haft sor hıtiş zindonədə.

Iştı boli bəştı ğıbon...

Ozodəti mıboriziş,

Yolə şair, qonə sipriş,

Tı bəməno vey aziziş!

Iştı boli bəştı ğıbon...

01.05. 2011 ( “Votəme, votəmni “ (B-2013, s.75-76)

Təbrik kardedəm Əli Nasiri 60 sorə, votedəmon: Şair, bud bıbu ıştı 60 sinn, 100 soron bıji deştə eli, deştə xıyzoni de xəşəconi!!

De yolə hurməti,

Allahverdi BAYRAMİ

01.05.2015. Masalli, Mədo

 

Просмотров: 1868 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus