Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Февраль » 5 » Məmmədhuseyn ƏLİYEV. Şeron
16:49
Məmmədhuseyn ƏLİYEV. Şeron
TOLIŞƏ KİNƏ
                              
Xonçə boği vılij tı,            
Çimənisə qılij tı.         
Betı nəfəs əkəşnim,                
Çımı çaşij, dılij tı.                  
     
Az bıqardom bəştı sə,
Çimənisə, daştisə.
Mıni çaşkə boğədə,
Saat qardəy həştisə.

Çaşon siyo, bəv oşım,
Məmandəmon dı vırədə.
Çımı lampə bıvoşın,
Bıvəşəmon ivrədə.

Siyo aspi nal bəbe,
Sipyə dimi xol bəbe.
Bılbıl tıni bıvindo,
Vıli tono lol bəbe.

Tı dəvlətij, tı molij,
Məmləkətij, məholij.
Iştı sinə dı dınyo,
İ dınyosə ve bolij.

Az bıqardom bəştı sə,
Çimənisə, daştisə.
Mıni çaşkə boğədə,
Saat qardəy həştisə.

TOLIŞƏ MAHNEYON

Az aşığim zərdəbə,
Ro şedə bə Zardəbə.
Az ıştınim, tı çımı,
Çəmə sıxan kardə bə.

Az aşığim, bı bandi,
Çı bandiku bə bandi.
Marde heste, qarde ni,
Tınij çımı pəvandi.

Honi roysə vılim az,
Tojə çımən, qılim az.
Çımı boği boğbonij,
Çə boği boğbonimaz.

Tı xanımij bə boli,
Məmləkəti, məholi.
Tıni ki to bəqəte,
De ceyroni, məroli.

Barzəbolo, siyo çaş,
Zoon dıli toknedəj.
Xıdo bəxne, tı kenə,
Çıki lampə bəvoşnej.

Dınyo bədo itkə kam,
Tıni dəqiş nibəkam.
Maqi roysə bınıştoj,
Vəyo tıni çaş bəkam.

Şəv-ruj xıvət hardedəm,
Bəji bedəm, mardedəm.
Tıni birdəm vindyədə,
Iştəni qin kardedəm.

Iştı sinə mərməre,
Dimonı sə məxməre.
Çıki lampə bəvoşnej,
Çəy siyo sığ covhəre.

Tıni vinde, əy tobə,
Nə qınoye, nə tobə.
Tokyə şəvon oşımij,
Oşməşəvon astovə.

Mol-dəvləte ıştı ləvz,
Xıdo doə beəvəz.
Iştı çaşon bıvindo,
Bəji bəbe mardəkəs.

Kiə aspi yalisə
Uzənqisə, nalisə.
Sa kərə ğırbon bəşem,
Iştı dimi xolisə.

Dıyo yoli bole moy,
Oməj, dınyo bızın, boy.
Oşməşəve, xəlvəti,
Beşi bəsə honi roy.

Məmmədhuseyn Əliyev QAİL 1925-minnə sori aprelə manqi 25-ədə çı Lik rəyoni Qurdəsə diyədə bə dınyo omə. Miyonnə məktəbi oroxniyəbəpeşt çı ADU filoloqiya fakultədəj handə (1949-1954). 1947-minnə sorədə "Səs verirəm" (Sədo doydəm) nomədə bə iminnə nıvıştəyıj, Likədə beşə "Kolxoz yolu" (Kəlxozə ro) rujnomədə dərc bə.

1940-minnə soriku çı Liki, Lankoni muxtəlif məktəbonədə muəllimətıj kardə. 1960-minnə soriku Azərboyconi Ənıvışton İyəti uzv be. 1977-minnə sorədə de əçəy təşəbbusi AƏİ Lankon zonə şebə obə. Çə rujiku tosbin bə rəhmət şe, həmunnə şebə məsul kotib bə.

1977-minnə soriku mutəmadi Lankon rəyon deputaton səvetəti deputat vıjniyə bə.

Bə nıvıştə ofəyəmoni de şeiri bino kardə M.Əliyev peşı ğırbinə nəsr əsəronıj bə ğələm sə. Əçəy "Qayaların səsi" (Halon sədo), "Dağlar oğlu" (Kuhon zoə) i. c. povest, iyən romanon dərc bən. Əçəy "Prokuror" pyes N.Vəzirovi nomədə bə Lankoni Devlət Dram Teatrədə bə təmoşə noə bə. Bəçəy, bə Səvet İttifaqi Ğəhrəmon, Həzi Aslanovi həsr kardə poeməj Məmməd Rahimi yolə ğıymətıj doə.

Əv çı AƏİ Lankon zonə şebə orqan bə "Şəfəq" jurnali təsisəkə, iminnə redaktor bə.

M.Əliyevi tolışi zıvonədən şeironıj nıvıştə.

Yolə ədib 1994-minnə sori iyulə manqi 16-də bı dınyoj bido kardə.


İnformasiyə hozo bıkə: Nəriman Əğəzodə

 

Просмотров: 1916 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus