Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Март » 27 » “Mikrafonə sindrom”
16:35
“Mikrafonə sindrom”

Mikrafoni ıştən jı şe ni! Əv qıləy qədə, kırtə siyo conəvəye; da rujən mizi səpe bımando, bəy ənəho fik doəkəs əbıni.

Mikrafon bəvədə bə bəlo peqardə ki, çəy duqmə eqətdən, bo qəp jəyro, beədəbəti nıbo, doydən bə odəmi dast. Eyhanə, bo kəşero kameran dıçu kardəbun bə odəmi, bəvədə çə xonəxo dastədə ım qədə, kırtə siyo conəvə əlbəhol peqardə, bedə qıləy “siyo əjdəho”! Siyo əjdəho, çı əjdəho?.. Çı “siyo əjdəho” səm de sardona aki eqətdə odəmi. Ə odəmən ıştəni gin kardə, qəv oməy vadoydə, ıştəniən cəmati dılədə beabru kardə, oqətdə.

Xokbəsəti bəvədəy ki, de elmi-texniki tərəqqi anqıl bə ım tojə noxəşi ən ve bə tolışon coni ariz bə! Şərti nomış “Mikrafonə sindrom” bə ım noxəşi viruson ımruj çı tolışon venə hissə şəxsiyyəti, milliıştənidərki, mənəviyyati, əğeydə arıştero, de bə çəvon xun dəşə! Bı səbəbən ım noxəşi bo Tolışi ısətnə vəziyyəti ve xətoynə noxəşiye!

“Pıxərəğon”

“Mikrafonə sindrom” ıştə soxə viruson bə tolışon 2 qılə sosial qrupi psixika həniyən ve pevlo bən, çəvon mazqi miningit kardən. Bı nıvıştəyədə əmə, çı həmonə sosial qrupon qıləy həxədə dıldard bəkamon. Im qrupi numayəndon ıştə milli mənşə, yəne tolışətijon əvino kardə, iradəjon zəif bə kəxəlisonin! Jıqo beməxə odəmon ənə ven ki, çəvon aşmardə hisob gin bə! Bı xosyətədə bə tolışon nomi şərti bınəmon: – “pıxərəğon”.

“Mikrafonə sindrom”i paraziton bə “pıxərəğon” çı kəno kali puçə təsironku muqavimətış zəif bə şəxsiyyəti çoknə vırti-vılo kardən; çoko ki, vəyonədə, xəy-şəronədə bə “pıxərəğon” dast mikrafon doydən, çəvon veni ıştə moə zıvoni oqətdən, bino kardən çı tırki zıvoni peşti arışte-arışte, ıştə fikon cılə-cuyə karde-karde bı zıvonədə bo “filosofəti” (bənə “sugu sərin olsun, çorəki isti olsun” və s. şablonə ifadon) karde...

Bı tisbirədə bə “noxəşinon” nek-neki ıştə dədurə “nık-nıki” orıxındən, bə odəmi con xəcolətiku ujə-ujə eqındə. Odəmi micoz xərob bedə, dılış təkedə...

Bə jıqo zəminbə “pıxərəğon” bedərəcə əməlon Şımənən məvuji, ve rast oməjon...

İntasi, qıləy xoşbəxtəti bəvədəy ki, de “pıxərəğon” dıli sıxto bə səmimi əloğə dəşdəş; kamişəy təbliğot bardəş, profilaktik söhbəton kardəş, əvoni bə sə dəndəboş ki, “aybe, co xəlxon bəmə məsırvon” – votedəboş, çəvon kaliyon xıyə kardəbunən, veni çı tənğıdiku nəticə bekardən, qədə-qədə bə ro oqardedən...

Əmə şəv-ruj bə təbliğatimon, bə çanpoçəmon ki, ıştə xalqi “pıxərəğon” co xalqon dılədə ov kardə, bənə “mikrafonə sindrom” tisbirədə kali-kali otəşqınyə bəlon virusonku peroxnəmon. Iştə şəxsi nımunədə dastomon omə ve kon kardəmon... Bəbe vote ki, ıştə dıl, xəşiyəti, Xıdo doə umur, şəxsi jiyemoni əsas hissəmon bə Tolışi xalqi milli-mənəvi hestemoni nığo doy, rost be həsrmon kardə, ğıbonmon doə...

Xıdo Tolışi jıqo ğədo-ğəzəronku, dardo-bəlonku deəro bıkə! Amin!

İnşallah, navoməyonədə bə “Mikrafonə sindrom” noxəşiəti məruz mandə tolışon dıminə qrupi sosal-psixoloji vəziyyəti həxədə dıldard bəkamon...

Mehdi bəq

 

Просмотров: 1133 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Onlayn TV

Xəbər xətti

''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib 
Qədim azəri dilinin yadigarı – Talış dili 
Талышское слово "по" (стопа, ступня, ходьба) в виде морфемы в современных индоевропейских языках