Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Январь » 14 » Tolışə zıvoni həxədə
20:29
Tolışə zıvoni həxədə
Bə "Toloşon sədo” qəzeti redaktori

Vey hurmətinə Rafiq muəllim. Qəzeti beşe qoroşoğ şıməni təbrik kardedəm. Im yolə koe. Əncəx bəzi məsəlon hıstin ki, qəzet hozo kardəkəson bəpe əvoni bə nəzər bısənon. Mı jurnalistr nim, ıştə fikron bənıvoştem. Çiç bəşmə xoş nı bıme, əv şımə koe.

I. Bəpe qəzet ıştə funksiyə bə vırə bırosno, yəni har çiku bınıvışto. Qəzeti iminə funksiyə əve ki, əv informasiya bırosno. Əncəx şımə qəzetədə i qılən xəbə bedəni. Dərəsdəm ki, qəzet haftədə i kərə beşedə, əncəx ujənən bəpe dınyo iən Azərbaycandə şə proseson xulasə bıbo. Kon hadison bən, ki çıçış kardə. Im həmən çı ədəbi zıvoni inkişafi qoroş vey vacibe. Əncəx dı ədəbiyyati, dı şeri vey bə nav şe əbıni. Çoko çimisə bə nav beşə qəzeton nışin. Əncəx i səhifə bə ədəbiyyati co karde bəbe. Bəsə dəşdəm ki şımə coyliyon, ənə materiali nıvışte çətine. Hiç nıbu müəyyən saytondə şə çokə məqalon bə toloşi peqordone bəbe.

II. Qəzetədə bə idmaniən vırə doe lozime. Çan vaxte "Xəzər–Lənkəran”i ətrofədə har curə hənəkon şedən. Çəmə zonə əhali bı dəğə har da kəsədə həşt kəs bı barədə qəp jedə. Qəzetədə bı həxədə i kərə tırkiədə qıle məqalə şə. Millət oxo həmə siyasətçi ni, bəlkəm i kəsi co fikrış handeş pidə, qəzetdə bəpe har çi bıbo, har qəzet handəkəs çəyo boştəno jəçi peqəto.

III. Nıvıştəyon ki, qəzeti səkəs kame, har çi ujənən əyo beşedə ki, qəzeti bəvədə həməkəs bəse ki, bo insonon marağ jə çi bıbo, çəvondə qıle az, çıl kubuq bo kisə pul ni, əncəx bo Akademiya işçion yolə pule. Puli doədə odəmi pidəşe çey dəyəri muqabildə informasiya bısəno. Əqər ın informasiyə nıbo, az ə qəzeti əsənim. Mande ki bə tarsi məsələ, ımon həmə boşə şeyonin. Kişon de tobə ısət qəzet hande kutisə qətə, qəzet beşdəbu, qeydiyyatədə davardəbu, oşko havatə bedəbu bəvədə problem çiçe ki?

Bəsə dəşdəm ki, hələ tojə-tojəe, har çi çok bəbe. Əncəx joqo karde lozime ki, har kəs ıştə pie qəzetiku se bızno bəvədə qəzeti tirajşən bəbe, co koonən ışdə vırə bəsen.

Orzum əve ki, ın qəzet ıştə sələfonku çokə mənadə fərqlənmış bıbu. Iştə funksiya bə vırə rosne bızno. Mande ki bəmə, əmənən şımə ğolloğədə hozo. Çəmə dastə çim omeydə koməq bakamon. Handəkəsi dasədə qıle qəzet se omeydə, eyən kardəmon, lozim biədə bə co handəkəsonən məsləhət zınedəmon.

Bənə toloşi zıvonşunasə alimiən bəştə ğarz zınedəm ki, toloşi tədqiq bıkəm deyən ki, bə xıdo şukur məşğulim. Çı hukumətikuən noroziətim ni, bə mənadə ki, bəmı votdəni tı dı zıvoni boçi məşğul bedəş, əksinə, ha sornə planədə bı problemi yəni, bə toloşi zıvoni umute pul co kardə bedə, ım pulən, bo co tədqiqatçion co kardə pulisən nə kame, nəən ki, vey. Əv co məsələe ki, dovlətədə bə alimi maaş kam dodən. Hələ heç kəsikuməm məsə ni ki tı boçı Azərbaycandə nıştəş, toloşi zıvoni tədqiq kardəş. Hiç kiən votəş ni ki, ıştı ın məqalə çap kardedənimon, ya rəy dodənimom, bəçı qoroşoğ ki ti toloşi zıvoni tədqiq kardedəş. Imon həmə boşə şeyonin.

Çı Tolışi zıvoni həxədə kali fikronım heste ki, əvoni boşməro vığandedəm. Əğəm lozim zındəyonbu çap bıkənən.

Rasim Heydərov,
Filologiya elmləri namizədi,
"Tolışon Sədo”, N: 02 (14) 14 yanvar 2012


 

Просмотров: 1816 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus