Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2014 » Декабрь » 16 » Tolışi zıvonədə bə Tırki zıvoni məxsus nə "u", nəən "ü" sədo heste
19:47
Tolışi zıvonədə bə Tırki zıvoni məxsus nə "u", nəən "ü" sədo heste

 

Çandi-çan sore ki, Tolışi zıvonşunosəti elmədə sıxanonədə “u”, “ü” hərfon ofayə doy həxədə kali mubohison şedən… Dosə ımrujnə ruj, ım mubahison ıştə həljon pəydo kardə ni.

Az ıştəni "Tolışi zıvonşunos" hisob nıkardero, bı cur mubohison umjən bə nim. İntasi, çanən nıbo, Tolışi zıvonədə ənvışti piyəy-nıpiyəy, jıqo çiyon beşdən bəçəy və.

Pidəme ki, hejo bı barədə bəmı rast omə kali mubahisəynə məğamon deştə xalqi fərzəndon pay-baxş bıkəm.

Hol-hozıədə əmə (Mehdibəy Səfərov, Əli Nasir, Akif Mehtəmənson), çı rəhmətşə şair Şahmirzə Tolışəxuni "Iştə nomım gin kani" kitobi nəşr kardero kali kon kardəmon.

Mı, Şahmirzə Tolışəxuni dastinıvıştəyon çapım kardə, doəme bə mətbə. Mətbədə naşir Akif muəllimi çı nıvıştəyon səpe kali lozimbə konış kardə. Çəğıno, həmonə nıvıştəyon bo redaktə kardero doəmone bə çəmə xalqi yolə şair Əli Nasiri. Əyən, bı nıvıştəyon səpe ko kardeədə, çanə “u” hərf ofayə doə bə, əvonış həmə peqordınə bə “ü” hərf. Bo misali nıvıştəm; ruj – rüj, dust – düst, duz – düz, nun – nün, kum – küm, pust – püst və s.

Sıxani duzi, çan vaxte ki,əmə de şairi çımi səpe bə kali fikrə coəti eqınəmon. İntasi, az ha nopeqət kardəbim, vindəbim ki, çımı votəyən duze, çı şair Əli Nasiri votəyədən həx heste... Binom karde, de “u” nıvıştə bə sıxanon ıştən-boştəro bərkədə tələffuz karde... Ha.., jıqo-jəqo... - bə çımı ağıl qıləy çi oməy!

Bo “Iştə nomım gin kani” kitobi nəşriro materialon oxonə varianti bə mətbə doy lozimbe. Imruj, bı məqsəd qırdə bemon. Şair Əli Nasirən oməbe bə mətbə. De Akif muəllimi, de şairi hol-əhvoli xəbə səybəpeşt, votem; “şair, bə çımı ağıl jıqo qıləy çi omə - Tolışiədə nə u hərf heste, nəən ü! Çımı zınəy, Tolışiədə qıləy hərf heste, əv çı u - ü miyonədə bə qıləy co sədoye! Ğasti, çəy sədo doə hərfi nomi duz pəydo bıkəmon?

Hejo, mı çıko jıqo vote, çəmə yolə şairi ıştə çifoj qıləy vərəğ bekay, bənem vəy bə tırki nıvıştə bə; “Talışda nə “u” hərfi var, nə də ki, “ü”! Talışda bu iki hərfin arasında olan bir hərf var ki, o tamam başqa cür səslənir. O da, budur – (u hərfi səpe i qılə xətış kəşəbe).

Çəğıno, Akif muəllimi vote; “rəhmətşə rofessor Nəvuzəli Məmmədovən hejo əvoti ki, tolışədə nə “u” hərf heste, həən “ü”. Çəmə zıvonədə həmonə hərf çı tırkon dıqlə – “u”, “ü” hərfon miyonədə bə, qıləy co sədo doə hərfe!”

Bı barədə xəyli mali-xulə kardebəpeştə, əmə se kəsən – Əli Nasir, Mehdibəy Səfərov və Akif Mehtəmənson bə umumi fik oməymon ki; “Tolışi əlifbada nə “u” hərf heste, nəən ki, “ü”! Ə hərf ki, çəmə zıvonədə sədo həmonə sədo doydə, əv u-ye, çəy səpe i qılə xət!

Xosə tolışon, ım çəmə - çı Əli Nasiri, Mehdibəy Səfərovi, Akif Mehtəmənsoni fikonin, de Şımə pay-baxşmon karde. Şımənən bı barədə ıştə fikon bınvıştəjon, çok bəbe!

Mehdibəy SƏFƏROV

facebook.com/mehdi.safarov

Просмотров: 1599 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1 bayrami1682  
Salom bıbu bəşmə ruşinə dimi.Hurmət hestıme bəşmə hay seqlə şəxsiyəti Tolışi ölifboədə tojəti bino noydon. Vey mərağ kardedəm ki, şımə ixtira kardə hərfi çe cur realizə bəkayon? Şahmirzə Tolışəxuni kitobədə şımə ixtira kardə hərf bə zuhur bebəşe, ya ne?Xıdo bəşmə fırsət bıdo!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Onlayn TV

Xəbər xətti

''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib 
Qədim azəri dilinin yadigarı – Talış dili 
Талышское слово "по" (стопа, ступня, ходьба) в виде морфемы в современных индоевропейских языках