Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Март » 2 » Xanəli – Tolışi peşt
15:05
Xanəli – Tolışi peşt

Boçi Xanəli muəllimi çı Tolışi peşt hisob kardəmon? Peşt çoknəy bedə? Çokə ruji - puçə ruji, xəşə ruji – qonə ruji bə odəmi həyon bə kəsi odəm boştə peşt zındə... Bı hisob Xanəli muəllimən çı Tolışi peşte!

Totalitar Sovet İmperiya bə insoniyyəti əleh ən yolə cinayətonədən qıləy əve ki, 20-nə əsri 30-nə soronədə Tolış nomədə dınyo ğədimə xalqış iva bə represiya məruzış karde, əçəy nomış ğəti-ğədəğonış karde! Bə xalqi zıvoni, ədəbiyyati, folklori, adət-ənənonış tabuj noy! Çı xalqi şairon, ənvışton, axunon, ictimai-siyasi xadimon ijən co ruşinfikon i poə dərhol kıştıjone, əmandəyonən bə Sibir, bə Maqadan sırginjon karde. Ənəho dənıvarde ki, əvonən vəğın sardiku, vəşiku ğır ben, mardin! Bə Tolışi peşti nizə ejə kəson jıqo zınəjone, demiyən Tolış marde...

Bə yolə tarixi xəyonəti dıçu bə Tolışi ta dosə 20-nə əsri 80-nə soron oxi sədoş benışe. 

Ne.., nımarde, dədə Tolış! Gin nıbe, lələ Tolış! Boçi nımarde, dədə Tolış? Bə çı kion hisob gin nıbe, lələ Tolış?

Vaşte, ijənən Tolışi jə dıl! Obəy çəy nəfəs! İjənən, beşen bə məydon, çəy şiri-nəron! Novruzəli Məmmədov, Tofiq İlham, Vəlişah, Huccətullah, Şahan Tolıbi, Əli Nasir, Allahverdi Bayrami, Camal Lələzoə, Bəxtiyar Ruşin ijən çan kəs bənə bəvon bə Tolışi zıvoni, ədəbiyyati sənibəton nəfəs doə, fitri istedadinə şairion, ğələm əhliyon - şiri-nəron beşen bə məydon!

Çə nəhənqə şiri-nəronədə qıləyən, ıştə rufış, ıştə dılış, ıştə jiyemonış bəştə xalqi – bə Tolışi zıvoni, ədəbiyyati, folklori, mədəniyyəti həsrış kardə şair Xanəli Tolışe! Əçəy nıvıştə mukəmmələ poeziya nımunon çı ğədzınə Tolışi xalqi zıvonədə əzbərin! Xanəli muəllimi şeronədə çı Tolışi zıvoni soyəti, ğədiməti, nığıləti, lakonikəti, həzinəti, ahəngdorəti ıştəni ve çok nışo doydə!

Xanəli muəllimi bəştə xalqi – bə Tolışi kardə xidmət i qılə deçəy nıvıştə xosə ədəbi nımunon təmom bedəni! Əv həmən ıştə xalqi mədəniyyəti, tarixi, adət-ənənon, milli-mənəvi dəyəron, çəy mental irsi təbliği, inkişafi, nığo doy roədə sərasər zəhmət kəşə ve yolə ruşinfik, ictimai xadim, bə nımunəvi şəxsiyyəti malik navəşən, mudrikə sıprişe!

Xanəli muəllim çı Tolışi şoyə ruji şo bə kəse! Çəy çətinə ruji ısə boy, ıştə sinə bənə avtomati ambrazura bə nav doə mərdə sıprişe!

Imruj, çı xos-mubarəkə sima movardə ruj – yubileye! Çəy 75 əmijış təmom bedə!

75 əmijə yubileyon xose, mubarəke, xosə şair, ğıryətinə merd, ləyoğətinə tolış - Xanəli Tolış!

Əmə, həm ıştə nomo, həm “Tolısh.org”i kollektivi nomo Şıməni de 75 əmijə yubiley munasibəti dıli sıxto təbrik kardəmon! Bə Şımə xəşəcon, dırozə umur, xeyzonə səadət ijən tojə-tojə ədəbi nailiyyəton orzu kardəmon!

Xıdo Şıməni bə Tolışi xalqi ve nızıno!

Bə Şımə de ve yolə hurməti,

Mehdibəy SƏFƏROV, Əli NASİR, Allahverdi BAYRAMİ, İsmail ŞABANOV, Ataxan ƏBİLOV, Seyran DADAŞOV, ijən “Tolısh.org”i redaksiya kollektiv

 

Просмотров: 1201 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Onlayn TV

Xəbər xətti

''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib 
Qədim azəri dilinin yadigarı – Talış dili 
Талышское слово "по" (стопа, ступня, ходьба) в виде морфемы в современных индоевропейских языках