Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2012 » Март » 17 » Amerikanın gizli tarixi -1
18:13
Amerikanın gizli tarixi -1
Kolomb Yeni Dünyanı yəhudilərə güc qazandırmaq, oranın zənginliklərini yəhudilərə vermək üçün ələ keçirmişdi

KOLOMB QÜDS MƏBƏDİ TİKMƏK YOLUNDA

Təhrif olunmuş Tövratı əzbərdən biləcək qədər dindar bir yəhudi və ən böyük arzusu Qüdsdəki Süleyman Məbədini tikmək olan Kristof Kolomb, həyatının ən əhəmiyyətli qərarını verib yola çıxarkən macəra arxasında qaçırdımı? Klassik izahlarda tez-tez rast gəlinən pul və şöhrət ehtirası onun belə bir səfərə nə üçün çıxdığını açıqlamaq üçün yetərli sayıla bilərmi? Şübhəsiz ki yox...

Kolombun "müqəddəs və Sionist" məqsədləri müxtəlif Yəhudi qaynaqlarında vurğulanır. David M. Eichhorn belə deyir: "Kolomb Yeni Dünya axtarırdı. Əslində bu Yeni Dünyanın varlığını əvvəlki Vikinq kəşflərindən bilirdi. Əsas gizli məqsədi isə güclü yəhudi dostları üçün bir yer tapmaq idi”. Amerikanın The Nev Republic jurnalının yazdığına görə, Yəhudi tarixçi Simon Viesenthal da Kolombun İspaniyadan sürgün edilən yəhudilərə yeni bir yurd tapmaq üçün yola çıxdığına inanar. Buna görə Kolumbun məqsədlərinin başında Osmanlı (yəni İslam) əleyhinə bir cəbhə meydana gətirmə və Qüdsdəki Müqəddəs Süleyman Məbədini tikmək üçün "maliyyə" tapma həsrəti gəlirdi. Beləliklə, Kolumbun səfərinin iki məqsədi vardı: 1.Xristian Kral Prester Johna çataraq Osmanlıya qarşı ikinci bir cəbhə açmaq. 2.Müqəddəs yerləri qurtararaq Süleyman Məbədini yenidən tikmək...

Kolombun 1481-ci ildə tutduğu gündəliyində Flavius Josephusdan hissələr var. Qeydlər arasında Ophir ölkəsindən bəhs edilir (Qızıl ölkə). Kolumb zəngin qızıl yataqları olan bu ölkədən çıxaracağı qızıl və almaz ilə Süleyman Məbədini yenidən tikdirməyi düşünürdü. Bütün bunlar, Kolombun səfərinə əhəmiyyətli bir metafizik ölçü verir. Bunun bəzi görünən işarələri də vardır. "Yəhudi Ensiklopediyası" Kolumbdan bəhs edərkən onun yola çıxanda maraqlı bir yəhudi ritualını tətbiq etdiyini bildirir: Kolumb bütün hazırlıqlar tamam olmasına baxmayaraq, yola çıxmaq üçün tam bir gün heç bir səbəb olmamasına baxmayaraq gözləmişdir. Yəhudi Ensiklopediyası Kolombun yola çıxmaqdan uzaq dayandığı günün yəhudi təqviminə görə Ov ayının doqquzu olduğuna diqqət çəkir. Çünki Ov ayının doqquzu Süleyman Məbədinin yıxıldığı gündür və bu gün yəhudilər oruc tutaraq, məbədin yıxılmasına yas tuturlar. Kolomb müqəddəs səfərinin tarixini də yəhudi dini ənənələrinə görə təyin etmişdir. Süleyman Məbədi ilə əlaqədar ənənələrə...

Məbədin yıxıldığı günü dini qaydalara uyğun olaraq yas tutaraq keçirən Kolomb, sabahısı gün Yeni Dünyaya doğru yola çıxmışdır. Kolombun Yeni Dünyaya ayaq basdığı 12 Oktyabr 1492-ci il tarixi isə yəhudi təqviminin bir başqa əhəmiyyətli günüdür: 21 Tişri 5253-ci il, yəni Sukkotun son günü, Hoshana rəbbə. Bütün bunlardan, Kolumbun iki böyük hədəfi olduğu ortaya çıxır; yəhudilər üçün yaxşı bir torpaq tapmaq və yeni zənginliklər əldə edərək Məsihin yer üzünə qayıtma əlaməti olaraq sayılan Süleyman Məbədini inşa etdirmək. Kolombun səfərini kimlərin təşkil etdiyini, kimlərin bu iş üçün "lobbiçilik" etdiklərini araşdırarkən, səfərin mütəşəkkil və planlı bir hərəkət olduğu daha da qətilik qazanır.

KOLOMBUN ARDINDAKI YƏHUDİLƏR

Kolombun səfəri bir gündə qərar verilmiş bir səfər deyildi. Ola bilməzdi də; çünki zamanın şərtlərində okeana açılaraq Qərbə doğru irəliləmək son dərəcə böyük və riskli bir iş idi. Kral və Kraliçanın buna icazə verməsi, bu iş üçün qaynaq ayırması, uzun razısalma və "lobbi" səylərinin nəticəsində olmuşdu. Kral və xüsusilə Kraliçanı Kolombu dəstəkləməyə razı salanlar isə yəhudilər idi. Kolombun ən böyük dəstəkçiləri, üçü də bir "konverso" (görünüşcə Xristianlığı qəbul etmiş yəhudi) olan Luis də Santagnel, Gabriel Sanchez və Isaac Abrabanel idi. Kolomb, bunların yanında, yenə bir yəhudi olan Abraham Men Samuel Zacutonun çəkdiyi astroloji xəritələrindən və onun şagirdi olan bir başqa soydaşının, Cozef Vechinhonun inkişaf etdirdiyi astrolojik istiqamət tapma cihazlarından faydalandı. Bu kəslərə tək-tək baxdığımızda, son dərəcə maraqlı gerçəklərlə qarşılaşırıq...

Santagnel, Kralın xəzinədən məsul ümumi müfəttişi idi və Kolombu Kralın dincliyinə çıxaran, sonra da onun lehində Krala təlqinlərdə olan ən əhəmiyyətli ad o oldu. Santagnel, ayrıca Kral və Kraliçanı Kolombun maliyyəsi üçün lazımlı pulu özünün asanlıqla tapa biləcəyini söyləyərək razı saldı. Həqiqətən də Kolomba xəzinədən tam 1.140.000 maravedi verərək səfərin maliyyəsini təmin etdi. Kolomb, səfərindəki inkişaflarla əlaqədar ilk məktubunu da ona yazdı.

Gerçəkdə Yəhudi şəxsiyyətini qoruduğunun ən əhəmiyyətli işarələrindən biri isə nüfuzunu davamlı olaraq yəhudilərə dəstək olmaq üçün istifadə etməsi idi. Saraydakı digər konverso Gabriel Sanchez isə, İspaniyanın iki krallığından biri olan Aragonun xəzinə naziri idi. O da Kolomba maliyyə təmin etdi. Kolombun səfəri ilə əlaqədar məktub göndərdiyi ikinci adam oydu. Isaac Abrabanel isə Kolomba kömək edənlər içində gerçəkdə ən əhəmiyyətli adam idi. Çünki Kolomba əhəmiyyətli pul dəstəyi verən Abrabanel, bu texniki köməyinin yanında hadisənin metafizik ölçüsünü də hesablayanların başında idi. İspaniyadakı Yəhudi cəmiyyətinin qabaqda gələn adlarından olan Abrabanel, məşhur Kobudlaçı xaxamlardan Cozef Abraham Hayyundan Kobudla və Talmud təhsili almışdı. (Kobudla: yəhudi mistisizminin qaynağı; Qərbi elmlərin və böyününül təməl qaynaqlarından biri olaraq qəbul edilir). Abrabanel, kilid bir ad idi; 1484-cü ildə Kral və Kraliçanın əmrinə girmiş və ölkədəki vergi toplama işini nəzarət etmək üzrə tam səlahiyyət almışdı. Əhəmiyyətli işlərindən birini, Granadadakı müsəlmanlara qarşı döyüşü maliyyə etmişdi. Müsəlman qırğını ilə nöqtələnilən döyüş, Abrabanel tərəfindən verilən 1.5 milyon qızıl duka sayəsində qazanılmışdı. Abrabanel, bütün bu siyasi işlərini edərkən, bir tərəfdən də Məsihin gəlişi ilə əlaqədar Kabalistik işlərlə maraqlanırdı. Məsihin yaxın olduğunu qarşıya qoyan üç kitab yazdı: Mayanı ha-Yeshu'ah, Yeshu'ot Meshiho və Mashimiyə Yeshu'ah.

Bu kitablarında Məsih ilə əlaqədar kəhanətləri araşdırır və bunlar üzərinə şərhlər edirdi. Məsih gəldiyi zaman bütün Yəhudilərin Vəd edilmiş Torpaqlarda yaşayacağını və Məsihin bütün digər millətləri də İsrailin suverenliyi altına alacağını müjdələyirdi.

(ardı var)


Категория: Dünyada | Просмотров: 1785 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus