Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » Müsahibə
« 1 2 3
Şaiq Yaponiyada yaşamasına baxmayaraq, qəzetimizin yaxın dostu və Oxucusudur. Mütəmadi olaraq qəzetimizlə əlaqə saxlayan Şaiq bolinin Azərbaycan haqqında, xüsusən də Talışlar və qəzetimiz barədə fikirlərini öyrənmək istədik və onunla telefon əlaqəsi yaradıb, suallarımızı cavablandırmaq üçün müsahibəyə dəvət etdik.

Müsahibimiz Yaponiyanın Tohoku Universitetinin maqistri Şaiq Cəfərzadədir.

Şaiq Əvəz oğlu Cəfərzadə - 21 yanvar 1983-ci ildə Lənkəranın Sütəmurdov kəndində anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olmuş, Fars dili şöbəsinin 2-ci kursunu bitirdikdən sonra, eyni adlı fakültədə yenicə açılmış Yapon dili şöbəsində təhsil almaq üçün həmin şöbəyə keçid almışdır.  Şai ... Читать дальше »
Категория: Müsahibə | Просмотров: 1087 | Добавил: admin | Дата: 31.01.2011 | Комментарии (3)

Чтобы Россия жила в мире, надо знать традиции соседей

Недавно, будучи в Москве, я познакомился с удивительным жизнелюбивым человеком. Это студентка и, как сейчас модно говорить, социальный активист Бэлла Шахмирза. По национальности она ногайка, родилась в Карачаево-Черкесии, в ауле Эркин-Халк, после школы вырвалась покорять журфак  МГУ.

А еще она училась в католической школе, ходила на мессы, жила в церквях в Польше и в Италии, а сейчас сама преподает итальянский язык и переводит итальянские фильмы на русский. Полгода изучала Тору и еврейские законы в хасидской школе «Хабад- Любавич», два года слушала лекции по Корану, мусульманскому праву (фикху), арабской литературе и языку. Поэтому все ее считают своей - на Пасху пр ... Читать дальше »
Категория: Müsahibə | Просмотров: 10767 | Добавил: admin | Дата: 01.01.2011 | Комментарии (3)

Azərbaycanda 1989-cu ilin dekabr ayında "sərhəd hərəkati” geniş vüsət almışdı. 31 dekabr dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününün tarixə düşməsində bilavasitə bu "sərhəd hərəkatı”nın xüsusi rolu var ki, bəzi oxucularımız, xüsusən də gənclər bu hadisələrdən az məlumatlıdırlar. Bunu nəzərə alaraq həmən hadisələrin aktiv iştirakçısı, öz şeirləri ilə keçmiş SSRİ-ni lərzəyə salan, milli-azadlıq hərakatının öncülü, şair Əli Nasir ilə söhbətləşdim. Müsahibim şair Əli Nasirdir.

- Şair, siz milli-azadlıq hərakatının öncüllərindən olmusunuz, AXC-nin yaranmasında iştirakınız olubmu?
 
- AXC-nin yaranmasında çox adamın zəhməti var, o cümlədən də mənim. Biz 10-12 nəfərlik tərkibdə Bakı şəhərində mütamadi görüşlər keçirirdik ki, hə ... Читать дальше »
Категория: Müsahibə | Просмотров: 1349 | Добавил: admin | Дата: 31.12.2010 | Комментарии (0)

Çəmə musahib Tolışi Diasporə prezident İsmayıl Şabanove
 
- İsmayıl müəllim, zəhməte dı-se kəlmə ıştə tərcumeyi-hali həxədə məlumat bıdənən...

- Az 1965-nə sori Lankoni rayoni Havzava diəda moədə bəm, 1986-nə sori soveti ordu xidmətiku ogardəbəpeshtə omam bə Moskva şəhəri, Moskvadə kom kardə, həmən bə Ali məktəb daxil bəm. Şangone işdə təhsilim dəvom kardə. 1993- nə sori Moskva agro-injeneriəti akademiyam səm kardə. Hazırədə Moskvadə müstəgil arashdirma fondiədə ko kardəm, həmənki de ictimai ko, yəni Tolışi Diaspora prezidentim.

- İsmayıl müəllim, zəhməte, Tolışi Diaspori ofəyə karde səbəb və çəy ısətnəki fəaliyyəti barədə 2-3 kəlmə bə handəkəson məlumat bıdənən...

Tolışi Diasporə ofəyə ... Читать дальше »
Категория: Müsahibə | Просмотров: 1028 | Добавил: admin | Дата: 31.12.2010 | Комментарии (1)

Çəmə mısohib Respublikə Tolışə Mədəniyyəti Mərkəzi (RTMM) sədr şair Əli Nasiri.  Dı sairi RTMM-i umrujnə vəziyyəti iyən co məsəlon barədə bə sohbəti Bəşmə nəzə rosnedəmon.

- Əli Boyli, zəhməte, RTTM-i ımrujnə vəziyyəti  barədə bə çəmə        handəkəson tikəy məlumat bıdənən.

- Əvvəla, az ım imkoniku istifadə bıkəm, bə şımə handəkəson çı Xıdoku xəşəconi orzu bıkəm. Əv ki, mande çəmə Mədəniyyət Mərkəzi ımrujnə vəziyyəti, vote bəbe ki, Azərboyconədə milli məsələ ısət  ən lanqə məsələye. Nafqo ujənən  hiç nıbu AR Prezident Aparatədə iqlə dı koy məşğul bə orqan  hestbe (formalən  bıbu).  Isət əvışonən ləğv kardə. Isət tirki votənəy: "Başlı başın saxlasıne”.  I ... Читать дальше »
Категория: Müsahibə | Просмотров: 1684 | Добавил: admin | Дата: 06.12.2010 | Комментарии (2)

Президент Талышской диаспоры России Исмаил Мусаевич Шабанов любезно согласился ответить на вопросы корреспондента TALISH.ORG.

- Каковы цели и задачи Талышской диаспоры России?

- Цель - способствовать формированию талышского плюралистического сообщества, гордящегося своим прошлым, уверенно смотрящего в будущее, крепко стоящего на российской земле лицом к талышской земле. А задачи - отвечать на существующие потребности и формировать новые.

- У большинства выходцев из Азербайджана складывается впечатление: чем меньше талышей остается на родине, тем больше талышских организаций появляется в эмиграции. Так ли обстоят дела на самом деле или это так кажется издалека?

- Во-первых, никто не может точно ответить ... Читать дальше »
Категория: Müsahibə | Просмотров: 2094 | Добавил: admin | Дата: 03.12.2010 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-26

Sayta giriş

Xəbər xətti

No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib