Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Май » 19 » ƏLİ NASİR fenomeni (II yazı)
22:27
ƏLİ NASİR fenomeni (II yazı)
Əli Nasir -  dəvəsi ölmüş ərəb. Səhraları payi-piyada dolaşmaqdadır, yarını axtarmaqdadır. Nədir yarı? Azadlıq eşqi. Nə kompası var, nə də ki, azuqəsi. Lap kompası olsaydı da, onu vurub sındırardı. Deyərdi "bu nəyimə lazım, özümə nə gəlib ki?” Bu səbəbdən yorulmaq bilmədən, gecəli-gündüzlü səhraları dolaşmaqdadır.

Əli Nasir general olmaq istəyir. Qoy olsun, çox gözəl arzudur, istəməyənin gözü çıxsın... General olmaq istəməyən döyüşçü, döyüşçü deyil-deyiblər. Daha dəqiq desək Əli Nasir fədaidir, öz məsləkinin, ideyasının fədaisi.

Əli Nasir vuruşmaq istəyir. Hərbi gücü yox... Qıvrılıb qalır. Nahaq yerə, axı o gecə-gündüz döyüşdədir...Döyüşçüsü var. Bəzən coşur, var gücü ilə yumruğunu sıxır. Qolundakı şişmiş qan damarlarını göstərərək, möhkəm səslə " Bax burada nə qədər qan axırsa heç bir qüvvə məni öz yolumdan döndərə bilməz” deyir.

Sutkamız 24 saatdır. Amma Əli Nasir 25 saat həmin yoldadır. Çabalayır, ələk-vələkdədir, sakitliyi yoxdur! Bircə təsəllisi var- özündən asılı nə varsa , gücü çatanını görür və ya görməyə səy edir. Aludəçiliyə də burada yuvarlanır.Hələlik pusqudadır. Sürünə-sürünə gah ovuna yaxınlaşır, gah da uzaqlaşır. Ovunu yaxalamaq anı gəlib çatanda heç nə onu cilovlaya bilməz. Ölüm yatağında belə olsa.

İnanmıram sakitcə orada uzansın. Allahdan möhlət diləyər, cavabını gözləmədən döyüş meydanına cumar. Çünki şair təbiətlidir Əli Nasir! Gah coşar, gah da durğunlaşar. Allahın da xoşuna gələr. Rahatlıq və sağlamlığı ona bəxş edər..

Əli Nasir haqq yolundadır, haqq yolu allahın yoludur. Bəziləri də bu yolu qoruyub saxlamaq üçün yaradılıb.

Əli Nasir orta boylu, çəlimsiz, nəcim və həm də cazibədar baxışlı, qələm-çatma qaşlıdır. Sifətində bir nəciblik və simmetriya var. Qıyıq, qonur və bir az da ala görünən gözləri, Babək sayağı ağzı, burnu, qulağı, başı insana zövq verir, məftun edir. Gur, təmiz axarlı səsi zəhimlidir. Qurban olum Allahıma, onu əzizləyib, şairliyi də ona imtiyaz pay verib. Nə deyim, sanki rəssamlar Əli Nasirə baxıb, orta əsr şahzadələrinin rəsmlərini çəkiblər. Nə yaxşı.

Nitqi sərrast və səlisdir. Fikri aydın və məntiqlidir. Tribundur Robopeyir kimi. Bol cəsarəti var Əli Nasirin!

Sadədir və kövrəkdir, həmişə hərəkətdədir.Yazıb-yaratmağı öz yerində, həm də canlı ictimai fəaliyyətdədir, insanlarla ünsüyyətdədir.

Enerjilidir. Asan iş deyil zehni iş , özü demişkən yazanda da "qonə şələ” dən yapışır. Yükün ağırlığından, təbii ki, sapmalar da baş verir.

Əli Nasir yazıb-yaratmaqdan nə yorulur, nə də ki, doyur. Bu səbəbdəndir ki, hələ heç bir talış şairinin toxunmadığı tarixi və müasir, samballı mövzulara yapışır. Onları özünə məxsus şeyriyyat üslubunda açır, müasirləşdirir, fəlsəfi nəticələr çıxartmağa çalışır. Etiraf etməliyik ki, talış dilində samballı, əsaslı mövzular haqqında bəhs edib, yazmaq asan iş deyil. Bu ikiqat, üçqat çətin işdir.

Bir vacib məsələ də budur ki, özüm də daxil olmaqla çoxumuz Əli Nasirin yaradıcılıq stilini ala bilmirik. (Bu haqda sonra). Dərk etməliyik ki, Əli Nasirin şeirləri və yazmaq üslubu onun xarakteri və istəyindədir. (Bu haqda da sonra).

Əli Nasir yaradıcılığının bir xüsusiyyəti də ondadır ki, o azərbaycan dilində olduğu kimi, talış dilində də təmiz, səlis, sadə ədəbi dildə danışır və yazır. Bir də o nə yazırsa yazsın, oraya ürəyinin yağını, bütün ruhunu sərf eləyir. Yaradıcılığının acxəmirəsi ürəyinin cövhəri, cisminin alovudur.

Bir diqqət yetirin onun "Şəvnışt” qəzetinin 2006-cı il aprel ayında çıxan ikinci nömrəsində çap olunan "Boənən bə Şəvnışt” şeirinə. Doğrusu mən bu şeiri dönə-dönə oxuduqdan sonra belə bir qənaətə gəldim ki, bu adi şeir deyil, bu Əli Nasirin harayıdır. Məzmunlu bir əsər və normadır. Elə bil Ə. Nasir talış dağlarının ən hündür zirvəsinə qalxaraq var gücü ilə o taylı bu taylı talış yazarlarını bu məclisə-"Şəvnıştə” dəvət edir. Niyə? Tariximizi öyrənmək üçün! Niyə? Özümüzü dərk etmək üçün! Niyə? Qeyrətimizi, iftixarımızi qaldırmaq üçün. Niyə? Həmrəyliyimizi yaratmaq üçün! Bu niyələri nə qədər artırmaq olar? Istənilən qədər.

Boənən bə "Şəvnışt”, çıki dıl pure,
"Şəvnışt” bə zılmoti ğənim bə nure.
Boənən siyo çoxo bıkəmon oğo
Çəmə yolon bəmə jıqo votə, oxo.
"Boənən bıdə” (mənimdir).
Dınyo bızno əmə tolışonimon,
Dınyo kandüləye, əmə şonimon.


Təkcə bu altı misra haqqında saatlarla söz açmaq olar.

Əli Nasir məişət xarakterli mövzulara az vaxt sərf edir, meyilli deyil. O, quyruqdan yox, başdan yapışır. Sədəf çıxartmaq üçün okeanlara cumur, gücü çatdıqca dərinliklərə, baş vurur.

Və deyir:

Dəhri dərya eyləyib qərq eyləyər dəryasına,
Kim ki qəvvas olmasa fəth eyləməz dürdanəni.


Qorxmur, heç belinə kislorod balonu da bağlamır. Cəsarət insanın xilqətidir! Cəsarət qələbənin rəhnidir!

Əli Nasir yazmaqdadır! Nə qonorarı var, nə imtiyazı! Nə yardımı var, nə güzəşti! Nə istirahəti var, nə rahatlığı!

Haray-həşirdədirt ! Bolluca danlağı var. Azadlıq təşnəsidir!

Xəlil Rza Ulutürk demişkən:

Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, qıram-qram.
Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi
Azadlığı istəyirəm hava kimi, səma kimi.


Bu sətirlər sanki Əli Nasirin devizidir.

ƏŞRƏFİ Sərxan,
Lankon


 

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2069 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus