Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » 2014 » Май » 19 » Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin strateji hədəfləri və fəaliyyət istiqamətləri Proqramı
19:17
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin strateji hədəfləri və fəaliyyət istiqamətləri Proqramı

Layihə

Giriş

Hər bir xalqın gerçək vahidliyinin atributu, ilk növbədə onun mədəniyyətinin, dilinin və vətəndaş hüquqlarının vahidliyidir. Fəaliyyəti bərpa olunan Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzi (RTMM) Talış xalqının milli - mənəvi dəyərlər sistemini, polietnik cəmiyyətdə milli irsin adaptasiyasını, əxlaqını, tarixi köklərini və digər mental xüsusiyyətlərini prioritet vəzifə kimi qəbul edir. 

Talış xalqının real mədəniyyəti bu gün onun daşıyıcısı oldugu və riayət etdiyi etika normaları, mənəviyyatı, əxlaqı, maarifi, erudisiyası, həyat tərzi, dünyagörüşü, qanunsevərliyi, dövlətçilik maraqları, ictimai aktivliyi və vətəndaş mövqeyi, ölkə və cəmiyyətin problemlərinə kreativ yanaşması, eləcə də bu problemlərin həllinə yönəlik pozitiv fəaliyyəti ilə səciyyələnir. Mütləq əksəriyyəti müsəlman olan və İslami dəyərləri uca tutan bir millət üçün öz vətəndaşlarının real mədəniyyətinin təkamülü , onun ənənəvi adət- ənənələrini, dinini və etik standartlarını (irsini) irrasional-neqativ elementlərdən təmizləyərək, müasir həyatın tələblərinə uygunlaşdırması, bununla bərabər mövcud boşluqların , ilk növbədə İlahi keyfiyyətlərlə, həmçinin Şərq və Avropa mədəniyyəti elementləri ilə zənginləşdirməsi vacib şərt və hədəflərdir.

RTMM-i aborigen bir xalq olan talışların təhsilində, milli düşüncəsində, məişətində, etikasında (davranış qayda və normalarında), estetikasında, incəsənətində hansı keyfiyyət dəyişiklərinə üstünlük veriləcəyinin fərqində olacaqdır. Talışların maarif və inkişaf səylərinə dəstək vermək, vətəndaşlıq məsuliyyətini və digər yüksək insani dəyərlərini hifs etmək, o cümlədən Milli ənənənin dərki, onun rekreasiya və komunikasiya cəhdləri Mədəniyyət Mərkəzinin əsas iş prinsiplərindən sayılacaqdır. 

Deyilənlərin reallaşdırılması Talış kökənli insanların intellektual və mənəvi təkamülü, ana dilinin mühafizəsi, Milli Kimliyin rassional şəkildə dərk olunması və s. taleyüklü məsələlər Azərbaycan Dövlətçiliyinin qorunması və xalqın həmrəyliyi üçün ən effektli rıçaqlardır.


I. Hüquqi baza

1) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası;
2) 17 sentyabr 1992 – ci il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı;
3) Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Şurasının Çərçivə Sazişi;
4) AR-nın tərəfdar çıxdığı digər beynəlxalq müqavilələr;
5) Azərbaycan Resbublikasının Qanunları və qanunvericilik aktları.


II. Fəaliyyət prinsipləri

1) Ümumi maraqlar (birgəlik);
2) Kollektiv fəaliyyət;
3) Sosializasiya (tarixi davranış qaydalar və dəyərlərlə bağlı bilgilər yayma, təbliğ etmə);
4) Sosial nəzarət;
5) Sosial iştirakçılıq (birgə tədbirlər keçirmə və iştirak);
6) Qarşılıqlı yardım.


III. Strateji hədəflər

1) Talış milli mədəniyyətinin dirçəlişi və qorunub saxlanılması;
2) Milli ənənənin dərki, onun rekreasiya və komunikasiyası;
3) Talış xalqının konsolidasiyası və mənəvi dirçəlişi;
4) Polietnik cəmiyyətimizdə talış mədəni irsinin adaptasiyası;
5) Mədəniyyətlərarası proqramların hazırlanması və ümumazərbaycan müstəvisində qarşılıqlı fəaliyyət.


IV. Fəaliyyət istiqamətləri

1) Talış dili və onun tədqiqi, öyrənilməsi və tədrisi (dil öyrətmə məktəblərin təşkili), talış ədəbi dilinin formalaşması;
2) Folklor - xalq yaradıcılığı nümunələri: bayatılar, laylalar, nağıllar, nəğmələr və s.; 
3) Talış məişəti;
4) Talış tarıxı sənət nümünələrinin öyrənilməsi (yaradıcılıq emalatxanaların təşkili);
5) Adət-ənənələr, tarixi bayramlar və onların bərqərar olunması;
6) Qədim tarixi abidələrin qorunması və bərpası;
7) Talış yer adları və toponimlərinin elmi araşdırılması və bərpası;
8) Müasir talış ədəbiyyatı (ədəbi gecələr, yaradıcı birliklər);
9) Talış teatrı;
10) Talış müsiqisi (tarix və müasirlik);
11) Sənədli filmlər;
12) Bədii özfəaliyyət dərnəkləri (rəqs kollektivləri, manhı ansamblları, dram dərnəkləri və s.);
13) Rəssamlıq, heykəltaraşlıq və tətbiqi sənət sərgilərinin təşkili;
14) Maarifçilik və informasiya təminatı (qəzet, radio, televiziya, sayt);
15) Azərbaycan müstəvisində mədəniyyətlərarası fəaliyyət;
16) Demokratik vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında iştirak;
17) Beynəlxalq müstəvidə diaspor təşkilatları ilə əlaqələr;
18) Talış etno-mədəniyyəti və turizm;
Talış mətbəxi (öyrənilməsi, tətbiqi);
20) “Azərbaycan Evi” –nin yaradılması ideyasının reallaşdırılmasına mənəvi dəstək.

* *
Hər bir xalq, millət, etnos, cəmiyyət, eləcə də hər bir köklü dövlət əsrlərin sınagına sinə gərərək formalaşmış, cilalanmış Milli MƏDƏNİYYƏTdən keçərək saflaşır, durulur və mənəvi təkamül tapır. Bu, əbədi və danılmaz bir həqiqətdir.

Proqram layihəsinin müəllifi:
Seyran Rəfiyev
16.04.2014

 

Категория: Талыш xəbərləri | Просмотров: 1792 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar?