Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » 2013 » Март » 24 » Şuşadan talış dilində yayımlanan radio ilə bağlı İİR-nin prezidentinə müraciət olundu
20:01
Şuşadan talış dilində yayımlanan radio ilə bağlı İİR-nin prezidentinə müraciət olundu
Məlumdur ki, bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisindən, Şuşa şəhərindən talış dilində radio yayımlanmağa başlanmışdır. Sözü gedən radioda aparıcıların İran İslam Respublikasından dəvət edildiyi güman edilir. Bununla əlaqədar olaraq bir qrup talış ictimai fəalları tərəfindən İran İslam Respublikasının Prezidenti cənab Doktor Mahmud Əhmədinejata müraciət ünvanlanıb.

Bir surəti redaksiyamıza göndərilən müraciətdə deyilir:

"Tarixi gerçəklik üzündən xalqımızın qismətinə müstəqil dövlətlər olan İran İslam Respublikasında və Azərbaycan Respublikasında yaşamaq düşüb. Hər iki ölkədə yaşayan biz talışlar vətəndaşı olduğumuz ölkənin ərazi bütövlüyü və istiqlaliyyətinə həmişə töhvələr vermişik. Biz bir irandilli xalq olaraq İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası sərhədində kompakt olaraq yaşayırıq. Xalqımızın adı həmişə hər iki dövlətin dostluq və əməkdaşlıq simvolu olub. Biz bir müsəlman xalqın nümayəndəsi olaraq hər iki dövlətdə islam və sülh düşmənləri tərəfindən qabardılan milli və dini ayrıseçikliyin mənfi nəticələrini yaxşı dərk edirik.

İran İslam Respublikası elan ediləndən  və Azərbaycan Respublikası öz istiqlaliyyətini bərpa etdikdən sonra da hər iki dövlət və bu dövlətlərdə yaşayan xalqlar bu cür təhdidlərlə dəfələrlə üz-üzə qalıb. Müstəqilliyin ilk illərindən dövlətimiz Qarabağ adlı tarixi bir bölgəsinə siyasi nəzərətini itirdi. Məhz Qarabağ uğrunda döyüşlərdə minlərlə müsəlmanlar, o cümlədən talışlar şəhid olmuşlar. Hətta indi də cəbhə bölgəsindən evlərimizə şəhid tabutu gəlməkdədir.

Azərbaycan Respublikasının ərazisi olan Qarabağ vilayəti indi erməni separatçılarının nəzarəti altındadır. Həmin bölgənin Şuşa şəhərində "Talışıstanın səsi” adlı talış dilində radio efirə yayımlanır. Radionun yaradılmasında erməni separatçılarının məqsədi aydındır. Qarabağda separatçı ermənilərin elan etdiyi qanunsuz rejimi Ermənsitan Respublikası himayə etsə də, faktiki heç bir dövlət, o cümlədən İran İslam Respublikası həmin qondarma qurumu rəmsən tanımamışdır. Həmin əyalət Azərbaycan Respublikasının ərazisi olsa da, Respublikamız faktiki ora nəzərət edə bilmir. Lakin bizi narahat edən başqa məsələdir. Sözü gedən radionun aparıcılarının danışıq tərzinin linqivistik analizinin nəticəsi güman etməyə əsas verir ki, həmin şəxslər İran İslam Respublikasının ərazsində yaşayan talışlardır. Yəni biz ehtimal edirik ki, həmin radio şirkətində İran İslam Respublikasının vətəndaşı olan talışlar çalışırlar.

Bir müsəlman və ölkə başçısı olaraq Sizdən xahiş edirik ki, vətəndaşlarınızın Azərbaycan Respublikasının nəzərətsiz ərazsisndə çalışmasını əngəlləyəsiniz. Yəni sizin ölkənin vətəndaşları Azərbaycan Respublikasının ərazisi olan Şuşa şəhərinə rəsmi viza ilə daxil ola bilərlər. Lakin onlar bunu etməyiblər. Bununla onlar həm ölkəmizin qanunlarına, həm də islam dininin prinsiplərinə zidd olaraq Qarabağda axan şəhidlərimizin qanına hörmətsizlik ediblər. Bu cür hallar nəinki iki dövlət arasında rəsmi münasibətlərə, hətta ölkələrimizdə yaşayan xalqlar arasında dostluq münasibətlərinə zərbə vurur. Biz talışlar istəmərik ki, xalqımızın adı iki dövlət arasında, xalqlararası münaqişə və mübahisələrdə hallandırılaraq narazılıq obyekti olsun.

Biz ümüd edirik ki, siz bir ölkə başçısı, bir müsəlman və ən əsası bir ədalətli insan  kimi problemin həll olunmasına əlinizdən gələn köməkliyi edəcək və bir daha İran İslam Respublikasının Qarabağ münaqişəsində rəsmi və insani mövqeyini sərgiləyəcəksiniz.

Fürsətdən istifadə edib Sizə və bütün İran xalqına sülh, əmin-amanlıq və tərəqqi arzu edirik.
"

Müraciət
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Rafiq Cəlilov, "Hirkan” jurnalının redaktoru Rabil Abdinov, hüquq müdafiəçisi Ataxan Əbilov tərəfindən imzalanmışdır.


TALİSH.ORG

Категория: Талыш xəbərləri | Просмотров: 2263 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.7/3
Всего комментариев: 101 2 »
0
10 Caesaro  
- tolış oyo vasitə ni?/// Bəlkə ıştə soğməkoən bıtarsiş, boli? Bı vəziyyətədə erməni bo tolışon vasitəyə. Bə tolışon çiç lozime bı dəğiğə? Iştə həxon, ıştə movğe bərğəror karde. Roste? De kom vasitə ımi bə dast varde bəzneş? De müfəssəli gılə-gılə bəndbəbənd bımıvışt, əmənən bıznəmon. İkərən votdəm, ım radio çı İroni tolışon təşəbbuse, kefşon jıgo pidən. Maşdə Məskovədə Kremli vədə ıştə radio pəxşon peclo bəkan, şımə bə Putini çiç bəvoteyon? Bəs Putin "posılat" əkəni, çı curə Əhmədinejadi səfir "posılat"ış  karde? Ki ıştəni hukuməti tono çok nuşoş doy pidəşe, bıdə bıko, əmcəx əy bəznən ki, hiş tolış bo ımon çok əbıni, ıştə dılədə əvon bəşmə bənə nə mujnon diəkardən, hiç xalqən hisob kardənin. Ta ki, şımə bənə baskon, irlandon iyən co ğeyrətmandə milləton çəvon bukəşon, çonəşon vılo nıkən, jıgoən bəbe. Sinninə odəmonin, əmma hələn bəsə dəşdəniyon ki, ADR Tolışi işğalış karde. ım rəsmi fakte. Bəşmə ki bəvote ımi? Bəgəm uruz bə Az.SSR, bə Gırci, bə Uzbəki, bə Litovi votdəbe ki, şıməni işğalım karde? Ne, bəvon, çı cürə tırkon bəmə, votdən - Bilə, boli, bıyə, brast, kardaş, arkadoş ... Co şe əvotnin, əncəx şımənən əvotniyon bəvon boli-bilə, bə işğalçi ki jıgo bəvote? Əncəx nəslış nokə bə kəson jıgo bıvoton əqəm, əvən ziyodə sıxan bəbe.  Odəmi, miolləti, xalqi bəştə hurmətış bıbu, co kəsiən bəy hurmətış bəbe. Tırk vində ki, ım axməxon bəştə əvəzi bəy hurmət kardə, əve tır jəşe bə tolışi sə. Saxtə səxani goroş, bıbaxşən, əmma bə rostə sıxani cəvob ədənin. Hurmətinə Atropatə boli, ənnədə sualon nıvı.te, bəlkə ikkərəni gıləy məqalə bınışıştəmon bınəmon saytədə? De hurməti,

0
9 Caesaro  
2) - in rədio çandə bə Azərbaycan devləti təsir imkanıj be bəzne? /// XƏYLİ İMKANIŞ HESTE BƏBEƏN. ÇƏYSƏ ZUMAND ƏNCƏX TOLIŞƏ TELEVİNDEMONE.  İglə ıştı TARİXƏ DƏRSİ, ıştı ETNO IŞTƏNİ TƏYİN KARDE prosesi kardeş vəse, əmandəyon hələ votdənim. Çənə məktəbədə de puli oroxniə muəllimon bə tolışə əğlon "əmənən tırkimon" dərsi bədon? Xəbəyon ni, qasdbu? Əgəm ni, məvuji mtn agenton çok ko kardedən, ki, şıməni bə jıgo beməlumətə vəziyyəti noəşone.

0
8 Caesaro  
"- ın ermənion bino ka radio çiç bədo bə tolışi (umumən, musbət mənadə)? " -- Hiç tolışi ya tırki nıdoə tolışə zıvoni oko doy, hiş kəsi nıkardə maarifə tribunə bədo ne, doəşe həni. /// Isət i kəs beşto səpo bıvoto -Az təsis kardəm, okasrdəm Tolışə Radio nəinki Lankonədə, lap Boku miyondə. Əməni məsırvonən, boli, çəmə iyən cəmati gəvi oməkənən. Əncəx ki jıgo radio okarde zındə bı rujədə gəp bıjəno. Ki zındəni tolışə xəlqi sə xərob nıko. Çuçadə okardə bə radio ıştə TOLIŞƏ FƏRHƏNGƏ KO FAKTİKƏN BARDEDƏ, Əmandəyin həmə təyliə gəp, çonə kuydən. Hiçkəs ıştəko Tırkə VƏTƏNÇUVƏN iyo artistəti nıko, hiç tırkon jııgo kardənin, mande ki tolış de kom ağli bəştə deşmen bə dəvlətiro ıştəni ğıbon bıdo? Azərbaycan SSRİ sərhəddon dılədə bə ni, tarixi əgəm tırk zındəni, ım çəy probleme. Bəs çımə hiç ƏXBƏRNOMƏn handəni? KOm Azərbayconi de əsron dust bə Tolış? Bə tırki Viləşi bə cənubi tərəf ovaçte icazə nıdoə tolış dust bə? Şımə tırkə avanturist nin, bo cəmati nəğıl gəp bıjəni. Im masonon tərəfo pesoxtə dəvlət həmə bızno ki, bə tolışi HİOC VAXT, HİÇŞ ZƏMON dust əbıni. Tırki\on dılədə cəmi 10-20 kəs dust pəudo karde bəzmeyon, əvon metis bebəşen. Bəştə rost sıxan bıvotəm, du vote şımə sənət ni, ləp-ləp hənək kardəkəson bışun Hadi, Allahşukuri, co mankurtə  məmuron  komandədə hənək nıkən. Ki dı İroni bəde, ım bə cəmi Tolışə milləti dəxlış ni. Şuşadə pəxş kardə Radio bəmə aid nii, çəmə çəy koədə gıləy siyo kopik xarc bə ni, ıştə ğələti bııkəmon. Azərbaycani Tırkə dəvləti problemon bəcəy öştə yəpə bıgıno. Tolışonko bo şovinistə elkə ura-patrioton duz karde aybe. 20 kəs dustə tırk, çəmə ğomon Tolışi har sıxani ğəbul bəkarde, kardənən, dustin əqəm. Har cürə Radio-TV ısət  bo Tolışə milləti musbətə koye. Mübariz təlki milyarderə tolış xokbəsə mankurt beədə, çiki dim rəsdə bə ermənion rışğand bıgəto? Əvon dəmə deşmen be pidəşon ni, ımi dərəse çətine? Tırkon dəmə dışen be pidəşone, ımiən dərəsr çətine? Çəşon okən, diəkən. Az de Rəşti radio ko əkəym, Elxan ko əkəy, de erməniyon ko kasrdənim, əmma lm bə radio musbət ğıymət doy mane bedəni. Tırkon əncəx əy zınəninin ki, bə tolışon huquqon bənə xainon diəkən, tolışon bəvon bənə xalis deşmeni diə bəka. Dıdıməti de dışmeni karde lozim ni. Əv Nocruzəli ş kışte, çəy tifoğış məhv ka, Hilali gətşe, çımənən nam bıbun, bəqəte. Əncəx gətə sıponko tarsdən.  De hurməti,

0
6 Gilavo  
Ын масалон ияндыку джо карде лазимни.это все "звено одной цепи".мандеки ба- Bəştə noə məsəlon cəvob nıvindeme...-просто виндем ныпие рост бабе.Дын жого коон толыш hежо ləp  бабе.

0
7 Atropat  
Bı məsələ bənə i qılə zəmjiri diəkəmonsə, zənjiri oxe bə pas bebəşe, arədə bəştə tolış votə kəs nibəmande....

0
4 Gilavo  
Atropat  боли аргумент ыме ки радио окардашоне ерманион де ирони толошон иштираки, уруси вотана "вы при чем здесь".Чама хич глей ролмон нибо ойо, дын мурачиати каноа одамон бычи сырвондамон башта? Тырки толыши мунасибати чока тарафи кончо виндайон шыма чымы боли? Магам Н. Маммадови аила фачиа, Х.Маммадови иттиhам, бана шама вей одамон муhачират бошма дарс банин? hани чич бане?
Агам ын мунасибатон реалинбу бавада быда жого радио тырки hукумат ока.Наинки hукумати,hич тырки толыши пиеш ни.Анада фактонда ын халг бошта дарс гатданибу, бавада кон милли шуурику шыма вотдайон чымы боли?
Ама чокимон ыштани ба тырки гыбон дое, авонсоа бама мос нушидое!

0
5 Atropat  
- "вы при чем здесь"??? 
- Söhbət tolışonku şıda. Azən çı tolışon qıləy numayəndəm. Bə qorə ın məsələ çımı səpe bardə eksprementonda qıləye. Çandə təmşo bəkamon bə çəməndə ləp təki istifodə. 
 - Тырки толыши мунасибати чока тарафи кончо виндайон шыма чымы боли?
- Tırki-tolışi munasibətdə (söhbət hukmətiku şıdə ni) bədə tərəfən məlum ni.
- Магам Н. Маммадови аила фачиа, Х.Маммадови иттиhам, бана шама вей одамон муhачират бошма дарс банин? hани чич бане? 
- İn təmom co məsələye. Çımi həll dı ermənion bo tolışi rədio okay həll bə şeni. Im səhf qıləy roye.

Bəştə noə məsəlon cəvob nıvindeme...

1-5 6-8
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır