Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » Talış dili və ədəbiyyatı
« 1 2 3 4 5 6 7 »
Talış dili haqqında son zamanlar tədqiqatlar artsa da, təəssüflə qeyd edilməlidir ki, bu elmi səviyyədə deyil (Bir-iki nümunəni çıxmaq şərti ilə, məsələn prof. Ə. Rəcəblinin "Talış dilinin fonetikası” və s.). Tədqiqat aparmaq istəyənlərin həvəsini nəzərə alaraq məsləhət etmək olardı ki, ilkin olaraq əldə olan kitablar yenidən nəşr olunsun, və yaxud başqa dillərdə olan əsərlər tərcümə olunsun. Ən azından ona görə ki, bu sahə ilə məşğul olanlar onlardan yararlana bilsinlər.

Təəssüflər olsun ki, bizim ziyalılarımız bunu etməkdənsə, nədənsə özləri kitab yazmaq eşqinə düşürlər, bəlkə dilçiliyin çox asan elm olduğunumu düşünürlər və yaxud bunda başqa bir ilahi sirri var, deyə bilmərəm. Amma fakt faktlığında qalır ki, əvvəlki kitabla ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 5194 | Добавил: admin | Дата: 21.01.2012 | Комментарии (0)

REÇİN
                                                  
 Reçin, hejo dəvardedəş,           
 Çəmə kuçə qardışiku.           
 Nozə kardəş, vəşedəm az,         
 Dast bıkəş çı vərdışiku.        

 Pidə bətı erəxım az,
 Vəşe-vəşe orəxom az,
 Oxo çoknə bırəxom az,
 Iştı çəşi otəşiku?

 Nozə məkə bomı həni,
... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1598 | Добавил: admin | Дата: 07.01.2012 | Комментарии (0)

Çolon nığıl bedən hey kande-kande,         
Dılon rüşin bedən vey hande-hande.          
                      
Zü ağıl nibədo, ağıl zü bədo,                
Yarə çığıl jəbo i rüj lü bədo,      
Çoli dənıskandoş ovış bü bədo,                    
Çolon nığıl bedən hey kande-kande.

Cüon bə i bışon xılon rü bəben,
Avon voş ebəkan vılon nü bəben,
Çəşon ha ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2463 | Добавил: admin | Дата: 01.01.2012 | Комментарии (1)

Həxbəhə zılmi zəmonəy, həx hıste divonıj ni,
Pəxrə dil şeytoni kəy, dinıj ni, imonıj n
i

Allahverdi  BAYRAMI  (İVIJƏLİ)

IN ZƏMONƏ HƏXBƏHƏY...

In zəmonə həxbəhəy, həx heste, divonış ni.
Pəxrə dıl, şəytoni kəy, diniş ni, imonış ni.

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1311 | Добавил: admin | Дата: 02.12.2011 | Комментарии (0)

Im çoknə mardeye, çoknə jiyeye?              
Rujonım darə do, jiyem, jiyəye.               
Jiyeyən, mardeyən çımı piyəye,                        
Hiç qılə bəştə nez varde zındənim.    

Fələk hənək kardə de çımı umri,
Ha ruj peqordındə əv ıştə əmri.
Zinə sırvonije, bovnedə im ruj,
Həni de rujqari qarde zındənim.
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1384 | Добавил: admin | Дата: 01.12.2011 | Комментарии (0)

Tolışi zıvoni umutedəmon

Sıfət əsosinə nıtğə hissəy. Nişo doydə çe conəvə əloməti. Cəvob doydə bə çoknə? Cı curə? Kom/kon? parson qıləyni.

Sıfət nıtğədə ismiku bənav omedə, çəyku bə şıkrə bedə, bəy aid bedə.  ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1187 | Добавил: admin | Дата: 30.11.2011 | Комментарии (2)

Vəyu vardən bə çəmə di
                     
Vəyu vardan bə çəmə di,               
de hay-hayi,               
de dəpi, de "Halay”i.              
"Ha boli pəvəndi,                 
lap bənə ğəndi”...

Vəyu vardan bə çəmə di,
de hodi-hodi, de itoti.
"Xıdom”, "Xıdom” sədo jiədə
Vəyu rost bedə de sırdi.

... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1055 | Добавил: admin | Дата: 19.11.2011 | Комментарии (0)

Sıxan dıroz, sıxan kırt


Şairişbu, tınən boştə ro bınə,
Zulfuğari rizi səpe po bınə.
              
Im vətəni qədə-qudə odəmon,     
Talan kardən, bəvon əmon mədəmon,                  
Xunpesovnon kardə koon pedəmon.                   
Qılə-qılə çəvon dərsi bıdəmon.
Şairişbu, tınən boştə ro bınə,
Zulfuğari rizi səpe po bınə.

... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1062 | Добавил: admin | Дата: 14.11.2011 | Комментарии (0)

Sıxan dıroz, sıxan kırt

Şairəti kef-dəmox ni, darde dard!   
Dılbahandon dılon arə parde pard!                   
Purə dilon təyli nıbon, zarde zard!                 
Sıxanvəron nıbo, ım xəlğ marde mard!    

Şairişbu, tı bo xəlği ro bınə,
Zulfuğari rizi səpe po bınə.

Çəşəvədə həmuş bedə dədon çon,
Təvə jəydən bə rəğ- riş ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2693 | Добавил: admin | Дата: 10.11.2011 | Комментарии (0)

Yusifi İlqar Ramazani zoə (İlqar Miyonkuj) moədə bıə 1976-nə sori yanvari 25-də Masali rayoni Miyonku diyədə. Miyonku miyonə (tam) məktəb oroxniyəşe 1993- sori. Xeyzonxıvande, hestışe 2 zoə. Şer nıvıştedə 7-8 siniku. İminə kərə dərc bedə İlqari şeeron. Xıdo nığo bıdo bəçəy təbi.
               
ÇƏMƏ BANDON
                                
Jıqo-jəqo kam tı bışi,
Bə çəmə məhol, boy beşi,
Dıroz bıkə ıştə kəşi,
Bıçın pidə kom ləl-qılon,
Boy tı bıvind çəmə bandon.

Tıtım, ambu, s ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1530 | Добавил: admin | Дата: 05.11.2011 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib