Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » Talış dili və ədəbiyyatı
« 1 2 ... 4 5 6 7 »
Hər bir dil mənsub olduğu millətin məntiqi düşüncəsinin təcəssümüdir. Dili təşkil edən sözlərdir. Söz fikiri ifadə etdiyi üçün, dil də həmin millətin fikirini ifadə edən bir vasitədir. Dildə oturuşmuş sözlərin hər hansı obyekti, hadisəni, hərəkəti və s.-ni ifadə ediləcək bir biçim əldə etməsi uzun bir tarixi mərhələ tələb edir. Sözün fikri ifadə etmə dəqiqliyi həmin sözü yaradan millətin o obyekti hansı məntiqlə dərk etməsindən asılıdır. Dil - təkcə ünsiyyət vasitəsi olmasından əlavə, o dili danışan millətin öz qədim ulu əcdadlarından aldığı bir mesajdır, yəni, dil məntiqi düşüncəsini ifadə etdiyi bir millətin öz qədim əcdadları ilə də mənəvi bağlantı yaratması üçün bir vasitədir.

Bu baxımdan Talış dili qrammatik özəlliyinə görə sırf məntiqə söykənən dil ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2514 | Добавил: admin | Дата: 19.03.2011 | Комментарии (0)

TOLIŞƏ MƏHOL

Kəfşənış behişte, vişonış nəğıl,                       
Osmoni-rismoni ranq bandonədəy.                   
Astovon har şanqo mahne handedən,
Ovşumi rüşinə çanq bandonədəy.            
                        
Dıyo həzo sore sə jəydə ıyo,
Həşi çı bandonkü bə ro dəqındə.   
Roon- çı zəmini boftə tımonin,
Nə odəm oqındə, nə ro oqındə.

... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1148 | Добавил: admin | Дата: 21.02.2011 | Комментарии (2)

Şəkər Aslan - 75

Zinə nıbe, pəynə be,
Peşı məvot kəynə be,
Xalə kinə dəynə be,
Bı vəyədə vindıme.
                                                                                
Di mandəbe vanqisə,
"Vağzali”sə, "canqi”sə,
Curbəcurə ranqisə,
Bı vəyədə vindıme.

Siyo çəşon otəşin,
Bənə asto ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1486 | Добавил: admin | Дата: 18.02.2011 | Комментарии (0)

Yadılla SƏYAD - 50

Tı, һа çımı хоşә zıvоn,
Tоlışә zıvоn,                          
Tı, һа çımı mоә zıvоn,            
Hоvә zıvоn, bоә zıvоn!          
Çı zıvоnоn dılәdә, bоy,         
Tı lоl mәbi, pоymоl mәbi.

Tı, һа çımı tоlışә zıvоn,
    хun ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1143 | Добавил: admin | Дата: 24.01.2011 | Комментарии (3)

Allahın adı ilə

(Ardı, əvvəli burada)

Ötən saydakı yazımızda dilin ilkin yaranış mərhələsindən söz açmışdıq.

Belə ki, ailə icması vaxtındakı dövrünə qədərki zamanı az da olsa nəzərinizə çatdırmışdıq. Bu mərhələdən sonra dil əlbəttə bəşərin inkişafı ilə birgə addımlamalı idi. Necə bəşər artır və yeni-yeni inkişaf mərhələsi keçir dil də insanın öz içindən doğularaq onunla birgə onun ifadə təminatını ödəyir. İlk yazımızda insanın vəhşi təbiətdən qorunmasından doğan həyəcanın məhsulu olan ifadələrdən danışmışdıq. Get-gedə bu tələbat daha da artırdı. Bunun nəticəsində bəşər ovladının təbiətin ona anlaşılmay ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1737 | Добавил: admin | Дата: 16.01.2011 | Комментарии (1)

Tolışi Folklor

Qıləy hest be, qıləy ni be, ğədimə əyyomonədə iqlə Tolışə diko qıləy vəyu jiydəbe. In vəyü ham ıştə ğəşənğəti, haman ıştə ağli, əxlaqi-isməti ve məşhur be. Əyko əxtə məhbübəti, həyo-abur hest be ki, vindəkəson əy Xıdavandi-aləmi insoni simoədə bə Tolışə zəmin vığandə mələk hisob kardəbin.

Bə Tolışoston əvəsor oməbe. Kül-çoşanbə, Nəvüzə idon dəvone bəpeştə divojon hiyonədə, tükonədə deştə koon məşğul bin. Vəyü həsı, həsuə iyən şüə həmmə kəyko şəbin. Əv yali (cayli) mandəbe. Kə koonoş qırd oroxni. Hələ bə çoştə ve mandəbe. Vəyü fik kaşe ki, de tosə k ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 950 | Добавил: admin | Дата: 15.01.2011 | Комментарии (0)


İ ruj Həx bə Nohəxi        
Vote: Boy dumo Həxi.        
Bə hiç kəsi du məvot, 
Sıxani rosti bıvot.       
Bə har kəsi şər mağand,               
Duədə davo emağand.            
Duston məjən bəyəndı,            
Deşmen nıbun deyəndı.               

Çanə votışe Həxi,
Xoş nome bə Hohəxi.
Ha vote-vote ımon,
Omeyn beşin bə divon.
İyo ve h ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1039 | Добавил: admin | Дата: 01.01.2011 | Комментарии (1)

Allahın adı ilə  

 Ağilli və insaflı olan bəşər övladlarına Allahın salamı olsun

Çox ali ehtiramlı oxucu qardaş və bacılarım, bu yazı çoxdan içimdə olan bir həqiqətin təzahürüdür. Mən burda heç bir kəşfdən söz açmıram, açacağim mətləbin dərkindən ötrü bir az diqqətli və bir az da insaflı olmaq lazımdır. Söhbət fiziki mövcud olan hər bir varlıq kimi, dilin sözlərinin də iki əks qütblərin ("+”və "-" nin, erkək və dişi-nin, sözlə desək, 1 sait və 1 samitin) vəhdətindən gedəcəkdir. "-" və "+” yüklərin vəhdətindən cərəyan alınır. Demək, iki əks qütbün vəhdətində nəticə mütləqdir. Elə bilirəm ki, deməyəcəksiniz "–" və "+” yüklərin sözlərlə nə əlaqəsi var?!  Var, özü də birbaşa. (Bu şimşəyin çaxışında da özünü g ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2365 | Добавил: admin | Дата: 31.12.2010 | Комментарии (0)

Şəhid Novruzəli Məmmədov bu yarımçıq qalmış povestini 15 saylı cəzaçəkmə müəssəsinə köçürildikdən sonra (fevral - iyul 2009-cu il) yazmağa başlamışdı... Əfsuslar olsun ki, amansız taleyinin hökmü ilə, hissə-hissə, kağiz parçalarında xəlvəti olaraq ailəsinə göndərdiyi bu yazılarını o tamamlaya bilmədi...

(ardı, əvvəli burada)


Taleyə bir bax! Atamoğlan müəllim indi haqq dünyasındadır, amma onun ruhu sanki Əhməd Kəlbiyevi daim izləyir, onun "inkişaf” eləməyə qoymurdu. Bu insan nə vaxta kimi onu izləyəcək, arzularına çatmaq üçün qarşısında sipər kimi duracaqdır?! Bu fikirlərlə qəm dəryasına batm ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 866 | Добавил: admin | Дата: 28.12.2010 | Комментарии (0)

Pasnəsuti pu məkə,
Peməkə ın otəşi,
Həmmə sırron o məkə,
Bə nığıli ve məşi.
                                                                             
Dınyo qardə, bətı çi?      
Penton hardə, bətı çi?      
Millət mardə, bətı çi?              
Bə nığıli ve məşi.   

Kion boçi pekışdən?
Çion boçi ekışdən ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1519 | Добавил: admin | Дата: 17.12.2010 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib