Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2011 » Март » 20 » Tofiq Nicot. Tolışiədə şeron
00:46
Tofiq Nicot. Tolışiədə şeron
Ğələmi dod

Boştə dayzoə, bo şair Baladdin Veşoro     

Rışxand məqət bo ğələmi                   
Mənə çəy səpe sələmi                   
Iştən opotdəş aləmi.              
Tanə məjən, tanə səpe.               

Ğələmi çı qınoş heste?
Ğələm ıştə roədə roste
Əy çəp bıkə ıştı daste.
Çəpiş, votdəş ğələm çəpe?

Fəhmı tijbu, tij bəbıre.
Fəhmı gijbu, gij bəbıre.
Ya ki nıbu, çiç bəbıre?
Iştı qəpon nısyə qıpe.

Ğələm bəbu bətı tabe,
Əçəy quzor çıko bəbe?
De arışte məkə tambe
Im çı xosyət, ım çı dəbe?

Dasti çəpi düz bıkə ki,
Ğələmən nınvışto tırki,
Enıkə bə dəftər çırki.
Həx qəp bıjən, həx, ədəbe.

Ğələm ıştı dasto məzlüm,
Çəpi qətə ğələmi düm
Roy oqətdəş, dəştəş bə şüm,
Qıno emdə əçəy səpe.

Hələ xomiş bı dıynoədə
Fikri-fəhmkə qədə-qədə
Dasti dəftərisə noədə,
Biə bə yod, Nicot məktəbe!

Huri mələykəş

Ay kinəle, honi roysə peməmand.
Məsut mıni, bə eşği kiə eməğand.
Bənə şo bılbıli bomıro bahand.
Azən botı raxskəm, okəm de şoy kəş,
Az ğılmonim, tınən huri-mələykəş

Im məmləkət çəmə qədə cənnəte
Cənnətədə nəve çəmə sənəte.
Eşği bəhər boəmə Xıdo minnəte
Ta ki mıni tı çı yodo beməkəyş.
Az ğılmonim,tınən huri-mələykəş!

Çi cənnəti Odəm azim, Həvvo tı.
Çı cənnəti ğıyət azim, vəfo tı.
Ki şo karde bəzne mıni sıvo tı?
Ha kenə ki, tı şin-şini bəsırəş,
Az ğılmonim, tınən huri-mələykəş!

Ha nəvedəş vəyşti vılon dılədə,
Iştı reçe dəvatdə har vılədə.
Iştı nomım nıvıştəme dılədə,
Nohəx mıku tı rəncidəş, bə qırəyş,
Az ğılmonim, tınən huri-mələykəş!

Ha nəvedəş vılıstoni de nozi.
Vıl dəçındəş bə müəxolon dırozi.
Az con doy-doy, mıku mandəş norozi,
Deştə nəzə bəmı çəp-çəp diə məkəyş.
Az ğılmonim, tınən huri-mələykəş!

Damə nıkaş mıni əqəm, bəmardem.
Iştı nomi deştə bə ğəv bəbardem.
Jıqo məzın sıxaniku bəqardem.
Nicot marde? Boəy çaşə ars eməkəyş.
Az ğılmonim, tınən huri-mələykəş!


Ğəzəl

Mı votme ki. deştə eşği, çımı eşği şin bəkardeş
Çı bənəm ki,tı beinsof, çımı dıli xün bəkardeş

Bətı votme çımı Leyliş, vote bəmı az Leyli nim,
Leyli bıbuş, ya ki nıbuş, aşiği Məcnun bəkardeş.

Ay kinəle, ve noz məkə, noziən ıştə vırəş heste,
Az eşğ doy-doy, tı noz kay-kay, mıni kosib, sun bəkardeş.

Çiç nıdome bətı, kofir? Eşği səpe dılmən dome.
Çok nığodə dastdə dıli, bə zəmin noy, gin bəkardeş.

Orzum heste, komım heste, Xıdo bıdə dilək bəmı,
Çımı eşği ğəbul bıkəş, dıli səy sərin bəkardeş.

Az Nicotim, eşğım poke, ıştı eşğe çımı damon,
Tı bəmı nəzə bırosnoş, çımı orzuon çin bəkardeş.


Umır qone…

(Bo çımı düsti, bo şair Nəriman Ağazadə. "Dardi şələ” soneti cəvob)


Ay Nəriman, umır qone, şələ ni.
Okırnedə əv əməni bə ğəzo,
Zıvon tələy, çaşon, quşon tələ ni,
Zyodə qəpon doydən bəmə har cəzo.

Bəxt dışmene, əçəy xəyım piedəni,
Iştə zınəy bəka əv de iqboli.
Çandə sore bəxti rüşnə çiedəni
De zılmoti hardə umri, ay boli.

Dıli qoni dard ebarde, ğəm hardey
Co qınoş ni, qıno fəhmi qınoye.
Fəhmi mərom, məxsəd dıli poə kardey,
Coni bə dard, bə zilləton dənoye.

Çı şairon dıl ğomğəye, vəşedə,
Har telə dard çəmə umri hardedə.
Fəhm bıkəyon bə həzo dard dəşedə,
Bo umri səy, əzroili vardedə.

Çiç bıkəmon dıyno jıqo bino bə,
De fəhmi dard ekardəmon bəştş dıl.
Əqəm inson dardi-ğəmi enıbə,
Əv inson ni, zot ğəlize, dıl pəxıl.

De biə, şəxtə jəydə bəxt bə umri naxş,
Bıpyoən ıme, nıpiyoən ıme çəmə baxş.Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1084 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir?