Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Февраль » 20 » Xıdo tıni rəhmət bıkə, ƏMİR ƏYYUBZODƏ!
23:57
Xıdo tıni rəhmət bıkə, ƏMİR ƏYYUBZODƏ!
(Çəmə xəlqi yolə ənvışt Əmir Əyyubi zoə bə Xıdo rəhmətşə i sorinə mərasimi həsr bedə)

Sə səloməti doedəmon bə çəmə Tolışə xəlqi ki, əçe mınəvvərə, nasirə, ənıvıştə zoonədə qıleyni - Məmmədov Əmir Əyyubi zoə ( Amir ) i sore ki çı dınyo şə.

Əmir Əyyubzadə 1953- nə sori apreli 9-də Lankoni Zəvilə diədə moədə bıə. İminə məqoləş "Azərbaycan pioneri” rujnomədə əv yonzə sinədə beədə - 1964 - nə sori çap kardə bıə. Ponzə sinədə beədə bə yolə mərəkə səbəb bıə rujnomə "Pioner”ədə çəy "Iştə distoni umuteydəmon” nomədə nıvıştəy çap bıə .

"Bandon” nomədə iminə şeirış Masali rayoni rujnomə "Çağırış”ədə 1969- - sori çap bıə.

1972 – 1973 – nə soronədə rujnomə "Ədəbiyyat və incəsənət” iyən "İdman”ədə çap kardə bıə hikoyəon, poveston iyən yumoreskon sıbut kardeşone ki, vist sinədə qıləy yolə ənıvışt – nasir omə bə ədəbiyyat.

Əmir se zıvonədə - tolışi, tırki iyən urusi nıvıştedəbe ıştə əsəron. 1977 – nə sori "Ən çokə vərzeşə hikoyə " ğalib bıə.("İdman” – "Sport” rujnomə mısabiqədə).

Əmiri 100 – sə bəpe hikoyə, povest iyən yumoreskə çap bıə. 2006 – nə sori "Xısus” nomədə vəzninə kitob nəşr kardəşe.

Ğeyzi ımon Əmir həmən şinələfzə mıtərcimbe. Əziz Nesini (Tırkiyə), Mixail Mişini (Rusiyə) iyən çe dınyo co – co yolə satirikə ənıvışton əsəron əy bə bəştə inə zıvon peqordınyəşe.

Əmir nıvıştedəbe: " Iştən ıştəku ve norozim ki, hiççi karde zınəmni boştə yolə xəlqi. Zınedənim, umr bəfo bəkardebu, yəni çiyo jıqoşə bə dınyo bomə milyon – milyonə tolışə fərzəndon bıvoton ki, "Çımı dastoən bo xəlqi çiysə omə?” ( "Tolışi sədo”, 09.2003).

Səmimiə, tıvoxə insoni, pokəvonə vətəndo, məsulə sənətko etirafe ın kəlimon. Əmiri nıvıştəyon ğıymətinə xəzinən peştbəpeşt bo tolışon. Əçe ve əsəron hejo ısətən çe ve bahandon zıvoni əzbərin. "Bılbıl pəvəndiku şə”, "Bəmınən cız?”, "Xısus”, "KQB” aqent” iyən co hikoyə, povest, yumoreskon əbədən yodo benıbəşe, ıştə ofəyəkəsi – Əmir Əyyubzodəən əbədi bəjivne.

Respublika Tolışi Mədəniyyət Mərkəzi, "Tolışi sədo” rujnomə koəkon, ənıvıştə həmron, duston - əmə həmməy sə səloməti doedəmon bə Əyyubzodə Əmiri xıyzoni, bə çəy əğılon, xışəvandon, həmmə nezon və votedəmon: Xıdo əy rəhmət bıkə. Əmir hiç vədə xəlqi yodədə benıbəşe. Əmir hejo dəmə bəmande!

 
Категория: Талыш xəbərləri | Просмотров: 1294 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus