Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Май » 26 » 30 may “TOLIŞİ HOMER” Tofiö İLHOMİ yodkonə ruje
01:07
30 may “TOLIŞİ HOMER” Tofiö İLHOMİ yodkonə ruje
Şair Tofiğ İlhom (Şahbazov Tofiğ Eynəli zoə) moədə bıə Tolışə məholi Masalli rayoni Ğızlıvo diədə 1941-nə sori avqusti 9-də. Pıəş hukuməti məmur, moəş kolxozədə koəkə bıə. Bə iminə sinif 9 sinədə şə. Çominə sinifədə handeədə ıştə ha dıqlə çəşi ruşnə qin kardəşe. Iştə təhsil dəvom kardəşe məxsusi internatə məktəbədə. 1963-1968-nə soronədə əyani handəşe bə vaxtinə Azərboycon Dovlətə Universiteti, ısətnəni BDU filoloqiya fakultədə. 1968-nə soriku tobə ıştə umri oxoy (32 sor) Ğizlıvo di miyonə məktəbədə muəllim ko kardəşe.

14 siniku bino kardəşe bə bədiiyə fəaliyyət. Iştə şeeronış dıqlə zıvonədə -həm bə tırki, həmən bə tolışi nıvıştəşe. Əsəronış çap bıə muxtəlifə qəzetə ijən jurnalonədə. İminə şeerış "Azərboycon pioneri” jurnalədə çap bıə. Şeronış ən vey beşə "Lankon” qəzetədə. Peşo mutəmadi çap bıə "Tolışi sədo” qəzetədə. 

Vey mahneyon peğandə bıən bə Tofiğ İlhomi şeeron muğənnion tərəfədə. Baloğlan Əşrəfov de Səməd Tolışi vote bəbe ki, dəçəy şeron bə arena beşən. İsrail Məmmədovi de İsmayil Səfərovi bəçəy sıxanon mahne peğandəşone ijən de yolə məhorəti ifa kardəşone. Hətta Tofiğ İlhomi ıştənışən qıləy "Nazilə”nomədə şeer nıvıştəşe, bəy mahne peğandəşe. Həminə mahne Səməd Tolışi esətən ifa kardedə.

Tofiğ İlhomi həmro Dilşad xanımi vey zəhmət kəşəşe dəy. Çəy dıqlə çəşon nıvindonən de Dilşad xanımi koməqəti bə tolışə xəlği tale aid bıə həmə tədbironədə iştirok kardəşe.Dilşad xanım bəyo vində çəş, nəvə lınq bıə. Xıdo çəy şıti rəhmət bıko. Vote bəbe ki, Tofiq İlhom de həmə tolışi şairon, ənıvışton, nominə odəmon vindemonədə bıə.

Məşhur yunani şairi Homeriən dı qılə çəşon vindəşni. Əncəx əy bəştə xəlği "İliada” de "Odesseya” nomədə dı qılə poeməş ərməğon kardəşe. Əve Azad Talışoğlu votəşe: "Tofiğ İlhom tolışə xəlği Homere.”  Çəy şeeron bə koğəz ovoştıneədə ijən bə i vırə qırdə kardeedə  sıftə  yolə kinəş Ulkər məşğul bıə. Peşo ın ko çəy rukə kinə Azərquli dəvom kardəşe.

Tobə esə haft qılə kitobış çap bıə:"Kafte” (1993), "Qızıl gül” (1995), "İki xoruz” (1997), "Kərbəladan gələn səslər” (1998), "Kitabların anası” (1998), "Xəzinələrin açarı” (2000) ijən "Az tolışim” (2001). İminə ijən oxonə kitobış tolışi zivonədə, əmandəni penc qıləyni tırki zıvondəy. Çe haft qılə kitobədə əncəx "Az tolışim” kitob şairi vəfot karde bədiqə çap bıə. Həminə kitob, tolışi məşhurə alimə zoə Doktor Əli Əbdoli İron İslom Respublikə Rizvanşəhrədə çap kardəşe de ərəbi qrafikə. 2005-nə sorədə həvəsko tolışşunas Rabil Abdinovi çəy tolışiədə bıə əsəron "TOLIŞƏ ƏSƏRON” nomədə 3 cilldədə bə çap hozı kardəşe. Çə kitobon 2 cild çap bıə, 3-nə cild de maddi problemon səbəbi hələən ıştə çapı ro bə çəşe.

Tofiğ İlhom ali kateqorinə muəllim ijən Azərboyconi Ənıvışton İttifaği uzv bıə.

2000–nə sori mayə manqi 30-də de dıli noxəşi, çəşış bə dınyo əbədi dəvastəşe.

"Tolışon Sədo” nöm: 19 (31), 26 may 2012

Просмотров: 1594 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus