Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Апрель » 1 » Bə benəzarərəti nəzarət
12:56
Bə benəzarərəti nəzarət
Bıləbandi məktəbi bialoqiya muəllim Əliheydər Əliyev çandi-çand sorone ki, Bıləbandi, Bızəy diyon əraziyədə cəmaatiku bə, təsadufi pəydo bə tarıxi, arxeoloji pəydoşton qırdə kardedə. Səroste ki, deştə şoqirdon koməqi kali vıronədə kandı-koonıjən kardə. Bımi rəsmi icozəj nıbuən. Ə materialon Bıləbandi diy məktəbi 2 qılə çaşmə mənzılədə, bənəy hırdə muzey numayiş bedə. Bı muzeyədə EA Arxeoloqiya iyən Etnoqrafiya İnstituti , Lankoni Devlət Universiteti həmkoonən, Azərboyconi har vırəku bə ruşnəfikironən vaxtbəvaxt bedən. Roste ki, bə Əliheydər muəllimi təşəbbusi ıştənbəsəti votəkəsonən hestin. Qəvonədə şaiyon nəvedən ki, quya Əliheydər muəllim çə pəydoştonədə bə kiyonsə həvatedə. Bı həxədə çımıku ve parson bedən. Az bəşmə nəzə bırosnım ki, mıku hiç fakt ni ki, Ə.Əliyevi bə ki isə jı şeyıj həvatə. Az demon rozi nim. Azən bə muzeyədə bəm. Vəyo çand həzo qılə maddi abidon qırdə bə.

Az xəbəm heste ki, Arxeoloqiya İnstituti həmkoon çıvrəy nımunonədə peqətəjone, deştə bardəjone. Əliheydər muəllimi voteku, əv çiçıj doə, həməj de əkti təhfilıj doə.

Bı neznoni təxmini 5 həzo sor bə çımi bənavi aid, çəy səpe mıxi nıvıştəy bə sığən Əliheydər muəllimiku sə bə. Əncəx bə sıği həxədə, nav təhfil doe, çı LDU muəllimi, iyən Ə.Əliyevi numayiş, məlumat bə video yod ovoştıniyə bə. ə videovindəyon co-co saytonədə doə bən. Roste ki, Arxeoloqiya həmkoon bəyon kardedən ki, çəvon vindəyon mıxi nıvıştəyon nin. Çəvon məxsəd bəmı məlum ni. Azən arxeoloqim. De əminəti bəyon kardedəm ki, əvon mıxi nıvıştəyonin.

Əliheydər muəllimi pəydoşton həxədə 2004-minnə sorədə çı İ.Şukurlu "Əliheydər müəllimin arxeoloji cənnətdə tapıntıları" nomədə kitobən nıvıştə bə. Xəbəm heste ki, Ə.Əliyevi bə ve əloğəynə təşkiloton muraciətıj kardə ki, bo materialon xoto qıləy mənzıl, bino doə, soxtə bıbu. Əncəx çəy sədo hələ ki, hiç ki məsedəni.

Az Əliheydər muəllimi zəhməti ısəti şəraitədə qərəkin hisob kardedəm. Liki maddi-mənəvi abidon bə ivrə qırdə kardəkəs, bəvon soyb beşəkəs ni. Beəyən, bə çıki dast çiç dəşedə, əy kisib kardedə. Vılo kardedə, həvatedə. Liki co-co diyonədə təsadufi pəydoşton qinı-vılo kardə bedə. Hətto, kali diy odəmon kanə ğəvıstonon ğəvon kandedən, bəvonədə pəydobə çiyon talan kardedən. Liki har vırədə bə ğuçə, aspə, iyən co heykəlon bə benəzorətəti ğıbon şedən. Rujbəruj bə çaş çiyedənin, bə konvıronsə kırniyə bedə. Əliheydər muəllim hiç nıbu, çəvon veynij bə ico qırdə kardə.

Ve çok əbiy ki, hiç nıbu qıləy imkoninə, vətənpərvərə şəxs maddi koməq bıko, bo materialon nığo doe, bə xalqi nəzə rosniye qıləy muzey bino bıduto.

Nəriman AĞAZADƏ,
Arxeoloq-etnoqraf,
"Tolışon Sədo” nöm: 11(23), 31 mart 2012


 

Просмотров: 1342 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə