Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Декабрь » 22 » "Bermud sebucaği"
15:07
"Bermud sebucaği"
Yəğın hiç kəsi bımi şubhəj ni ki, bo Tolışi zıvoni, mədəniyyəti rostbemoni real ko kay ve çətine! 

Çəmə vətənədə mınən de co ğıryətinə Tolışə zon, kinon bı roədə kam-ve, ıştə zu vışkə kon kardəmon!

Azərbaycan Respublikə hukmət bo Tolışi zıvoni, mədəniyyəti nığo doyro, inkişaf kardero nəinki jı ko kardəni, əksinə de ha vasitə bə deştə şəxsi səy ko kardəkəsonən mane bedə! Im, ıştə vırədə...

Isənə, curməy odəmon çəmə conijon uçi kardə, əvon bəsə hukmətisən ve, de ha vasitə bəçmə koy mane bedən! Əməni çı həvəso, çəmə ko karde ritmi saru, bə çəmə dılə dəğdəğə eğande qorış, əvon bə ha curə iftira dast ğandən! Əməni mutəmadi təhqir kardən! Bəmə betom votdən! Noşiə cıvonon dılədə dıtirəti eğandən! Tolışə rəyonon dılədə rəxnə eğandən! Iştə şəxsi problemon həl kardero mutəmadi ğaydədə cəmatiku pul qırdə kardən! Hejo doy, i kərə nıdoy, bəvədə tıni de şər-şəbədə şantaj, beabru kardən! Mılxəs, bə çəmə sə ve oynon vardən!...

Çı xisləti soybon de curməy psevdonomon fəaliyyət nışo doydən!

Çəvonədən qıləy, bə iblisanə məqsəıdon ğulluğ kardə "Amyəzo" nomədə psevdonome!
Həmonə "Amyəzo" psevdonomi jiədə i qrup odəmon ısətən, "çokə rojone pəydo kardə!.." Çiçin kardə? Əvon ımruj Azərbaycanədə, ki ıştə səj evə jə, bo Tolışi dıli sıxto, be təmənno ko kardə, əvoni de curbəcurə məqalon bə məsxərə noydən, pearış, de şər-şəbədə təhqir kardən! "Ay bərəkalla!.."

Əvon bə ha vırəjon dast rəsdə; həmonə cəfəngiyyaton de "Amyəzo" nomi iminə noydən "TolishPress.org" informasiya agentətiyədə, çəybəpeşt ə yazi noydən "Tolışon sədo" nomədə bə, ıştə şəxsi rujnomədə, çəğınən həmonə yazi de qəzeti nomi sənibəton noydən "Talısh.org" saytədə!... De minvoli əvon pidəjone ki, ıştənjon ofayə "Bermud sebucağ" -ədə əməni mu bıkən, bıtosnon!

İntasi, bomıro yo, qıləy məsələ ve marağine; ın Rafiq Cəlilovi bə sə dəşdəmon, əv deştə vəzifə məşğule! Çok! Bəs, bəy bı "Bermud sebucağ"ədə dastək doəkəson məqsəd, vəzifəjon çiçe!

Imi bə sə dəşdənimon!

Xıdo əməni çı nohəxə şəronku bıqordıno! Amin!!!

Mehdibəy SƏFƏROV,
facebook.com 

"Talish.org"-i redaksiyəku: Tolışon Sədo qəzetədə dərc bə yazion qorə "Tolish.org" hiç qılə cəvobdiəti nıvondəni. Çəmə dı Tolışon Sədo qəzeti jogo qıləy roziətimon hese ki, qəzeti məzmuniku bəşəkrə nıbəy "Tolish.org" Tolışon Sədo qəzeti PDF formətədə pevılo bəka. Hətta qəzetədə çı "Tolısh.org"-i  dumo əsos nıbə ittihamonən bıbu, əmə ıştə sıxanədə əqardınimon.

Просмотров: 1428 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/4
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır