Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Ноябрь » 16 » Bo Xanəli Tolişi “Ha Xıdo”yo dı-se sıxan
15:32
Bo Xanəli Tolişi “Ha Xıdo”yo dı-se sıxan
Çəmə milləti yolə ustad–çı Xanəli Tolişi "Ha Xıdo” şeiri handeko peş bərk bə dümot şim...

Çi şeyri məğz ıme ki,”Bəştə həxi bərəsemon kəynə, ha Xıdo?”... Xanəli müəllimi co tərəfo fik kardə ki, oxo boçi "çəşimon kü, qüşimon kor, zıvonimon lol”e?!. Əçəy bə milləti sə vardə biə bi zülmon–"Işti səbrən çıl sor ne, ço sa sore bən” səbrinə şikayati handeədə, rəhmətlik Zülfüqar Əhmədzadə kəşə dard-səron bə çəşi na omedə: Əvən,düz 80 sor bəna ıştə "Davarda Rüjon” poemada zılmkoron bə çəmə milləti sə vardəyon təsvir karde-karde, iberdəm bə Xıdo de joqo misron şikoyət kardə:

”Əçəy bo milləti sütdəni holiş,
Iştı çəşonkuən eqınyə Toliş?”

Ve hürmətinə Tolışon! Şımə çok zındən ki, az hələm ponə əsron 80-nə soronko rəhmətliğə Zülfüqar Əhmədzadə nıvıştəyon tədqiqim kardə və iminə kərəm əçəy əsəron bəbe vote ki, həmməni bə xəlqi oqırdinyəme. Vallah və billah əmə ımrüj əçəy kəşə zilləti hiç i zınqırən kəşe halədə nimon. Çand manqonnə de həzo-həzo co məhbuson ivrədə de "stalipon” poezdədə bə Sibiri sürgün be və əyoyən de həzo-həzo zılmon jiə təsəvvür karde bedəni... Az ısət bənə məhbuson de "voronok”i (həbsxanə maşini) bə nim-1 saati bə məhkəmə şeədə və oqardeədə 1 rüj hıtedəm, ısət diəkə ə fəğıron çiçoşon kəşə... 1942-də əv Sibirədə bə rəhmət şedə... bəvədə əçəy maddə güya "de silahli üsyan karde” (yəni bə höküməti əleyh beşe) be. 5 sor doəşenbe, amma 4 sor jiə... 2007-də prof. Novruzəli Məmmədovi qətışone. Əvən guya bə İroni ko kardəşe, de 274 maddə (bə dövləti xəyanət) mühakiməşon karde və 10 sorışon do, əvən cəmi 2 sor nim jiə...

Isətən mınişon qatə və de 3 qıləm bəyəndi ziddiyyəti, absurdə maddon mıni "narkobaronən”, "davləti xainən” ...bekardəşone. Isət bəmı çand sor bədon, az çəxtə bəjiyem, ımi Xıdo bəzne... Amma ıştə fərqi çiçədə vindəm, bıdə bıvotom: Valla, billa, qavarən bovə nibəkaşon, az bə zindoni bənə adi jimoni i poə diə kardəm... Əlbəttə ki, deştə nezon, ğohum-qəbilon əloqə ni, ya ve məhdude... Amma çiç bıkəmon?! İnşallah, əvoniən dəspardəm bə Xıdo və ha rüj Bəy dıvo kardəm ki, çəvonkuən əv ıştən mığoyət bıbu...

Əzizə Tolışon! Votem ıme ki, ğət ruhiku eqınyənim və bə Xıdo şikayətçiən nim, bəbe vote ki, əncəx ıştəno bəy şikoyət kardedəm... Yəqin ki, şımə çımı "Zindonnamə” handəyone. Az əyoyən ıştə haliku bə Xıdo şikayət kardəm... Əve ki, ijən de jəqo ıştə dimi qətdəm bə həmmə tolışon ki, sıftə ıştə qınon pio (səpe.red) ko bıkənən, peşoən bə Xıdo jıqo lovə bıkənən ki, əməni bə ğeyrəti biə, tarsi çəmə dıliku qin bıkə... İnşaallah, bəvədə Xıdoən bəmə peşt bəbe... Əve ki, ey çəmə yolə Ustod!

Xıdo ıştən bə həqqi ro şəkəson peşt bəbe... İmən çımi dı-se sətron:

Vay bə rüji. mandə dı-se merd həni,
Zikkə jedən, bə məxloği rəsdəni,
Çaşon kü bən, qüşonən ki məsdəni
Bəvədə lap çəmə ha ko most bəbe,
Xıdoən çiçən bıkə - rost bəbe...

Xıdo çəmə milləti MERDON ve bıkə iyən bəvon zü və səbr bidə!   

Hilal Məmmədov,
Kurdəxani həbsxonə,    
                               
Tolışon Sədo qəzeti, N: 34 (46), 14 noyabr 2012


Просмотров: 1139 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır