Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2011 » Декабрь » 2 » Camal LƏLƏZOƏ. Çəmə diy əhvalaton
20:22
Camal LƏLƏZOƏ. Çəmə diy əhvalaton
Ocəğ

Muxtar miəllim şedə bə katibi ğəbul. Vindedə iyo qıləy piyəjenən omə bə şikat. Hejo ğəbuli zalədə çəy dardiku holi bedə, dılış dəjedə. Votedə:

-Nənə, pidə katib ıştı xahişi bıməsı, quş bıdə bəçımı votəy. Hejo bə katibi kabinet dəşiş, bə zonə bınışt, daston dıroz bıkə bə Lenini şikli, bıvot: "Ha ocəği soyb, tı bəmı koməq bıkə!”

Tikəy davardedə, piyəjeni vanq kardedən bə dılə. Muxtar miəllimi umutəyon həmməy kardedə piyəjen. Katib Baxışov bedə. Rəyrə xəbə səydə:
-Hələ bunum Muxtar miəllim ğəbuli zalədəy, ya ne.
Votedən: 
- Əyoy. 
Əmr doydə:
- Əy vakənən bə dılə. Muxtar miəllim omedə. 
Katib votedə:
-Muxtar miəllim, ım çı sıxane omutə bə piyəjeni? Ivrə ocəğe?
Muxtar miəllimən Muxtar miəllimən bə ha! Sıxani jinton mandəkəs nıbe, votedə:
-Həmro katib, ıvrə ocəğeyəni, əncəx çe partiyə ocəğe...Roy səpe çokə kərtof bəbe

Muxtar miəllim bə ko şeədə vindedə ki, çəy xalə zoə Siyab parçini fırsınedə çe soy tərəfo bə roy tərəf, sərost kardedə. "Xıdo ğıvvət bıdə!” votedə, davardedə. Koo omeyədən Siyabi həmon vırədə koy səpe vindedə. Maştə muxtar miəllim ujən Siyabi həmon vırədə de parçini əlləyəkədə vindeədə, həni səbr kardedəni, votedə bə Siyabi:
-Siyab, xaləzoə, ə parçini pojon ikərədə biyə bıjən roy bın tərəfi. Zındəş oyo çoknə kərtof bəbe? Sığinə zəmini kərtof sə əbıni. Xəcolət məkəş, roy dənə bə soy dılə...Im qədə butkə zandə...

Sıftə qıləy qədə butkədə bedəbe çə diy dukon. Dukondor, çoknə bəvotən, deştə ım butkə "ğaz jəydebə, ğəzən pur kardedəbe.” Xıdo bəçəy xəşi ğısmət bıkə, dı-se sori dılədə boştə rost kardəşbe qıləy imorət ki, odəmi pidəşbe dıqlə çəşən ğarz bıkə bəçəy tımşo mandeyro.
I ruj Muxtar miəllim məktəbo bə kə oqardeədə omedə mandedə çe butkə paliyo. Xəyli diyə kardedə bə butkə  ujən bə dukondori kəy, de təəccubi iştən-bəştə votedə:
-Əxxəy! Tı bı qədə butkə zuy diyəkə ha! Im qədə butkə bı dıjdi imorətış zande ha!...


Muçək bəsə loşisə bənışte

I ruj Muxtar miəllim şedə bə rəykomi ğəbul. Diyə kardedə iyo xeyli odəm nıştə. əvən nubə qətedə, nıştedə qıləy kıçədə. Rəykom omedə. Çe odəmon arədə davardeədə votedə:
-Əxxəy, iyo çı veyə muçək heste.
Muxtar miəllim ım sıxanon məseədə əştedə səpo, bərkədə votedə:
-Həmro rəykom, muçək təmizə vırədə bedəni ki, əv bəsə mardə loşisə nıştedə.
Rəykom damə bedəni, ranqi doydə, ranqi səydə, iminə Muxtari ğəbul kardedə...

Tolışon Sədo, №08, 02.12.2011 

Просмотров: 1319 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus