Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Март » 6 » Məlo Nəsirəddini lətifon (tolışiədə)
17:33
Məlo Nəsirəddini lətifon (tolışiədə)

Xosə handəkəson, ım lətifon qırdə əkə, çı Tolışi xalqi cıvonə ənvışt Aytən Eyvazone. Aytən xanımi Tolışi zıvonədə xəyli yolon sıxanon, lətifon, ijən co folklorə nımunon bə “Hirkan” jurnali redaksiya ğandəşe. Əvoni poə-poə bə Şımə təğdım kardəmon.

Mehdibəy Şərəfxani

 

İ ruj məlo noxəş qındə. Doxtor omedə, bayro resept nıvıştə. Məloən bəy i qılə ğızıl doydə. Peşo jeni ğandə bo dəvo səy, bəyən i qılə ğızıl doydə. Jen şedə, dəvo səydə, oqardə. Məlo diyə kardə bə dəvoə şişə, şodoydə çı pencəku bə so.

Jen xəbə səydə:

- Ha Məlo, i qılə ğızıl bə doxtori, i qıləən bə dəvo doy! Bəs boçi əy şodoydəş?

Məlo cəvob doşe:

- Tı jıqo koon ni bəzneş, ha jen. Doxtor bəpe bıjio, bəy qıləy ğızıl dome. Dəvo həvatəkəsən bəpe bıjio. İ qılə ğızılən bə dəvo dome. Dəvo bə beton şodome, çumçiko mınən jiye pidəme.

İ ruj hamsiyonədə I kəs oməy çı Məlo tono:

- Ha Məlo, həy bıdə, tikəy qandımım heste bıbəm bə osiyo.

Məlo dod - əmon karde ki:

- Bəştı con, hə kədə ni. Çəmənən tikəy qandımmon hestbe, əğıli bo kardışe bə həy, bardışe bə osiyo.

Bı dəmədə hə tavlədə zırəy. Həy sədo məsə hamsiyə votşe:

- Məlo, ayb bıbu botı! Hiç xəcolət kəşdəniş, hə tavlədə be-be, bəmı du votedəş? Məlo ğıyzin be, votşe:

- Ayb botı bıbu ki, bənə mı sipirişə merdi haştəj, tavlədə bə həy bovə kardəş.

Qamə tovostoni rujon qıləyədə Məlo şedə bə co di. Mandə qıləy ıştə zınəkəsi kədə. Kə soyb Məloku xəbə səydə:

- Ha Məlo, məvuji bə qam eqınəş; çiç votdəş, ov biyəm peşomoş, ya hıtedəş?

Məlo diyə kardə ki, kə soyb hiç hardeku qəp jəydəni.

Nıştə, votdə:

- Omeədə honi sədə siconi hıtim.

Şəvi i nimədə Məlo tadibəsə jeni oğo kardə ki:

-​ Ha jen rəbi, çaşməği bıdə bəmı!..

Jen xəbə səydə:

-​ Ha merd, şəvi nimədə, toki dılədə çaşməği çiç kardəş?

Məlo votdə:

-​ Jen, rəbi, qıləy çokə hanım vində, əncəx kali vıron toki mandən. Vinde zındənim. Çaşməği bıdə, bıdə çok-çoki diyəkəm.

Məlo vıjorədə da kilo qujd səydə, ğandə bə kə ki, jen se-ço ruj de qujdi xurək bıpato. Jen qırdə kardə hamsiə jenon bəştə sə, qujdi patdən, hardən.

Məlo şanqo kefış soz, omedə bə kə ki, ısə qujdə xurək baha. Bə kə rəsəsati vanq kardə:

-​ Jen, vəşime, xurək ekə, biyə!

Jeni tikəy nun, dı-se səən piyoz vardışe, noşe Məlo vədə. Məlo xəbəş səy:

-​ Jen, bəs qujdı boçi patəni?

Jen votşe:

-​ Sığ bə çımı sə bıqıno. Qujd şıştıme, nome taxtə səpe ki, otəş sənəm. İyən diyə kardıme ki, soxəmandə kıtı qujdış həmə hardə.

Məllo hiçi nıvotə, əşte səpo. Qətşe kıtı, noje bə tavzı. Kəşəje, diyə kardışe ki, kıtı da kiloye. Çəy dumış qəte, bə jeni votşe:

-​ Isə, ıştən de insofi bıvot! Əgər ım kıtıbu, vəs qujd kıve? Əgər ım qujdbu, vəs kıtı

-​ kıve?

Qırdə bıkə: Aytən Eyvazon

Просмотров: 1385 | Добавил: admin | Рейтинг: 4.8/5
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Onlayn TV

Xəbər xətti

''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib 
Qədim azəri dilinin yadigarı – Talış dili 
Талышское слово "по" (стопа, ступня, ходьба) в виде морфемы в современных индоевропейских языках