Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2014 » Октябрь » 19 » Umimon bəştəne!
13:08
Umimon bəştəne!


Imruj, 2014-nə sori oktyabra manqi 18-də Boku şəhərədə Tolışi i qrup ruşinfik xalqi miyonədə bə problemon, çəvon həlkarde ron muzakirə karde qorış, bə i vırə qırdə bən. Bı qırdəbemon-iclasədə Ulduz Həşimov, Seyran Dadaşov, Rabil Abdinov, Seyidəmir Məmmədov, Əli Nasir, Hamlet Vəlizadə, Bəhruz Huseynzadə, Bəxtiyar İzzətov, Etibar Ağazadə, Mehdibəy Səfərov, Vuqar Mustafayev iştirok kardıjone! 

İclasədə, dı qılə məsələ muzakirə be;

1. Imruj, bə Tolışi zıvoni, mədəniyyəti, mental irsi, ijən bə co milli-mənəvi hestemoni inkişafi mane bə əsas səbəbon, çəvon çı miyonə peqəte ron. 

2. Çı “Hirkan” jurnali sənibəton nəşr karde barədə. 

İclasədə iştirok kardəkəson həmə bı məsəlon barədə ıştə fikjon ifadə karde.

1-nə məsələ muzakirədə natiqon bı umumi fik oməyn ki, Azərbaycani hukmətədə bo Tolışi mədəniyyəti nığo doy qorış, bə xalqi ictimai navəşənon kali umion doəbujonən, dosə ımrujnə ruj çəvonədə hiç qıləjon bə vırə rosnə ni! Imən, bo Tolışi zıvoni, mədəniyyəti ijən co milli-mənəvi dəyəron inkişafi roədə ve ciddi maneon, problemon bə məydon vardə! İntasi, iclasədə ımən məxsusi qeyd bə ki, xalqi inkişafi roədə ən yolə problemon kali dəmərəsə tolışon ıştənin boştə xalqi soxtedə. Yolon votəy; “pidəjone bəvi duzkən, jəydən çaşiən bevardən!” Yəne, ıştə sinə bənə avtomati ambrazura bə nav doə, boştə xalqi kam-ve ko kardə, 5-6 kəs fədakara odəmon jı ko nıkardə, əncəx internet-vertual aləmədə bə kali pravokatoron təhqir, təhdid, şantaj kardən! De ğaydə çəvon kəşpori arıştən, əvoni çı həvəso eğandən! İclasədə, zıne-zıne, ya nızne-nızne bəştə xalqi ctimai-mədəni jiemoni ciddi mane bə jıqo odəmon veni nomonjon qəte! Bə ğəror oməyn ki, ha kəs ıştə zınə odəmi məzəmət bıkə, bə sə dənə! 

İclasi 2-nə məsələ çı “Hirkan” jurnali sənibəton nəşri həsr be. İştirakəkon bə nəticə oməyn ki, “Hirkan” Tolışi, Tırki ijən Urusi zıvonədə ədəbi, elmi, publisistik materialon dərc kardə jurnal bıbu. 

 

Jurnali təsisəkə Rabil Abdinovi məsləhətıj karde ki, jurnal siyasətiku deəro bıbu çoke! İclasi iştirakəkonən de fiki rozi ben. 
İclasi iştirakəkon çı jurnali Sərredaktorəti bə Mehdibəy Səfərovi, tarix şöbə bə Ulduz Həşimovi, ədəbiyyat şöbə bə Əli Nasiri, elmi məqalon şöbə bə Bəxtiyar İzzətovi, huquq şöbə bə Seyran Dadaşovi, xalqi təbobət şöbə bə Hamlet Vəlizadə, fotomuxbir şöbə bə Vuqar Mustafayevijon asparde. İclasədə bə jıqo fik oməyn ki, “Hirkan” jurnal hələ ki, ha kvartalədə i kərə beşo, məsləhəte! 

Iclasi oxiədə Mehdibəy Səfərovi çıxış karde. Əy vote; “xosə bolion, bə hiç vırəy peştpur məbəmon! Boən, hay dasti-dasti bıdəmon, ıştə xalqi tale, çəy mədəni inkişafi roədə ıştən zəhmət bıkəşəmon! Əy rostkəmon, bınəmon ıştə amonsə, nığodəmon bo nav omə nəslon! Bəştə umi bıbəmon!”


Vuqar MUSTAFEYEV

Просмотров: 1301 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır