Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Январь » 23 » Əvəz Nəbi tojə kitob çapo beşə
14:40
Əvəz Nəbi tojə kitob çapo beşə

 

Səfərov Əvəz Nəbi zoə moəobə 16.07.1947-nə sori Masalli rayoni Bədəloni diədə. De ğızılə medali oroxniyəşe Bədəloni mionə məktəb. (1965) Azərboyconi (Boku) Devlət Universiteti filoloji fakultədə handəşe (1965-1970) 42 sor muəllim, məktəbi direktor ko kardəşe ıştə diədə. (1970-2012)

Vunderkind (fovqəladə istedadinə hırdən) səviyyədə zınəş bıə tələbə-şair Əvəz Nəbi bəştə sinnə həmron barizə nimunə bıə: tələbə elmiə cəmiyyətonədə, auditoriyonədə duston-həmron, peşo məktəbədə muəllim-şoqird-koəkon arədə səçınə cıvon bıə.

De bədiiə ofəyəvonəti dastko bıə hırdənə vaxtonku. Həyıf ki, ve əsəronış qin bıə, oqətəş ni. Yolə səbəb əv bıə ki, muəllif bəştə nıvıştəyon ve tələbin bıə. Sənətədə komil be-be navnə nıvıştəyon bəy çoçin çiyən: dırniyəşe, sutəşe, şodəşe. Çəy tələbə həmro, sənət həmro azən bəy həftoği bardedəm ki, Əvəz Nəbi dorozə soron bəməo handə şeoron, qəzet, jurnal, almanaxonədə dərc bıə əsəron ve marağın, təsirin, mənənin bıə.

Yoddəme, tələbə vaxtonədə “Azərbaycan” jurnaliədə çəy şeiron dərc bıəbin, Nəve mənot qonorar səşe, də puli bo tələbə həmrono şo-şortmə doşe. Həddo bə ziyodə səxovətin bıə Əvəz Nəbi hələən də xosyəti mandə.

Dıqlə kitobış çapo beşə: Xəyyomi “Rubaiyon” (B-2006) ijən de həmron, şoqirdon tələbi “Haralardasan” ( B-2014)

Oxonə kitobi yolə poə bə tolışi nıvıştəbə şeironin. “Kon tərəfonədəş?” nomış noə bəy, yəni “Koncoş?”. Tolışiədə nıvıştəyon “Şəvnışt” (2006-2008) qəzetədə, interneti tolışə saytonədə dərc bıə, handəmone. Dıl okardə ın şeiron deştə sənətkoəti nəzəri cəlb kardedə. Əsri sıftəku jıqo radionədə, videonədə, muəllifi ıştən ifoədə, de şairi ıştən sədo pevılo bıə vətəpiəti barizə nımunə-qıləy şeir dılon fəth kardedə:

Bandon sədə avə çən,

Xoliçə sinə Vətən,

Çe pıəm- moəm Vətən,

Çe zoəm-kinəm Vətən.

Çiçon kəşə ıştı sə,

Əştəkəs botı xan-bəy,

Iştə həxi çimi-çəy

Dasdə peçinə Vətən.

Devron əsire bə pul,

Qordınedə dəmə qul.

Xəlği Vətən sığ, anqul,

Çımı reçinə Vətən,

Con Vətən, şinə Vətən!..

(“Vətən”, ş.77)

Şairi ruhi aləm, mənəviə simo zıney bedə dəçəy bəştə ənkə, piə-moə, bıvə-hovə, bə nezə odəmon, duston-həmron peğandə bıə şeiron. Bın temə həsr bıə şeironədə muəllif soyəy, səmimiye... Çə nıvıştəyonədə qıləy bıə “Şinə bo” bəştə cıvonə bıvə, kamə sinnədə çe dınyo şə doxtor Rəfaili həsr kardə bıə. Şeiri be ğıbo hande bedəni:

Çoko izhor bıkəm, bə zıvon biəm?

Demı bə ğəb bəşe ın dard, şinə bo.

Çanə rənc bıkəşım, tov-təvon biəm?

Çı doroz bəkəşe ın dard, şinə bo.

Iştı moəobərui zinə dəvarde,

Əmo şonzə sore kəmon xo karde.

Mıni kəynə bardəş, yodo bekarde?

Peqətə arədə ə pard, şinə bo.

Çan sore colinəm, dərejə imon,

Pıə-moə dı çəş, ğeyrətinə son.

Conım bətı ğıbon, çımı coni con.

Tı şiş ğəm zumandbe, ranq zard, şinə bo.

In kə, ın so betı qıybəkule, boy,

Nom kəşeku zıvonım bulule, boy,

Oxnə dase, oxnə dovnə, kule, boy,

Çəşbə roon şo kə, oqard, şinə bo.

(“Şinə bo”, s. 61)

Kosibəti, nıbeyəti, kəsodəti, tənhoəti ... hejo de dınyo şairon həmro bıə. M. Fuzuli ıştə əhvoli jıqo ifodə kardedə:

Dust bipərva, fələk, birəhm, dövran bisükun.

Dərd çox, həmdərd yox, düşmən qəvi, tale zəbun...

Əvəz Nəbiən ıştə beməsrəfə jimoni jıqo edaştedə bəştə bakandon:

Soron, manqon pəre-pəre dəvardən,

Çı hay-haye, ovon boçi daspoçən?

De ah-vayi, de sındı- su,

I ğıç nuni bim pusti- lu.

Luzım si nıvinde, tanım tojə-nu.

Fikfam, zikvu, ğussə… be vələ-vələ

Da sə hırdə po xeyzoni şələ.

Hələ şıkırındəm, hələ zu jedəm,

Çı konco omedəm, oxo bəy şedəm?

Daspoçəm, daspoşəm, daspoçəm…

( “Daspoçəm”, s. 90)

Allahverdi Bayrami

21.01.2015

 

Просмотров: 1065 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Onlayn TV

Xəbər xətti

''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib 
Qədim azəri dilinin yadigarı – Talış dili 
Талышское слово "по" (стопа, ступня, ходьба) в виде морфемы в современных индоевропейских языках