Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Сентябрь » 1 » Yağub kitobi seminnə semon
22:47
Yağub kitobi seminnə semon

Zıvoni barədə

1. Ay çımı bıyon, bəşmə məlume ki, əmə – miəllimon dəvardəninimon həniyən qıləy yolə mıhokiməo! Əve, hərəkət bıkən, bıdə şıməhon veyni miəllim nıbun. 

2. Çumçıko əmə həmməy vey dəlvırdiyeydəmon. Deştə sıxanon dənılvırdiyə qıləy xonəxo, cəmi andomış bə nıxtə jə bıə kamil qıləy insone. 

3. Bəmə itoət bıkən votəynə, ləğom dənoydəmon bəştə aspon qəvi, jıqonə qordıneydəmon çəvon cəmdəki. 

4. Bunən, qəmiyonən çanən yol bıbun, vavaz əvoni çune bıpiyoşe bıboən, roməvoni dıli çune piyeydəşbu, de qıləy qədə sukoni koməqi qardeydə bəvrə. 

5. Zıvonən jəqoye, andomi qıləy qədə orqane, əmma ıştəni vey pekırneydə. Diyəkən, qıləy qədə zik suteydə qıləy yolə vişə! 

6. Zıvonən otəşe. Zıvon çəmə andomi orqanon dılədə nohəxəti dınyoye. Əv ləkə jəydə bəçəmə cəmi andomi, jıbızın de cəhənnımi otəşi koməqi vəş noydə çəmə jimoni həmə şemoni. 

7. Çumçıko pidə çe həyvonon, pidə çe pərəndon, pidə luzəfırs kardə həyvonon, pidən çe dıyo məxloğon har qılə cins de bəşəri nəsli dasti həmul kardə beydə iyən həmul kardə bıə. 

8. Əmma zıvoni hiç kəs həmul karde zıneydəni. Zıvon qıləy bəloye ki, hiçki qəte zıneydəni çəy navi. Zıvon pure de kıştə zəhə. 

9. Deştə zıvoni əmə dıvo kardeydəmon bo Xıdo. Deştə zıvoniyən lənət voteydəmon bə Xıdo simoədə ofəyə bıə odəmon. 

10. Həm əhsən, həmən lənət eyni qəvo beşeydən. Çımı bıyon, ım jıqo bıənin ni. 

11. Eyni honi çəşməo bebəşe yəne suyə iyən şinə ov? 

12. Çımı bıyon, inciyə do zeytun, anqıə rəz esə boyinci perosniye bəzıne? Jəqoən suyə honiyo şinə ov ome əzıni.

Həğiğiyə mıdrikəti

13. Şıməhon dılədə hestin mıdrikə iyən dərrokəynə odəmon? Bıdə əv deştə çokə jimoni tərzi, de ıştə mıdrikətiku ofəyə həliməti nişo bıdə ıştə çokə əməlon. 

14. Intasi şımə dılonədə hestebu telə rıvınəti, xudbinə ehtiros, peməkırnən ıştəni iyən bə həşə məjənən həğiğəti. 

15. Jıqo mıdrikəti peyo omə mıdrikəti ni, əncəx çı dınyo, ğeyri-ruhaniyə iyən şəytonə mıdrikətiye. 

16. Çumçıko konco rıvınəti iyən xudbinə ehtiros hestebu, har curə hərkihərki iyən yavə əməl heste əyo. 

17. Əmma peyo omə mıdrikəti, əvvəlo, sofe, çəyoən sulhpərvəre, mıloyime, itoətkore iyən pure de xəymandə bəhron, beğərəze, beriyaye. 18 Sulhi ofəyəkəson kaştə sulhi tumonku perəseydə salehəti bəhrə.

Kalomi peqordıniyə kəs:
İradə Məlikova

Просмотров: 1072 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır