Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2012 » Апрель » 21 » Amerikanın gizli tarixi - 4
15:59
Amerikanın gizli tarixi - 4
Ezoterik tarixçilər Müstəqillik Bəyannaməsini imzalayan 56 adamdan 50-sinin mason olduğunu bildirirlər
                 
(əvvəli ötən saylarımızda)
                 
Yəhudilərin əliylə Masonluğun Amerikaya girməsi, olduqca mənalı bir inkişaf idi: Yəhudi qabaqcılları, Avropada masonluqla qurmuş olduqları ittifaqı eynilə Yeni Dünyaya da daşıyırdılar. Ancaq bir fərqlə; bu ittifaq, Avropada başda Katolik Kilsəsi olmaq üzrə bir sıra ortaq düşmənlərə qarşı uzun bir döyüşə girişmiş idi. Halbuki Amerikada belə bir düşmən yox idi. (Tək olabiləcək düşmən olan Qırmızıdərililər də daha əvvəl kimi Təhrif olunmuş Tövratın göstərdiyi üsullarla soyqırıma uğradılmışdı). Bu səbəblə İttifaq, Amerikada, Avropanın əksinə "nizam yıxma" işiylə məşğul olmadı. Əksinə, buradakı nizam yəhudilər və onların tarixi müttəfiqi olan Masonluq tərəfindən quruldu.

ABŞ- DÜNYANIN İLK MASONİK VƏ KABALİSTİK RESPUBLİKASI


Yəhudi qabaqda gələnlərinin Amerikada Masonluğu yayma istiqamətində girişdikləri qızdırmalı fəaliyyətin ardından, ABŞ, "dünyanın ilk Masonik Respublikası" olaraq tarix səhnəsinə çıxdı. Amerikalı tarixçi Robert Hieronimus, America's Secret Destiny (Amerikanın Gizli Qədəri) adlı kitabında, bu ölkənin quruluşunun ardındakı masonik faktorla əlaqədar bəzi maraqlı məlumatlar verir: Günümüz tarixçiləri, 17-ci və 18-ci əsrləri ağıl və İşıqlanma çağı olaraq qəbul edirlər və bu dövrdəki bütün zehni fəaliyyətlərin 'kainatın elmi qanunlarını isbata' xərcləndiyini söyləyirlər. Halbuki, ABŞ-ın qurucuları, bunların yanında mistisizm, okültizm və illüminizm üzərinə sıxlaşmışlar. Astroloji, simə və Kobudla ilə dərindən maraqlanırlar. ABŞ-ın qurucularının Yəhudi mistisizminin qaynağı olan Kobudla ilə maraqlanmaları olduqca maraqlıdır. Ancaq ABŞ qurucuları Kobudlaçı bir yəhudi olmadıqlarına görə, aydın olan odur ki, Kobudladan ilham götürmək üçün hökmən Kobudlaçı bir yəhudi olmaq gərəg deyil. Kobudlaya və Kobudlaçılara bağlı olan yəhudilərin xaricində bəzi təşkilatlar da vardı. Bu təşkilatların başında isə masonluq gəlirdi.

Bu vəziyyətdə ABŞ-ın qurucularının necə olub da Kobudla ilə maraqlandığı sualının cavabı işıqlanır. Çünki Amerikanı quranların dərhal hamısı Mason idilər. Həm də olduqca "ustad" masonlar... Bunun yanında çoxu eyni zamanda Masonluğun Yeniçağdakı ikinci bir versiyası olan gül-Xaç təşkilatına üzv idi. Aralarında bir başqa Masonik təşkilat olan İllüminatiyə bağlı olanlar belə vardı. Robert Hieronimus yazdığına görə, ezoterik tarixçilər ABŞ-ın qurucuları arasında 50-ə yaxın Mason sayırlar...

ABŞ-ın dörd qurucusu- Vaşinqton, Jefferson, Franklin və Adams- Gül-Haç təriqətinin üzvü idi. Bu qurucuların üçü- Jefferson, Franklin və Adams- eyni zamanda İllüminati təriqətinə də üzv idilər. Corc Vaşinqton və müstəqillik döyüşünün Fransız dəstəkçisi olan General Lafayette, yalnız yaxın yoldaşlar deyil, eyni zamanda eyni lojanın üzvü idilər. Müstəqillik döyüşünə əmr edərkən, Vaşinqton, nizamlı olaraq əsgəri lojalarda edilən yığıncaqlara da qatılırdı. Vaşinqton Müstəqil Böyük Lojanın (Independent Grand Lodge) Böyük Ustadlığına seçildi. Bu loja, 1805-ci ildə onun xatirəsinə Alexandria Vaşinqton Lojası adını aldı. Ezoterik tarixçilər, Müstəqillik Bəyannaməsini imzalayan 56 adamdan 50-sinin mason olduğunu da bildirirlər. Bunun yanında, Amerikan ordusundakı zabitlərin böyük əksəriyyətinin Mason olduğu və əsgəri lojalarda toplandığı bilinir. Özü də bir Mason olan General Lafayette, Vaşinqtonun 'mason olmayan zabitlərinə heç bir zaman içindən gələrək əmr vermədiyini, onsuz da az qala bütün yaxın əsgəri ətrafının onun mistik bir bağ ilə bağlanmış qardaşları olduğunu' yazmışdır.

ABŞ-ın bir başqa qurucusu Benjamin Franklin də Vaşinqtondan çox fərqli deyil. Masonik tarixçilər, Benjamin Franklini dövrünün ən böyük Amerikalı Masonu olaraq qəbul edərlər. Franklin öz gizli dərnəyini də qurmuşdu: Leather Apron Club (Dəri Önlük Klubu). Təşkilatın adı belə hadisədəki Masonik təsiri göstərir, çünki o sıralar Masonik önlüklər dəridən edilirdi. Franklin, siyasi bir ittifaq meydana gətirmək məqsədiylə 1776-da Fransaya gəldikdən dərhal sonra, Fransız mason lojalarıyla əlaqə qurdu. 1778-ci ildə Volterin Nene Sisters (Doqquz Bacılar) adlı lojadakı tekris mərasiminə Franklin də qatılırdı. Ertəsi il bu lojanın ustadlığına seçildi. Bunun yanında iki Fransız lojasıyla daha əlaqə yaratdı: Saint Jean da Jerusalem (Qüdslü Əziz Jean) və Loge des Bons Amis (Yaxşı Dostlar Lojası). Fransızlarla qurduğu əlaqəni, amerikan-Fransız ittifaqının qurulmasında istifadə etdi. İki tərəf arasındakı diplomatiya və gizli görüşmələr, Masonik protokola uyğun olaraq yürüdülürdü.

ABŞ-ın quruluşuna imza atan bir başqa ad da Tomas Jefferson idi. Onun əlaqələri də araşdırdığımız digər qardaşlarını xatırladır. 1960-cı ildə nəşr olunan Masonic Bible Jeffersonun 'aktiv bir mason olduğuna şübhə olmadığını' bildirir... Bunun yanında 'gül-Xaç mütəxəssisi' Dr. Spencer Lewis, Jeffersonun gül-Xaç olduğuna dair əhəmiyyətli dəlillər təqdim edər. Dr. Lewis, Jeffersonun yazdığı bir kağızda 'qəribə bəzi işarələr' tapdığını, bu işarələrin də köhnə gizli və müqəddəs gül-Xaç mətnlərində iştirak edən bir şifrə növü olduğunu açıqlamışdır.

Masonluqla bu cür qaynaşmış olan ABŞ qurucularının yəhudilərlə olan əlaqələri də maraqlıdır. Amerikan Müstəqillik döyüşündə Vaşinqtonun yanında çox sayda yəhudi iştirak etmişdir. Yəhudilər özləri üçün bir növ "Vəd edilmiş Torpaq" olaraq gördükləri ABŞ-ın müstəqilliyinə böyük dəstək verdilər. İki məşhur yəhudi bankir, Hayim Solomon və Robert Morris, Vaşinqtonun ordularını maliyyə edirdi. Ayrıca Hayim Solomon "böyük bir mason"dur. Döyüş sonrası da qarşılıqlı əlaqələri vardı. Vaşinqton, 1781-də Newportu ziyarət etdiyində yəhudilər tərəfindən "Kral Davud Lojası"nda edilən Masonik mərasimlə qarşılandı.

Bəli, ABŞ dünyanın ilk Masonik və də Kabalistik respublikası olaraq doğulmuşdur. Püriten mirası üzərində, Masonlar və yəhudilər əliylə qurulmasının ən təbii nəticəsidir bu. Bu ikili ittifaq, bu böyük müvəffəqiyyətini dosta-düşmənə eşitdirməkdən də çəkinməmişdir. Ancaq bu eşitdirmə, Kobudlanın və Masonluğun ənənəvi üsulu, yəni simvolizm yoluyla edilmişdir. ABŞ Böyük Möhürünə baxmaq, bu mesajı qəbul etmək üçün kifayətdir.

(ardı var)
 

Категория: Dünyada | Просмотров: 1594 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus