Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » Talış tarixi
1 2 3 4 5 »

 

Masallı rayonun Kubın kəndi Azərbaycan dilli mənbələrində "Kubin" kimi yazılır. Kənddə talışlar məskunlaşıblar. Kəndin adı da talış dilindədir.

Azərbaycan dilli vikipediyaya görə bu yaşayış məntəqəsinin adı talış dilindəki ku "dağ" və bin "alt", "dib" komponentlərindən yaranmışdır. Mənası "dağdibi" deməkdir. Kəndin ətraf toponimlərinin hamısı talış dilindədir. Onların bir qismini Talısh.org-un oxucularıyla bölüşürü ... Читать дальше »

Категория: Talış tarixi | Просмотров: 2747 | Добавил: admin | Дата: 23.02.2018 | Комментарии (0)

 

"...Bu vaxtdan başlayaraq, Azərbaycan dili və yaxud Azəri dili deyilərkən artıq köhnə İrandilli Azəricə yox, məhz Azəri Türkcəsi (tərəkəmə dili) nəzərdə tutulmağa başladı." 

Rəzzaq Xansuvar

(ixtisarla)

 

1.Talış dilinin dünya dilləri içərisində mövqeyi.

  &nbs ... Читать дальше »

Категория: Talış tarixi | Просмотров: 3735 | Добавил: admin | Дата: 27.04.2016 | Комментарии (0)

İbo Sel

 

Şеyх Sәfi sülаlәsinin mеydаnа gәldiyi аndаn Şаh İsmаyılın hаkimiyyәtә gәldiyi günәdәk olan mәrhәlә İrаndа şiə dövlətçiliyinin yaranmasına təkan verən bir çox pərdəarxası məqamlarla nəzərə çarpır. Hаkimiyyәtә tаyfа vә qоnşu qәbilәlәri birlәşdirmәklә gәlәn, tаyfа quruluşu ilә idаrә оlunаn sülаlәlәrdәn fәrqli оlаrаq, bu dәfә kеçmiş tәcrübәlәrdәn fаydаlаnmаqlа sülаlәnin içindәn güclü bir dövlәt şaxələnir. Zаhirdә оlduqcа sаkit görünәn vә tәrkidünyаlığа qаpılаn ... Читать дальше »

Категория: Talış tarixi | Просмотров: 2702 | Добавил: admin | Дата: 02.12.2015 | Комментарии (0)

 

Tarix elmləri doktoru Cəmil Həsənlinin Talış xanlığı barədə tarixi həqiqətləri dilə gətirməsi gözlənildiyi kimi ona çoxdan dişlərini qıcamış avtoritar rejimin təmsilçilərini və onların əlaltılarını hərəkətə gətirib. Özünün face sosial şəbəkəsindəki növbəti statusunda tarixçi alim onlara bir daha münasibət bildirib. Cəmil Həsənlinin statusunu oxucularımızla bölüşürük:

"Şah İsmayıl Xətainin dövründə ... Читать дальше »

Категория: Talış tarixi | Просмотров: 3078 | Добавил: admin | Дата: 27.01.2015 | Комментарии (0)

Cəmil Həsənli alimlərimizin tariximizi təhrif etməsindən yazdı

"Hecə olur ki, bu gün Yaqub Mahmudov türkçü olur, biz anti-türkçü..." 

Tarix humanitar elmdir. Yəni onu dəqiq olmayan elmlər siyahısına salıblar. Amma tarixi faktlar da mövcuddur və bu faktları danmaq mümkün deyil. Bəlkə də eramızdan əvvəl baş vermiş hansısa hadisəni yanlış təsəvvür ... Читать дальше »

Категория: Talış tarixi | Просмотров: 3087 | Добавил: admin | Дата: 26.01.2015 | Комментарии (0)

Bu yazı Beynəlxalq Ana Dili günü və "Tolışi sədo” qəzetinin 22 illiyi münasibəti ilə qələmə alınıb

Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən Talış bölgəsində savadsızlığa qarşı kütləvi mübarizə Sovet İttifaqının yarandığı ilk illərdən başlanıldı.  Həmin illərdə respublikamızın məktəblərində təlim 16 dildə aparılırdı. İlk əvvəl demək olar ki bölgəmizin bütün kəndlərində ibtidai məktəblər yarandı. Keçən əsrin otuzuncu illərində yəni təqribən on ildən bir az artıq müddətdə bu məktəblərdə təlim ancaq talış dilində aparılmışdır. Yəni həmin ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 2769 | Добавил: admin | Дата: 20.02.2014 | Комментарии (0)

Özünü "arxeoloq” hesab edən Tatyan kənd ümumtəhsil məktəbinin tarix müəllimi Tofiq Əzizovun burda yaşayan yerli talış və türk xalqının nümayəndələrinə nəzərən natamamlıq kompleksindən əziyyəti anlaşılandır

Son aylar "Cənub xəbərləri” qəzetində özünü "tarixçi” və "arxeoloq” hesab edən Tofiq Əzizovun sislsilə məqalələri çap olunur. Sovet dövründə bir ara Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirən məzunların diplomunda  ixtisas kimi "tarixçi və tarix müəllimi” hətta "kiçik elmi işçi” ixtisası göstərilirdi. O dövrdən orta məktəblərdə müəllimlik edən indiki BDU ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 3774 | Добавил: admin | Дата: 09.02.2014 | Комментарии (0)

Bu yaxınlarda, Facebook səhifələrində özünü "Yardımlı Xeyriyyə Cəmiyyəti”nin sədri kimi təqdim edən Elman Eldaroğlu imzalı bir yazarın Azərbaycan Respublikasının Yardımlı rayonunun əhalisinə belə bir müraciətini oxudum; "əziz yardımlılar! Rayonumuzda adları fars mənşəli olan kənlərin adlarını dəyişək!..”

E.Eldaroğlunun bu müraciəti 1990-ci ildə Sabir Rüstəmxanlının ölkəmizin aborigen etnoslarından biri olan Talış xalqının qədim coğrafi adlarını, eləcə də tarixi toponimlərini təhrif etdiyi "Ömür kitabı” adlı cəfəngiyyatnaməsini yadıma saldı!
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 3565 | Добавил: admin | Дата: 08.01.2014 | Комментарии (0)

I hissə: Yunan miflərində təsvir olunan hadisələrin hamısı Azərbaycanın cənubunda baş verir

Qafqazın yerli sakinləri - aborigenlər talışlardır

 Tanınmış mütəxəssis Ranke-Qraves qeyd edir ki, qədim yunanlar Qafqazı "Allahların taxtı” adlandırırdılar. Qədim yunan mifologiyaslına görə Böyük Titanomaxiya- Olimpiya allahlarının titanlarla döyüşü məhz Qafqazda baş vermişdir. Titanlardan biri Yafətdir- o, Atlant, Prometey, Epimetey və Menetiyin atasıdır. Atlan ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 3030 | Добавил: admin | Дата: 18.12.2013 | Комментарии (0)

Xanlar HƏMİD 

Əsrlər boyu bir çox dünya aliminin diqqət mərkəzində dayanan, davamlı tədqiqat obyekti olan Zərdüşt təlimi "Avesta", aradan uzun zaman ötsə də, hələ də öz aktuallığını, sirrini qoruyub saxlamaqdadır. İlk dəfə ariya dilində yaranan "Avesta", əlbəttə, Midiyada təşəkkül tapmışdı. Yeni dini baxışlarına görə təqib olunan, sonralar vətənini tərk etməli olan Zərdüşt peyğəmbər Şimali Xorasana hicrət etmiş - köçmüşdü. "Avesta" vəhy ilə gələn bir kitab idi ki, Müdrik Tanrıdan zaman-zaman Zərdüştə verilmişdi. "Avesta"nın dili ariya dilidir ki, bizim eramızdan əvvəl VI əsrin ortala ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 3075 | Добавил: admin | Дата: 09.11.2013 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus