Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » Talış tarixi
« 1 2 3 4 5 »
Ve hürmətinə "Tolışi sədo” qəzeti ofəyəkəson, əziz-qıramiə handəkəson, har vaxtın xəy bıbo. Az "Tolışi sədo” qəzeti har nüə (tojə) nümrə çəmə xəlqi jimonədə qləy yolə hadisə hisob kardəm. Əçey ro həmişə çəşbərom. Əvədə bə materialon səyko bə po çanq kərə handəm. Oxo, "Tolışi Sədo” çımı qəzete, çımı sədoye, çımı həraye! Çəmə qəzete, çəmə sədoye, çəmə həraye!

Az təsəvvür kardəm, ım qəzet çı cürə çətininə nəşr bedə. Əyi ofəyəkəson ve yolə tarixi missiyə (vəzifə) bə vırə rosnedən. Çəvon zəhmət hiç vaxt qin əbi ni! Şəxsən az çəvon vədə səy jəydəm! Ürüsi votəy, "Zemnoy Vam poklon!”

"Tolışi Sədo yolə redaktor – tolışə xəlqi cəfokəşə zoə Hilal müəllimi dı qlə məqalə : "Bə müəllimon, alimon iən bə co rüşonfikon(ziyalon) dı-se sıxan”, "Tolışi Sədo ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 915 | Добавил: admin | Дата: 29.04.2011 | Комментарии (0)

Keçən əsrin 70-ci illərində İkinci Dünya və Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçılarına yeni münasibət konsepsiyası yarandı. Bu konsepsiyada göstərilirdi ki, müharibənin əsl aktiv iştirakçı-qəhrəmanlarının çoxu bizə bəlli deyil və onları axtarıb üzə çıxartmaq vacibdir.

Beləliklə, keçmiş SSRİ-nin hər yerində "Heç nə unudulmur, heç kim yaddan çıxmır" devizi ilə müharibənin naməlum qəhrəmanlarının axtarışı başlandı. (Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, bu gün də ikinci dünya və Böyük Vətən müharibəsinin tarixinə qayıtmaq, axtarış aparmaq, xalqımızın oğul və qızlarının qəhrəmanlıq tarixini üzə çıxarmaq 70-ci illərdəki kimi aktual və vacibdir ).

Onda mən şəhər 2 saylı orta məktəbdə işləyirdim. Lənkəran rayon hərbi komissarlığına gedib, komissarlıq Q ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 6776 | Добавил: admin | Дата: 29.04.2011 | Комментарии (0)

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЗ ТАЛЫША

9 мая 2011 года исполнится 66 лет со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. Годы войны явились самым трудным, тяжелым и в то же время героическим периодом в истории талышского народа. Долгим и трудным был путь к победе. Наши сыны и дочери принимали участие в героических сражениях практически на каждом участке фронта. В едином строю со всеми народами  Советского Союза через все испытания к великой победе прошел и талышской народ.

Герой Советского Союза Джабиев Мирза Агамурад оглы: Командир взвода 806-го с ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1618 | Добавил: admin | Дата: 27.04.2011 | Комментарии (0)

Талышский язык является родным языком талышей, и веками служил им как важнейшее и основное средство общения. Талышские чада начинают разговаривать на этом языке, первое общение с матерями происходит на талышском языке. Талышский – язык благозвучный, со стройной грамматической структурой и богатой лексикой. В нём чётко отражены все этапы истории талышей. Это - очень богатый язык, способный передавать как яростный гнев и мудрые советы, так и свято чтимые верования и нежные чувства талышского народа, а также тонкие и трогательные восприятия окружающего нас мира. На талышском языке одновременно и молятся Аллаху, и достойно отвечают противнику; воспевают героев и успешно проводят научные дискуссии. Этот мужественный язык всегда преданно служил талышскому народу ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 2723 | Добавил: admin | Дата: 22.04.2011 | Комментарии (1)

Allahın adı ilə

(Ardı, əvvəli burada)

Möhtərəm Oxucu, bu heç kəsə sirr deyil ki, dil insan şüuruna beşikdə eşitdiyi layla və əzizləmələrdən üzü bəri nüfuz etməyə başlayır. Odur ki, bu günkü yazımıza elə "qofe”, yəni beşik sözündən başlayaq. Qofe sözü dörd səslə ifadə edilən iki sözün birləşməsindən ibarətdir. Yəni Qo və fe. Qo sözü qeyd etdiyimiz kimi yer, məkan, Fe isə Feya, yəni mələk anlamındadır. Qofe sözü bütövlükdə mələyin yeri deməkdir. Feya, Feyariştə və ya Firiştə talış dilində mələk deməkdir. Ümumiyyətlə talış dilində yer, məkan və məqam sözləri, aid olduğu məqama g ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1456 | Добавил: admin | Дата: 19.03.2011 | Комментарии (0)

Bu gün "Kızıl-Talış” ("Sıə Tolış”) qəzetinin ilk nömrəsinin çap olunmasından 80 il keçir. Amma çox təəssüf ki, bu qəzet haqqında, bir-iki cümlə xaric, Azərbaycan mətbuatında, tarixi kitablarında, ensiklopediyalarda yetərli məlumat tapmaq mümkün deyildir. Bu boşluğu doldurmaq üçün, tədqiqat mövzusu olaraq seçdiyim bu qəzet haqqında aşağıda qısa məlumat verəcəyəm.

80 il əvvəl, 21 Yanvar 1931-ci ildə (çərşənbə günü) Talış bölgəsinin Lənkəran (Lankon) şəhərində Böyükağa Mirsalayevin baş redaktorluğu ilə 1500 tirajla "Kızıl-Talış” adında bir qəzet nəşrə başladı. Az.K(b)F Lənkəran Dairə Komitəsinin Orqanı olan və 5 qündən bir çıxan, Talış və Turk dillərində nəşr olunan "Kızıl-Talış” qəzeti, indiyə qədər Talış adını daşıyan və səhifələrində Talış ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1719 | Добавил: admin | Дата: 31.01.2011 | Комментарии (1)

Уважаемые читатели, представляем Вашему вниманию отрывок из книги Тимур Ланга (1336-1405, он же Тамерлан, один из великих мировых завоевателей, сыгравший заметную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа) «Я – Тимур, завоеватель Вселенной», в которой в двух главах (16, 17) он описывает наш край - Талыш, а так же культуру и традиции  нашего народа.

Глава 16. На берегах Абескунского моря

...После Гиляна я направился на землю Талыш или землю талышей, чтобы увидеть их мужей, о которых говорили, что они самые могучие и сильные среди народов, обитающих вокруг Абескунского моря.  Хотелось увидеть смогут ли они выстоять в поединке со мною?

Вступив в Талыш, я увидел страну, резко отличавшуюся от дру ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 3668 | Добавил: admin | Дата: 04.01.2011 | Комментарии (3)

Məlume ki, Avesta çı Otəşpərəston ( Mazda-Yasna, Zarətoştra) dini kitob bıə. Imən  məlum məsələye ki, çı İslam diniko bə na gırd çı İronə zıvonon din Otəşpərəstəti bıə. Çı Avesta kitobi nıvıştə bıə zıvon qədimə pəhləvi zıvone.

Avesta, bə kali mənbəon votəy, çəmə era bə na 4-nə həzosoronədə nıvıştə bıə. Im kitobi ənıvışt Zərduşt (Zarətoştra) peygəmbər bıə. Çı ım kitobi zıvon veni ıştə əloməton ısətən Tolışə zıvonədə oğətəşe.

Çəmə təğdim kardə video material ımi isbat kardedə. Umi hesemoni ki, çəmə ın qədə tədqiqat xarakterinə ko bə kali mobahisəninə məsəlon çorəro dəlil iyən isbaton vardero ve koməkəti iyən dastək bədo.
   
Otəşpərəstətiədə çı kali dini ayinon  nom to bə ısətnə devr mandə. Məsəlşun, otəşpərəstətiədə ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1410 | Добавил: admin | Дата: 14.12.2010 | Комментарии (0)

В краю субтропиков у подножия Талышских гор среди талышей издревле бытовали хороводные песни "халай" (щалай) и "холло" (щолло). При ознакомлении с некоторыми особенностями этих песен и археологией творчества и языческих обрядов древнего мира возникает вопрос, имеющий важное значение для выяснения и раскрытия генезиса народного творчества ряда народов. Халай состоят из семи пар /14/ песен. Они исполнялись только женщинами и в народе известны как женские песни. Но, по преданию, в прошлом и мужчины (молодые) участвовали в исполнении халаев, составляя одну из двух сторон в хороводе.

Наличие двух сторон в хороводе - признак участия в нем разных полов и, возможно, представления двух разных родовых коллективов - фратериев. В хороводе во главе каждой шеренги ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1808 | Добавил: admin | Дата: 04.12.2010 | Комментарии (1)

О языке азери — языке древнего населения Азербайджана — имеются свидетельства арабских географов X—XII веков, описывающих современный им Азербайджан. Об азери, как о языке значительной части населения Азербайджана, говорил Масуди. О нем сообщают Ибн-Хаукаль, Йакут, Баладзури и другие арабские авторы. Масуди, перечислив все области Ирана, говорит, что в них был один язык, и хотя области и имели малые различия в наречиях, последние были объединены одним способом письма и соединения букв, в других же отношениях были отличны, например, «пехлеви», «дери», «азери» и другие (Bibl., Geograf. Arab., vol. VIII, p. 78).

Мукаддаси называет язык всего Ирана персидским, однако отмечает, что некоторые говорят на «дери», язык же других труден для понимания (то есть с позиц ... Читать дальше »
Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1056 | Добавил: admin | Дата: 30.11.2010 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib