Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Апрель » 29 » Azəri zıvon – Tolışi zıvon
14:08
Azəri zıvon – Tolışi zıvon
Ve hürmətinə "Tolışi sədo” qəzeti ofəyəkəson, əziz-qıramiə handəkəson, har vaxtın xəy bıbo. Az "Tolışi sədo” qəzeti har nüə (tojə) nümrə çəmə xəlqi jimonədə qləy yolə hadisə hisob kardəm. Əçey ro həmişə çəşbərom. Əvədə bə materialon səyko bə po çanq kərə handəm. Oxo, "Tolışi Sədo” çımı qəzete, çımı sədoye, çımı həraye! Çəmə qəzete, çəmə sədoye, çəmə həraye!

Az təsəvvür kardəm, ım qəzet çı cürə çətininə nəşr bedə. Əyi ofəyəkəson ve yolə tarixi missiyə (vəzifə) bə vırə rosnedən. Çəvon zəhmət hiç vaxt qin əbi ni! Şəxsən az çəvon vədə səy jəydəm! Ürüsi votəy, "Zemnoy Vam poklon!”

"Tolışi Sədo yolə redaktor – tolışə xəlqi cəfokəşə zoə Hilal müəllimi dı qlə məqalə : "Bə müəllimon, alimon iən bə co rüşonfikon(ziyalon) dı-se sıxan”, "Tolışi Sədo” "haftəlığ (haftəyonə) qəzet bıbo ya ne” (Diəkə: "Tolışi Sədo” qəzet, №6 16 yanvar 2011, №7 01 fevral 2011) ve aktual be qoroş, mınən kami (bəzi) fikon votəm pidə.

Tolışə xəlqi har nımoyəndə, xısüsən əçey səvodinon bəpe (tırk.gərək) bışta jıqo qləy sıval bıdə:

-Az ışta zıvoni oqatero, inkişafiro çiç kardəm iən çiç bəznem kay? Boən rosti (düzi) bıvotam: çəmə zıvon əlan bı sahat ışta bevəcə rüjon jiydə. Mışahidon nışon doydən ki, tolışon arədə bə zıvoni loqeyd bə kəson rüjbərüj ve bedən.Tolışiədə zıvon okardə balan (hırdənon) hisob kam bedə.Şəhəronədə,co məmləkətonədə jiə tolışon zıvoni hifz kardə kom (tırk.hansı) səviyyəko be, jıqo zındəm, hiç kəsi sır ni. Əlbəttə ki, cıqo-cıqo qlobal problemon həll kardero qəzet əvəznıbə qləy vasitəye.

Hilal müəllim nıvışdə: "... i rüj ıştə ümumi ədəbi zıvoni ofəyə kardeko peş...”. Az ım fikinə ğətiyyən rozi nim. Tolışi ədəbi zivon heste, ıştənən ve zənqine. Fik kardəm ki, cüzi istisnon beşə şərtinə Azərbaycanədə jiə tolışon i yəndı cok bə sə dəşedən. Əncəx ədəbi zıvoni inkişaf, orfoepik, orfoqrafik normaon müəyyən karde və i. a. problemon həll karde vacibe. "Tolışi Sədo”qəzət çəmə ədəbi zıvoni ğayda-ğanunon dərc, nuzakırə kardero ən vacib iyən yeqanə tribunaye. Bıdə çəmə ğeyrətmandə zıvonşünas alimon konkret məsələon anqıl fikon bə məydon bınən, nıvıştəkəson ışta məqalənədə, seironədə və i. a. tikəy diğğətin bıbün.

Mərhum Novruzəli müəllimi tərtib kardə "Tolışi əlifba” (Diəkə:N.Mamedov.Talışsko-russko-azerbaycandjanskiy slovar . Baku: "Nurlan”. 2006), çımı fikinə, mükəmməle. Həminə əlifbada g[g], ö[ö], u[u], hərfon nin. u[u], hərfi bə Tolışi əlifba daxil karde ya nıkarde məsələ bə mızakirə noy bəbe və miyonə məxrəc oməy mümküne.

Ve hürmətinə haudəkəson, çəmə zıvoni həxədə Azərbaycani məşhur tarıxçı, akademik İqrar Əliyeviko qləy sitati ham əçəy nıvıştə ürüsə zıvonədə, haman tolışiko tərcümə bəyji doydəm. Akademik İ. Əliyev nıvıştə:

"Mı s polnım osnovaniem mojem utverdat, çto tak nazıvaemıy crednemidiyskiy yazık Atropatenı bıl, nesommenno, iranskim, priçem yazıkom şiroko rasprostranennım. ...Çto azeriyskiy yazık-eto yazık ne persidskiy.

... İz vseqo toqo, çto mı znayem o yazıke azeri, kotorıy, oçevidno, mojno nazıvat i "azerbaydjanskim.”

... Analiz materialov azeriyskoro yazıka, proizvedennıy avtoritetnımi uçyonımi, pozvolyayut utverjdat, çto yazık etot omnositcya k severo-zapadnoü iranskoy qruppe yazıkov i çto on, nesomnenno, bıl blizok sovremennomu talışskomu, soxranivşemu te je osnovnıe osobennosti fonetiki, kotorıe bıli svoystvennı eşyo midiyskomu yazıku” (Diəkə: İ.Aliyev Oçerkİ istorii Atropatenı. Baku-1989).

"Əmə tam əsossonnə bənəmon təsdığ karde ki, Atropatena zıvon miyonə (orta) midiyə zıvon bə. Hiç şıbhə ni ki, ım ve ərozidə oko doəbə ironı zıvon bə. ..Azəri farsi zıvon nı.

... Azəri zıvoni həxədə çəmə zınəyon əsas doydən ki, bəyi "Azərbaycani zıvon” bənəmon vote.

Avtoretitinə alimon azeri zıvoni materialonko bardə analizon imkon doydən təsdığ karde ki, ım zıvon ironi zıvonon şimal-qərbi qrupe aide ve əv, hiç şıbhə ni ki, müasir tolışə zıvone neze.Tolışi zıvoni ışta fonetikədə hələ bə midiya zıvoni xas bə xısüsıyyətonoş oqatə”

Varde sitatiko vindəmon ki, tolışi zıvon çəxtə yole, nəhənqe. Müasir devrədə əçəy tale çəmə dastədəy.Təklif kardəm ki, Mədəniyyəti Mərkəz, redaksiyə heyət qanuni çərçivədə bankədə qləy hisob okə. Bə hisob daxil bə vəsait şəffof şəklədə çəmə mədəniyyəti, zıvoni inkişafi roədə xərc bıbü.

Ümim heste ki, ışta moə, inə zıvoni piə tolışon, bəy dıl sütə kəson dastiko omə koməkəti bəkan iən nışon bəydon ki, tolışon ışta əcdodon, dədə-bobon şə həxi royko beşənin!


HƏBİBİ Heybət


 

Категория: Talış tarixi | Просмотров: 1336 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus