Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » Talış dili və ədəbiyyatı
1 2 3 ... 6 7 »


Onun başdaşı üzərində bu sətirlər həkk edilmişdir:
Min dəfə düşsəm də alova-oda,
Bir yol da düşmənə çökməmişəm diz...
Məni axtarsanız, yüz il də sonra
Yenə aranızda görəcəksiniz...

 

Əslində onun elə bir düşməni də yox idi... Hamı onu sevirdi və hətta insan sevgisindən məhrum daşqəlblilər də əleyhinə bir söz işlətməmişdilər... Bəs, kim idi o düşmən ki, qarşısında “bir yol da” diz çökməmişdi? Əlbəttə ki o düşmən – elə öz qəlbindəki NƏFSi-əmmarə id ... Читать дальше »

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2923 | Добавил: admin | Дата: 12.12.2017 | Комментарии (0)

İndiyə qədər talış dilinin fonetikası barədə kifayət qədər yazılsa da, hələ də mübahisə doğuran məsələlər az deyil. Buna səbəb isə, heç şübhəsiz, bu dilin fonetik sisteminin eksperimental tədqiqata cəlb edilməməsidir. Digər tərəfdən, talış dili səsləri çox vaxt Azərbaycan dili səsləri ilə eyniləşdirilir, bu isə öz növbəsində ciddi anlaşılmazlıqla nəticələnir. Nəzərə almaq lazımdır ki, müxtəlif dillərin səsləri oxşar olsa da, onların eyniliyindən danışmaq ən azından məlumatsızlıqdan doğan yanlış fikirlərdir. Yəni dünyanın demək olar ki, bütün dillərində “a” səsi var, amma hər bir dilin, loru dil ... Читать дальше »

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 3503 | Добавил: admin | Дата: 20.09.2017 | Комментарии (0)

İştirak kardedən: 
Şirxan(Şiri)- 24 sinnədə merd
Narxanım (Nari)- 18 snnədə vəyu, Şirxani jen
Mirxan(Miri)- 18 sinnədə merd. Şirxani mamuzoə.
Darya-(Daşa)- 21 sinnədə vevə jen 

 

I ŞİKİL (Şiri, Nari) 

(Əhvolət vaqe bedə Urusəti Çelyabinsk vilayətədə)

... Читать дальше »

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 3662 | Добавил: admin | Дата: 29.08.2017 | Комментарии (0)


Hər bir dil mənsub olduğu millətin məntiqi düşüncəsinin təcəssümüdir. Dili təşkil edən sözlərdir. Söz fikiri ifadə etdiyi üçün, dil də həmin millətin fikirini ifadə edən bir vasitədir. Dildə oturuşmuş sözlərin hər hansı obyekti, hadisəni, hərəkəti və s.-ni ifadə ediləcək bir biçim əldə etməsi uzun bir tarixi mərhələ tələb edir. Sözün fikri ifadə etmə dəqiqliyi həmin sözü yaradan millətin o obyekti hansı məntiqlə dərk etməsindən asılıdır. Dil - təkcə ünsiyyət vasitəsi olmasından əlavə, o dili danışan millətin öz qədim ulu əcdadlarından aldığı bir mesajdır, yəni, dil məntiqi düşüncəsini ifadə etdiyi ... Читать дальше »

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 3990 | Добавил: admin | Дата: 03.05.2017 | Комментарии (0)

ALİ NASİR -60

Müasirləri başçılara, yerli məmurlara mədhiyyələr qoşub ev, maşın, vəzifə, karyera sahibi olanda, Əli Nasir İmam Hüseyn (ə) məktəbindən əxz etdiyi əqidə qurbanı olub, vətənin azadlığı, dövlətin müstəqilliyi, millətin yaşarlığı uğrunda mübarizələrə qatılır, xalqın ruhunu qaldıran inqilabi nəğmələr, ürək yaxıcı ruhlandırıcı lirik şeirlər, yurddaşlarını ayıq-sayıq olmağa çağıran satiralar, oxucunu müdrikləşdirən fəlsəfi əsərlər, millətin r ... Читать дальше »

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2111 | Добавил: admin | Дата: 20.04.2015 | Комментарии (0)

Əli NASİR - 60

 

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Əli Nasir haqq şairidir. Təbii çox rəvan, dili səlis, danışığı şirin, söz ustası kimi çox hünər ... Читать дальше »

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2449 | Добавил: admin | Дата: 12.04.2015 | Комментарии (0)

Bu gün (18 mart 2014)  Bakı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Talış Ədəbiyyatı Təəssübkeşləri təşkilatı və “Etnoqlobus” Beynəlxalq Onlayn İnformasiya – Analitik Mərkəzi ilə birgə Azərbaycanın gənc Talış yazarları Aytən Eyvazonun “Dıli sədo” romanı və Vüqar Mirzəzadənin “Vətən” adlı şerlər kitablarının təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Tədbirdə 100 nəfərə yaxın Talış ədəbiyyatsevərləri və qonaqlar iştirak edirdi. Tədbiri gənc tədqiqatçı-tarixçi Rəzzaq Xansıv ... Читать дальше »

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 3258 | Добавил: admin | Дата: 18.03.2015 | Комментарии (0)

 

Hansı zalim de sənin qətlivə fərman eylədi?
Yoxluğun dağ çəkərək, bağrımızı qan eylədi.

Rəbbidən qoy lənət olsun ol kimə, kimsələrə
Yetmiş yaşlı alimi çün əhli- zindan eylədi.

 

Niyyətin saf, amalın pak, məqsədin aydınikən
Bişərəflər yığnağı hərçənd ki, böhtan eylədi.

... Читать дальше »

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2065 | Добавил: admin | Дата: 12.12.2014 | Комментарии (0)

Göylərə baş vurur Talış dağları,
Hər qarış torpağı cənnətməkandır.
Qoynunda bir kənd var, canlı mirvari,
Adı da qəribə - "Azərbaycan"dır!

Bəlkə hər daşını, hər qayasını,
Gunəş öz nuruna qərq eləyəndə,
Bir oba, bir elat öz anasının
Adını qoyubdur bu do ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2433 | Добавил: admin | Дата: 22.03.2014 | Комментарии (0)

BƏŞTƏ YOD BİYƏ Ə RUJON

Əvəsor be, bətı gıləy vılım doe,
Bəştə yod biyə, bəştə yod biyə ə rujon.
Də vıli ivrədə bətı dılım doe, 
Bəştə yod biyə, bəştə yod biyə ə rujon.
 
Az ki botı ostova bim, həşi bim,
Bənə orzu bəştı hanon dəşəbim,
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2679 | Добавил: admin | Дата: 20.02.2014 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus