Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2016 » Март » 21 » "KUL" sıxani mənon
17:14
"KUL" sıxani mənon

Tolışiədə KUL sıxan nıtğədə qeş oko doə bedə.

I KUL (i); peşt. Çımı kul dəjedə. Əğıli bıqət bə kul

De mənə əlağəninbə çan sıxanımon heste:

KULİNC (i) - peştədə kəşi şonəon arə

KULİNCİN (s) panə kulincə odəm

KULİNCONƏ (i) diəkə: KULƏCƏ

KULƏCƏ (i) kuluncə, nimtənə i.c.

KULUNCƏ (i) diəkə: KULƏCƏ

II KUL (i) kımot. hındılə kul, çayə kul, bırə kul...

Bı mənədə çan qılə kaftə sıxan bəməl omə. Məsələn:

KIL-KIMOT /KUL-KUMOT (i) - kul eğətə kəfşən, sahə, ro-rəviz

KIL-KIMOTİN (s) kıl-kımot bıə sahə.

KULƏVİŞƏ (i) - kıi-kımotinə vişə.

KULİ- KƏFŞƏN (i) kıl-kımotinə kəfşən

KULİŞTIĞ (i) kıl-kımotinə sahə i. c.

III KUL (i) çoşambə şəv, sori oroxnə çoşambə şəv--kulə şəv, sori oroxnə ruj-kulə ruj

Boşə zımsoni ( sori oroxnə manqi) ço qılə çoşambə ruj bedəşe:

1) ovi çoşambə

2) otəşi çoşambə

3) həvo çoşambə

4) bumi çoşambə.

Çoçin əve ki, tolışon bə oroxnə çoşambə ruji KULƏ RUJ, oroxnə çoşambə şəvi KULƏ ŞƏV votedən. Jıqo beşedə ki, iyo KUL/KULƏ “oroxnə” mənədə oko doə bedə.

Dı mənə əlağəynə çan qılə kaftə sıxanon bə əməl omə. Məsələn:

KULƏŞƏV (i) kanə sori oxornə çoşanbə şəv

KULƏBIŞTƏ (i) kuləşəvi bıştə

KULƏMOY (i) zool. Keta (?) kulmə=kulə moy

KULƏSƏ (i) kuləşəv

KULƏİD (i) "kuləid" - salehlik,təmizlik rəmzi olan OD-un bayramıdır.  Yəni "Kul" sözü OD-ATƏŞ anlamındadır bütün çərşənbələrdə od qalanır, halbuki, od bu ünsürlərdən yalnız biridir.Deməli, OD önəmlidir və kökdə od durur. Nahaq demirik:"Nun bə kulə şe!" Kıləş bizdə həmişə OTƏŞƏÇƏŞ/ OTƏÇƏCƏN olub.Məsəl var, deyirik: "Fılonkəs omedəbe,i dastədəş otəş, i dastədəş kıləş".(Bəxtiyar Ruşin)

IV KUL (s) yabuə. Kulə mivə, kulə sef

V KUL (s) beşoxə: kulə bız, kulə zandəqo, kulə kəl, kulə kələ

VI KUL (s) ikəmə; kulə xəpo, kulə şəlmon.

KULƏSUN (i) kulə ti (r): penə sıxaniku bə əməl omə.

VII KUL (i) bon Jinə sıxanonədə KUL bı mənədəy:

BONƏKULƏ- Kəy boni, çardaq(çahar dayaq)?

KULƏFİRƏNQİ- fransızə boni (?)

Həmçinin çan sıxanon hestin ki, de KUL sıxani bino bedən, əncəx co-co mənə doydən:

KULƏ (i) bə tənu ojənə bıə səpotə tənu divoədə mandəni etıredə bə ji, votedən: nun bə KULƏ şe.

Jinə sıxanonən çiyo bə əməl omən.

EKULƏ (s) exroc.

EKULƏ BEY (f) –ekulə bey, behurmətbey, həyo-hurməti qıniey

KULƏXIS (s) sırafasə, haləsə

KULƏXISƏTİ (i) sırafəsəti, haləsəti.

In jinə sıxanon bınə de penə sıxanon şikilğdə oşedə, əncəx mənə təmom coye:

KULƏT (i) Sahə bo kaştemoni hozı kardeyro kıl-kımoti sutedən, bəy kulət votedən. Məsələn, Fərəci kulət. Kuləton...

KULƏT BEY (f) sutey-mıncır bey ...


P.S.

Ha xosə bahndon, şımənən ıştə nəzə bınıvışdən

Allahverdi BAYRAMİ

15.03.2016

 

Просмотров: 6016 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus