Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Январь » 16 » Talış dıli - Hind-Avropa dil ağacının çərdəyi, kökü və yaxud anası (2-ci yazı)
22:11
Talış dıli - Hind-Avropa dil ağacının çərdəyi, kökü və yaxud anası (2-ci yazı)
Allahın adı ilə

(Ardı, əvvəli burada)

Ötən saydakı yazımızda dilin ilkin yaranış mərhələsindən söz açmışdıq.

Belə ki, ailə icması vaxtındakı dövrünə qədərki zamanı az da olsa nəzərinizə çatdırmışdıq. Bu mərhələdən sonra dil əlbəttə bəşərin inkişafı ilə birgə addımlamalı idi. Necə bəşər artır və yeni-yeni inkişaf mərhələsi keçir dil də insanın öz içindən doğularaq onunla birgə onun ifadə təminatını ödəyir. İlk yazımızda insanın vəhşi təbiətdən qorunmasından doğan həyəcanın məhsulu olan ifadələrdən danışmışdıq. Get-gedə bu tələbat daha da artırdı. Bunun nəticəsində bəşər ovladının təbiətin ona anlaşılmayan hadisələrindən qorunması üçün ona tapınacağı fövqəlqüvvəyə tapınma hissi meydana gəldi.

Buna da biz inanc hissi deyirik. İnanc hissi və onu ifadə edən sözlərin doğuluş zərurəti: Talış dilində Tanrı məfhumu Hu(do), Xı(do), Zə(r) kimi ifadə olunur.

Allahın Hu adı insanlarda demək olar ki ilk insan inancı dövründən yol gəlir. Bu ad 124 min Allah elçisi (dostu olan) peyğəmbərlərinn (Zərdustların, Zər-Allahın adlarından biri, dust isə dostu deməkdir, yəni Xəlilullah, Həbibullah) hamısının dilində səslənmişdir. Hu (Allah)-do yəni hər şeyi əvəzsiz olaraq verən.

Hudo - bu talış dilində Xı-do kimi də işlənir.

Dedik ki bütün peyğəmbərlər Zərdustdur. Yəni Zərin-Allahın dostu adlanırlar. Bəzən Zərdust deyəndə yalnız müqəddəs Avesta (yəni Av-əv, hesta-heste yəni O vardır) kitabını Xaliq tərəfindən insanlara çatdıran Spitama yada düşür. Bu heç də belə deyil. Müqəddəs Avesta vəhyini alan Spitama da 124 min Zərdustdan biridir. Onun adı Sipitum yəni ağ toxum, ağ adam, ari irqinə mənsub olan şəxs deməkdir. Atasının adı Purışeasp yəni atı çox olan. Anasının adı Doqdo-Dodo yəni Süd verən.

Bunlar hələ sonrakı söhbətin mövzusu olacaqdır.

Gəlin qayıdaq ilk insan inancından doğan Zə (r) sözünə və ordan yolumuza davam edək.
Z ilə başlayan sözlərə qısa bir nəzər:

Za- pöhrə, davam
Zı- böyük, odlu
Zo- özək, ilk, əzəl
Zu- iti, sürətli
Ze- naxış, yaraşıq
Zə- güclü, baş, böyük, işıq, nur
Zi- bağlı,tumurcuq, ilk
Zü- güc, quvvə, yenilməz

Allahın sifətlərindən bəhs edən bu sözlərdən biri olan Zə (r) sözü üzərində bir az duraq.

Zər sözü Avestada Zərvan və ya Zərvon kimi işlənir. Zər bildiyimiz kimi Allah deməkdir, bəs von əlavəsi nə deməkdir. Von yəni Yiyə, sahib, yaradan və idarə edən. Zərvon yəni - Böyük, güclü, işıqlı, nurlu və kainatı yaradıb idarə edən, onun şəriksiz sahibi, mütləq və vahid olan ali Varlıq. Adəm yəni İoma (1-ci gələn deməkdir).

Adəmdən belə bayaq dediyimiz kimi inanc mövcuddur. Bəşərin tapındığı Xaliqindən xilqətə göndərilən 5 haqq kitabın hamısında yer kürəsində insanların mövcudluğunun Adəm və Həvvadan başlandığı qeyd olunur. Adəm yəni İoma, Həvva yəni Hvoqva-Hova. Demək İoma və Hova. İoma- birinci gələn, Hova yəni dişi. Bax burada yenə hər bir yaranmışın inkişafı artımı üçün lazım olan iki əks qütbün mütləq mövcud olması və bir vahiddə birləşərək inkubasiyon mərhələ keçmə vacibliyi yada düşür.

Buna misal: Bir qozun içində iki ləpə biri Adəm biri Həvva, arxadan eyni öndən fərqli. Qeyd etmişdik ki, Talış dilində saitlər hər bir samitlə birləşən kimi iki səsli müstəqil məna kəsb edir. Məs: A səsi. Bu səsin qarşısına samitləri bir-bir qoymaqla bu prosesi müşahidə edək.

A səsi:
Ba- yüksək
Va- qar
Da- on
Sa- yüz
Na- qabaq
Ka- köpük
Za- pöhrə
Ta- acıq, geyim
La- yuva, yumşaq
Və s, və i a.

O : səsi:
Bo- qardaş, yük
Vo- yel
Do-ağac
So- həyət
No- yeni
Ko- iş
Zo- rüşeym, erkək
To- tay, qat
Lo- insan, qarğa, layla
Və s, və i a.

Ə səsi:
Bə-qapı, çöl
Və-ön, qucaq
Də- yarğan, dərə
Sə-baş, təpə, üst
Nə-dişi
Kə-ev
Zə-güclü, baş, böyük, işıq, nur
Tə-vahid, boş, alın
Lə-zərif, yumşaq

Elə bilirik ki bunun bütün saitlər üzrə belə olmasından ötəri çox uzatmağa ehtiyac yoxdur.

İndi də Talış dili ilə Müqəddəs Avestaya qısa bir nəzər yetirək. Avestadan bir parça (olduğu kimi) :

Zərvan-(Hu) İomaya deyir: Ha İoma, bumi biya dəbəbaste.
Ha İoma, bıbar bə koçonə-
Dovo qerem pasono,
Dovo qerem bızono,
Dovo qerem aspono,
Dovo qerem qoono
Dovo qerem sıpono,
Dovo qerem kıtono,
Dovo qerem kəjəlo, varano, və s, və i a.

Bu da Avestadan digər parça:
Həməzor, həmə ruşnə əşı botı həməzor. Həmə çoki botı həməzor.
Tı doə huri mıjdə həraye, huri mıjdə omə şə sipindon həməzor. Bətı bardə roon otəşon həməzor. Iştı fərəvəşe əşıon həməzor. Iştı din-vəhon, mıjdəyəsnon həməzor. Iştı kuon-haft kişvər zəmin ki po doə vahidin.

Peyo iyo tıkə voşon ki bəvoy vahidin. Mıjdəyəsnon, astovən, avə emə avərüşnon həməzor. Mən elə bilirəm ki, qədim Avestadan olan bu parçaları anlamaq bu gün də müasir talışlar üçün su içmək kimi bir şeydir.

Talış dilində olan saitlərin işarələr üzrə məqamları.
Bizim açdığımız mövzunu izləmək istəyənlər üçün deyə bilərik ki, bu tükənməz mövzu hələ çox davam edəcəkdir. İzləyin və fikirlərinizi bildirin.


Ardı burada


Əli Nasir,
"Tolışi Sədo" №1, 2011-ci il


Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2249 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1 DZA-RU  
0
xido bashdi galami zu bida shair

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus