Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » 2014 » Февраль » 4 » Bəxtiyar Ruşin. Xosə məhol (video)
14:54
Bəxtiyar Ruşin. Xosə məhol (video)
Tolışə poeziyəku vıjniyəyon
İ tərəfış bande, i tərəf dıyoy,
Vəyşt ki votedən, əv ənə iyoy.
( Z. Əhmədzodə)

Az əğılım, tı çımı mo,
Be zındənim ıştıku co,
Bə kon məhol eğandom ro,
Bıpərom az, bışum çanə,
İyən tıniş çımı lonə!
( Səməd Vurğun)

Həsrət ome dıli sədə bino be,
Çokə rujon çəşi vədə kino be,
Vallah, nome çı rujqori qıno be,
Bə dast nome qıləy qədə qirəvə,
Xosə məhol, ome nıznəym bəştı və.

Ha sor əşim, bənem obən sıə vılon,
Qırdə əbi el-əsobə, əğılon,
Rujqoriku qəp əjənin di yolon,
Bərğ əjəni şıvə şəvdə astovə,
Xosə məhol, ome nıznəym bəştı və.

Avaqurə iyən əyo çəkedə,
Osmoni dim rizə-rizə təkedə,
Voə-voşiku ku- kəfşənon pokedə,
Bərəkətış varde ijən sio avə,
Xosə məhol, ome nıznəym bəştı və.

Umburə do çı Babəki kəşonin,
Xımbəlonə, Viləş iştı çəşonin,
İsqilon ov bənə arsi ruşinin.
Bə viriskin, Həşi bəvon dətıvə.
Xosə məhol, ome nıznəym bəştı və.

Xandəxonsə fərəğətin əlelon,
Soğnə kardə bə so yolə bəlelon,
Parçinədə huşəş kardə hındılon,
Beledəbe colnə mandə pəsəvə,
Xosə məhol, ome nıznəym bəştı və.

Yaşməğ qəvo so dərıtdə nuə vəyu,
Bəletiku əğlon kardən çəy-məyu,
Tomononsə oğandə bıə sı əyu,
Tolışə jen tumo kardə moy ləvə,
Xosə məhol, ome nıznəym bəştı və.

Niməyjə ro, jenon nıştən marzisə,
Oğandə bıə qədə sufrə darzisə,
Bə hes-bəsin, sıxan şedə bırzisə,
Eğətəşe tukon çəvon qəv-qəvə,
Xosə məhol, ome nıznəym bəştı və.

Əğlon kardən noxotədə sio xəmən,
Bıştə qılon peşinedən bə çimən,
Veye nemət, bole ruzi, ha Vətən,
Bə kam nıbu ıştı qıləy doy livə,
Xosə məhol, ome nıznəym bəştı və.

Kəfşəniku oqardedə mol-mələ,
Kavuə aləf kinon vardən de şələ.
Kumə vədə eqınedə vəlvələ,
Vitdə balə zandəqoysə şanqovə,
Xosə məhol, ome nıznəym bəştı və.

Haci* gıləy şəxse – həlim, nurani,
Nomıj votdə, maçə kardə Ğıroni,
Əv votdə ki  bənəy tolışi vırə ni,
Fəğət dınyo ve vırondə əv nəvə,
Xosə məhol, ome nıznim bəştı və…

Moəm məzore, tıku əyo əmonət,
Dəçəy rufi hejo kardəm az sebət,
Moəm həni ni, sutdə mıni ın xıvət,
Çı dardiku dıli yarəm ve xəvə,
Xosə məhol, ome nıznəym bəştı və.

Xido ıştən şo bəkarde har kəsi,
Şo bılbılon rınə bəkan ğəfəsi.
Bəxtiyarim, jidəm deştı həvəsi,
Ğısmət bəbu, ijən bomeym idə və,
Xosə məhol, ome nıznəym bəştı və.

*oyo Tolış xəlği sipriş Hacı Cahanğir Suvarov nəzədə qətə bə


Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1818 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar?