Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Ноябрь » 2 » Ucuz reytinq və populizm dalınca qaçmayaq
23:39
Ucuz reytinq və populizm dalınca qaçmayaq
Hörmətlı TALİSH.ORG oxucuları, mən saytlarımız və onların məzmunu ilə bağlı bir sıra məqamlara toxunmaq istəyirəm. Məsələn, TALİSH.ORG-da şəxsiyyətlər səhifəsi var. Oralara nəzər yetirib talışın dəyərli şəxsiyyətləri ilə tanış olanda qürurlansaq da, bəzi səhvləri, ifrata varılmaları də görürük.

Burada Şeyx Zahid Gilani, başqa mənbələrdə isə Zərdüşt, Babək,
Əbdül Qadir Gilani və başqaları talış xalqının klassikləri kimi təqdim edirlər. İnandırıcı dəlillər isə kifayət qədər deyil. Məs: Şeyx Zahid Gilani deyilənlərə görə giləkdir, Talışda və Muğanda yaşayıb. Giləklər isə talış deyillər, ayrıca, hətta sayları talışlardan da çox olan millətdirlər. Onu gilək deyil, talış adlandırmağımız hansı məntiqə uyğundur?

Talışların çoxlu sayda dünya şöhrətli dahiləri var ki, onlar haqda heç bir məlumata sahib deyilik. Məs: Şah İsmayıl Xətainin məşhur sərkərdəsi və silahdaşlarından biri olmuş Dədə bəy Talış, XV əsrin məşhur filosofu Məhəmməd ibn Musa Talişi, Uluf mahalının hakimi Seyid Abbas, talış hakimi Mikayıllı Talış (Talışmikayıllı da adlanır), Səidəli Kazımbəyoğlu və başqa onlarla dahilərimiz haqqında məlumatlara malik deyilik.

Zərdüştin, Babəkin, Z.Gilaninin, Ə.Q. Gilaninin həyat və fəaliyyətlərini tədqiq edənlər, belə 100%-lilərimizin həyatlarını tədqiq edə bilməzlərmi. Yaxud "Talış əlifbasının” yazılmış variantını kənara atıb yenisini yazmağa girişənlər özlərini bu sahədə sınaya bilməzlərmi?

Başqa bir məsələyə də diqqəti yönəltmək istərdim: Bu gün bir çoxlarının yazılarında "Lənkəran bölgəsi” ifadəsi əvəzinə, yeri gəldi gəlmədi "Talış mahalı” ifadısi işlədilir. Lakin hansı ərazilər, nə vaxt, nə vaxta qədər "Talış mahalı” adlanıb. Bu mahal hansı statuslarda olub, dövlət quruluşu, dövlət əraziləri olubmu kimi suallar açıq olaraq qalır. Bir çox mənbələrdə Səidəli Kazımbəyoğlunun "Cəvahirnameyi-Lənkəran” əsəri "Cəvahirnameyi-Talış” kimi və ya əksinə təqdim edilir. Məsələnin mahiyyəti elmi əsaslara söykənmədikdə inandırıcı görünmür, beyinlərə yatmır və hətta əks düşüncədə olanları bir qədər də aqressivləşdirir. Mirzə Əhməd adlı müəllifin "Əxbərnamə” (Bakı 2000-ci il) adlı dəyərli bir əsəri var. Şifahi məlumat daşıyıcıları yaxşı olmazdı ki, bu əsəri tərcümədən keçirib yaysınlar?

Cənub bölgəsi şəhərlərinin adları talış dilində başqa cür tələffüz edilir. Belə ki, talışca Lənkəran Lankon, Lerik Lik, Astara Ostoro, Masallı Mosoli kimi deyilir və yazılır. Lakin Azərbaycan dilində yazılmış mətnlərdə adların talış dilində deyildiyi kimi yazılnasının mənası nədir? Hardasa gülünc və savadsız görünmürmü? Tarixin heç bir dövründə, heç bir yazılı mətnlərdə Lənkəran Lankon kimi yazılmayıb (talışca yazılmış əsərlər istisnadır). Məs: Türklər türk dilində Londona Londra deyir və belə də yazırlar. Ancaq ingiliscə mətnlərində bu şəhəri "Londan” kimi yazıb, London kimi də oxuyurlar. Ruslar bizim Lənkəranı dillərində Lenkoran kimi yazır və tələffüz edirlər. Ancaq bir rus, Azərbaycan dilində danışıb yazarsa yəqin ki, Lenkoranı Lənkəran adlandıracaq. Rusca Samaqkant azərbaycanca Şəmərqənd, Taşkent Daşkənd, Baku Bakı, Qence Gəncə, Berde Bərdə, Kerqelan Kərgəlan, Nuvedi Nüvədi və s. yazılıb deyilir. İnda deyin görək azərbaycanca mətnlərdə Lənkəranın Lankon, Lerikin Lik, Astaranın Ostoro kimi yazılmasından məqsəd nədir?

Belə hallarda biz ucuz reytinq və populizm dalınca qaçmırıqmı?


P.S.
Bu səpkidə olan fikirlərimin davamı olacaq, sağlam mükalimə üzərində qurulan diskussiyaya ümid edirəm.

Hörmətlə,
Hüseynqulu Məmmədov
Категория: Талыш xəbərləri | Просмотров: 1922 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 6
6 ERAZ  
0
Belə hallarda biz ucuz reytinq və populizm dalınca qaçmırıqmı?
Название и топоним не одно и то же. Назвать Ленкоран Ланконом, Лерик Ликом и т.д. - это отказ от искаженного названия и возврат к топонимам на родном языке.

3 Дженгелиец  
1
Автор статьи затрагивает тематику напрямую связанную с историей. смею дать некоторые коментарии.
Во первых почему именно Пророк Зороастр, Бабек, Абдул Гадир Гилани, Шейх Захид, да потому что указанные личности я вляются ВЕЛИКИМИ представителями талышского народа, а Деде бек Талыш, философ Муса Талыши, Сеид аббас это ВЫДАЮЩИЕСЯ талыши. Но это не значит ,что их имена не появятся на страницах Толышорга. Иншалла будут.
Что касается этнической принадлежности Бабека, Абдул Кадир Гилани, Шейха Заида, то на этих темах не считаю нужным останавливаться,т.к. они достаточно обсуждались и освещались на форумах, смею заметить в пользу доказательств об их талышском происхождении. Да и , гиляки самый близкий по крови, культуре, наконец языку талышам иранский народ. Эти два братских народа настолькот перемешались, что порой, невозможно определить гиляк это или талыш.
Некоторые сомнения могут возникнуть насчет пророка Заратустры. пророк Заратустра являлся выходцем из племени магов, одного из семи мидийских племен, носителями иранской мысли и духа. а талыши, являясь прямыми наследниками мидийцев имеют полное право причислять пророка к своим выдающимся деятелям. второй аспект, часть магов изначально проживала на территории Каспианы (Талыша), а позднее, при Ахеменидах, часть из них будучи гонима, скрывалась в прикаспийских областях, в частности в Каспиане, тем самым увеличивая численность магов на данной территории. Их количесвто было настолько велико, что страну позднее при Сасанидах именовали уже Муган, т.е. маги, "страна магов".
На самом деле суть статьи в другом. Одним из основных источников национального самосознание,является наличие у народа героев , что приводит к гордости за своих предков и естественно за свое происхождение. Уничтожение этого источника сильно умаляет чувство национальной гордости. Порой народы, чувствующие дефицит в национальных героях пытаются присваивать иху соседних народов. Талыши же в этом не нуждаются, по той причине, что обладают немалым числом великих и выдающихся личностей.

4 admin  
0
Boli Дженгелиец, mumkunesa, Ishta fikron komentariya formede ne, qilay meqale teki binivishtan, bida bahandon etrofin Dishma fikron tanish bibun...

2 Caesaro  
1
Ancaq bir rus, Azərbaycan dilində danışıb yazarsa yəqin ki, Lenkoranı Lənkəran adlandıracaq.

Mutleq deyil, meselen men taniyan ruslardan ve bashqa milletlerin numayandelerden yarisi Lenkerani Lankon neinki adlandirir, hetta oz elmi ishlerinde LANKON adini esas goturmushler yerli esl toponim kimi, duzdur yaninda moterizede meqalelerin evvelinde bir defe Lənkəran (az.) ve Ленкорань(rus.) kimi de qeyd etmishler.

1 Caesaro  
1
Ucuz reytinq və populizm dalınca qaçmayaq - Уважаемый Вугар Салаев, автор ничего не переправлял, в этом я могу поручиться на все 100%. И в том, что текст не редактровался администрацией тоже.:)) Это действительно, точка зрения автора.
Другое дело, что автор придерживается концепции политики Каджаров, старавшихся все и вся персизировать. Хотя по современному состоянию лингвистики,и в топонимики в том числе, принято положение, что наилучшим подходом является сохранение топонима на языке автохтонов, т.е. хозяев термина, топонима, оронима и т.д. Та, например, русскими река Вараз-руд (Вазарю) была названа р.Ленкорань. Почему, Непонятно. Автора также удивляет, почему талышские сайты называют историко-географическую страну Талыш своим именем. Ему кажется, что эту область необходимо переименовать в Ленкоранский район. Т.е., он выступает за российский (имперский) подход к названию области талышей. Вероятно, что автор считает ликвидацию Талышского ханата царской администрацией благим делом. Что ж, это его точка зрения, возможно он русофил. Но в определении значенияон ошибся, т.е. скорее всего не знаком с картой Талыша (источником-документом) и Ленкоранского уезда (карта-исторический документ 1822г.), на которой название области не менялось, а сменилось лишь название административной единицы (полностью почти повторяющей территорию северной части ТХ). А Ленкоранский район - это лишь маленькая часть уезда, (в 1962-63 он был объединен с Астаринским районом) и неидентичен Талышской исторической области. Ошибка допущена и в названии племени Талышмикейли - оно принято за имя личности, хотя это этноним и потомки Талыш-Микеили и поныне проживают на сопредельной территории Ирана в регионе Дашти-Мугань, город Парсабад ранее назывался Талыш-Микеили в честь этого талышского племени. Об исторических личностях Талыша,думаю, необходимо и на этом сайте разместить ряд статей специалистов, чтобы фальсификации школьных и университетских учебников не могли сбивать с толку читателей и уважаемого автора в их числе. Логика в вопросах автора имеется и на эти вопросы необходимо дать ответы. Этничность автора к вопросу статьи почти не имеет отношения, так по крайней мере, мне показалось.

5 admin  
0
Boylim, Shima arqumenton meqale formada bahandon be cheshin. Be avtori ishta nubada teshekkur eqiniyedaki, jogo qila tema bo diskusiya bero rosij ka. Babe ki, vote heygeten ve odamon tarixiku be xaban. Elm, fakt, arqumenti sepe bino be diskusiya be ve meselon mutleg ishig ebagande...

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus