Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2011 » Май » 19 » Kıve çəmə bənə Nəri mamu merdon?!
22:09
Kıve çəmə bənə Nəri mamu merdon?!
(oçerk)

Çəmə Tolışon qıləy yolə Merdi barədə tikəy məlümat doy pıdəm…

Həminə inson 5 sor bəna (2006-nə sorədə) çı rüşnə dınyoku şəən bıbu, çəy nom ve kəson dılədə (məxsüsən bəmıro!) boştə vırəş kardə...

Nomış Nəriman be, hamsiyon bəy Nəri, co kəson Nəri mamü əvotin. Bə dınyo 1928-nə sorədə Ostoro rəyoni Şüvi diko oməbe. Kəlxoz, Yolə Vətən daveə (1941-1945) vaxton çətinə jimon jiəbe. Ve vıronədə ko kardəşbe.

Nəri mamü məktəbədə cəmi haft sinif handəşbe. Əçey votənə, ve vaxton Xidavəndi-aləmi bəy qılə yod, hafizə istedod doəşbe ki, əv har kəsi mot ənəy. Nəri mamü handə xəbəon, kardə zərfəton, əzbər votə Tolışə şeeron, məqomədə vardə məsəlon bə qüşdoə kəson ləzət ədəy. Vəyənədə əçey kardə raxson qeyri-adibin. Ve-ve təsüf ki, əxtə istedod bəkəsi ıştə təhsilış dəvom karde zınənıbe, həmişə dıştə zəhməti – fəhlətinə xıyzonış oqatəbe...

Az Nəri mamü kardə sıbətonku hiç si nəbim. Əv bəmı əxtə şinbe ki, əy vindeədə jıqo əznim ki bəştə ən nezə odəmi rast oməm. Əv həğətən sıxani ustu iən soyb be. Har kəsi aybi əçey peştədə ne, bə dim əvoti. Əçey bəmı votə iqlə əhvoloti bə yod varde pidəme. Ponə əsri 70-nə soronədə Lankoni Xanbulan ovə amboədə ko kardə vaxti i nəfər ekskvator rüməkəs çoştə vaxti benübə hard seş piydə. Həminə odəm bədənədə ve yol, züdo, həmən xəyli davekor bedə. Hiç kəs tarsiko damə bedəni. Bədənədə xəyli zəif, nımız Nəri mamü çəy pio zikkə jəydə ki, "boy, bə nübə bımand!”. Həminə odəm bə dümo diə kardə və ım sıxani vıtəkəsiro nəvedə. Nəri mamü rə-rə bəna omedə və dame bedə ki, "Azim!”. Əv de rıki Nəri mamü ğəyşiko qatedə, bə həvo rost kardə və ijən xəbə səydə: ”Tı ladi ə sıxanon vote?”. Nəri mamüən həvoədə de tovi ijən bəy votdə: Bəle, az voteme!

Nəri mamü de tovi doə cəvob bə həminə odəmi əxtə xoş oməydə ki, əvi bə zəmin noydə, çəy dimi maç kardə və ə rüjnəku deəy nezə düst bedə.

Ha kərəm Nəri mamü bə yod vardeədə fik kardəm ki, həyf çəmə jəqo ğeyrətinə merdonku, deştə mədənyəti, mərdəti, bəştə xəlği mədənyəti anqıləti və zınəyon çəxtə bəmə - bə cıvonon qıləy numunə be... Hakənə bə dümot şedəm: Kıve isət çəmə ə Nəri mamün?!

2002-nə sorədə, hələm Nəri mamü səğ beədə, bəy itfom kardə şeyri iminə kərəm təqdim karde pidəme. Xıdo Nəri mamü rəhmət bıkə, rüfiş şo bıbo.


Nəri mamü

Ham sipiriş, ham şairiş,
Ham zirəkiş, ham dindoriş,
Nohəx sipi kardəni riş,-
Ğeyrətmandiş Nəri mamü!

Iştı har qəp xoşe, şine,
Çı kandülə sipiə şone,
Har sıxanı ve qıvone,-
Davlatmandiş, Nəri mamü!

Dılı yole, ıştən qədəş,
Çoko vardə tı ın otəş?!
Bənə bılbıl xəbə handəş,-
Lap xanəndəş Nəri mamü!

Hiç bəməku əskik nıbuş,
Bəştı qəpon bıdəmon qüş.
Sa sinədən jıqu bıbuş,
Şiniş,ğəndiş Nəri mamü!
Ğeyrətmandiş, Nəri mamü!

Heybət HƏBİBİКатегория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1056 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə