Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » 2013 » Декабрь » 7 » Şirəli MAQSUD- 41
20:05
Şirəli MAQSUD- 41
Şirəliyev Maqsud Məsti zoə moəo bıə 05.12.1972- nə sori Masalli rayoni Xanalion diyədə. Tam miyonə təhsil səşe Sığdaşti məktəbədə.

Maqsud həm Masalli, həm Lankoni xalq teatr kollektivon navdəbışıə uzvonədə qıləye. Çəy ifadə bə kino kəşə bıə Tolışi Şəbani obraz bənome.

2005- 2007-nə soronədə de Xanəli, Nicati ssenari, rejissorəti silsilə bə tolışi kəşə bıə tolışə kino serialonədə Şirəli Maqsud Məsti şirkət kardəşe bənə kinoaktyori. "Dıvo”, "Tolış, bıvot, bısır dəmə” (1-3) filmon bə dınyo pevılo bıən. 

Maqsud Məsti zoə ıştənən kino kəşəşe bə tolışi: "Cıni həmlə”, ssenari, rejissorəti, operatorəti həmmə çəye.
Maqsud təbiəti aşığe. Xanalionədə "Xanahi” nomədə qıləy seyrənqo (rohətə mərənqo) soxtəşe, aləm bəçəy təmşo mandə. 

Maqsud həmən istedadinə şaire. Hestışe bə tırki- bə tolışi nıvıştə xəyli əsəron. 

Allahverdi BAYRAMİ


RƏHMƏT BIBU

Qıləy boğçə- boğım kaşdə,
Çəy ətrofo vişəm haşdə.
İmruj hestim, nıbum maştə,
Bıdə bomı rəhmət bıbu.

İyo heste ambu, tıtım,
Çımı yolon kardə qətım.
Bıçın bəhə, bıdə bətım
Imən qıləy hurmət bıbu.

İyo çandə odəm omə,
Haco kəşdən çovrə nomə.
Orzim bənə ovrə bəmə,
Qıləy yolə şohrət bıbu.

Donzə soron lum ekardə,
Kıl-kımot bə vəyşt oqardə.
Çı dınyoku ki çiç bardə?
Saqlə dəvə, sərvət bıbu.

Çe toniku ru davardə,
De ATV iyo vardə.
Bəyji bəbe i ruj mardə,
Çe Xıdoku ğodrət bıbu.

Diə kardedəm az bə boğe,
Tov hardəme bə vey doğe.
Çandə çımı ın con səğe,
Əpinime ğeybət bıbu.

Tolışi di xosə Mədo,
Bahandoş "Toloşon sədo”
Çiçı bıpio Xıdo bədo,
De nomoji sohbət bıbu.
15.05.2012

HƏYO BIKƏ

Votdən dınyo volo bəbe,
Həşi umur məqər səbe?
Mardəbəpeşt tanqə ğəbe,
Həyo bıkə çı Xıdoku.

Beyət məkə bə Fironi,
Diyə bıkə bə Ğıroni.
Həxi bəpeşt heco ro ni.
Həyo bıkə çı Xıdoku.

Ki çanədə ordə səşe,
Quşəy zevıl, dıqlə məşe.
Im çı hole, çı hay dəşe,
Həyo bıkə çı Xıdoku.

Əqəm bəbe məhol toyki,
Boçi səydəş don bo suki?
Çoknə bahaş "şoki-moki”?
Həyo bıkə çı Xıdoku.

Çandə heste sır çı Xıdo,
Beməkə ha ımi yodo.
Xıdo bətı insof bıdo,
Həyo bıkə çı Xıdoku.

Kəynə bıbo oxorzəmon,
Ko ədəni qıləy dəmon.
Bəpio əqəm bəyku əmon,
Həyo bıkə çı Xıdoku.

Jimonımon bə çı Xosi,
Pəno məbə tı bə "TOSİ”
Dıl kardedə tosi-vosi,
Həyo bıkə çı Xıdoku.

15.12.2013.Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1478 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar?