Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2011 » Февраль » 23 » Tolışi folklor: Dədə-bobo sıxanon iyən zərb-məsəlon
23:33
Tolışi folklor: Dədə-bobo sıxanon iyən zərb-məsəlon
Har qılə xəlği milli ofəymonəti qıləy əsas poə əçəy "yolon sıxan”onin. "Yolon sıxanon” çi xəlği məntiqi təfəkuri tarixi parzoniko emə nəticəye. Tolışi zıvon ım cəhətiko ıştə kamilətiş oqətəşe. Məlume ki, Tolışi zıvoni 3 qılə əsas ləhcəş heste: Kobəsoni tərəfi, Miyonə, Ğıbilə tərəfi. Ləhcən vey bıəti çə zıvoni zənqinəti nışon doedə. Im cəhət Tolışi zıvonədə bə "yolon sıxan”on ve təsir kardəşe, yəni Tolışi zıvoni har qilə ləhcə bəştə məxsos "yolon sıxanon”ış heste.
Şəkilədə: İlqar Əlizodə

Im edaştmonədə bə əhandon Tolışi zıvoni dı qılə ləhcə, Ğıbilə tərəfi – Masal şəhəri ləhcə, iyən Kobəsoni tərəfi - yəni çəmə qəp jıə ləhcə edaştedəm.

Ğıbilə tərəfi ləhcədə nıvıştəbə "yolon sıxanon” Masal şəhəri sakin Davud Daliri qırdə kardəşe. Naştınə bə Davud Daliri bəcəy kəşə zəhmətiro çi əhandon nomiko sepas (taşəkur) kardedəmon.

Ğıbilə tərəfi ləhcədə nıvıştəbə "yolon sıxanon” toniku çəmə ləhcədə izahat nıvıştə bıə.


1. Az peəcın, tınən mıni oəcın.

2. Veyə sıpə qələ nibəkarde.

3. Əv bəştəroş moynə varde, tı bəştəro poynə.

Qeyd. "Moynə" = peərəsə kinə; "poynə" = yəve

4. Hə varde, hə harde.

(Co variant: Hə va, hə ha, ım çıç be hə ka?)

5. Merd bəştə sədo zü nibədo.

6. Ham (ım) bıpəro, man (az) nıpəro?

(Im məsəli həxədə rəvoyət: Qıləy ambəj peşedə bə bandisə. Vindedə ki, qılə ğəcı (boz) bandi səko pərə. Im ambəj ıştən bəstə votedə "Ham bıpəro, man nıpəro?". Iştəni çi bandi səko va dodə bəji. Hoqo əyoən conış beşedə .. )

7. Həş kışt, ğəndış şişt. Ços peqatə bamanro nəvəydə.

(Im məsəli həxədə rəvoyət: Ambəj i kisə ğənd noydə bə hə kulisə, dəro bedə bəştə kə. Nimə roədə vişədə ğəfil qıləy avəcəkə qınedə çi merdi hə kıştedə. Peşo külok voəydə, ğəndı ov kardedə, çəy bə peştə avəhü qınedə. Im ambəj ımoni vindedə, votedə: "Həş kışt(e), ğəndış şişt(e). Ços peqatə, bamanro nəvəydə"

Qeyd. "Ço" = Məşəl. "Man" = Az

8. Həmməro bılbıl hande, bəməro kırinqo.


Tolışə zıvoni Masal-i ləhcədə:


1. Şirinə xarbozə şəgoli qesmət bo

(Şinə xavzə bə şəgoli ğısmət bəbe)

2. Esıpə qəfiro vareş niyə

Şəkilədə: Davud Daliri

(De sıpə qəpi voş (külok) nibəbe)

3. Dar ta dari mədəveri təvər dari nədəveri

(Do doi dənıbıro, təvə do dənıbəbıre), "dəvere" bə Masal-i ləhcəkoye. Yəni "dəbıre", "bıre"

4. Həməro bılbıl xono, əməro korəqo

(Həmməro bılbıl handə, bəməro kırinqo)

5. Ə vəxti ere ye i sıə liv, əlan gərmə va i postə liv

(Ə vaxti e sıə livə, ısə qemiji püstə livə)

6. Ordako ovi vendiko tarsivoni?

(Bili çı ovi vindeko torsvondəş?)

7. Vıkardə av çəma nebo

(Emə ovi çəmis nibəbe., yəni, "Emə ov bə vəc nibome"

8. Bəri bıni vaş bəjəyə

(Bə (qapı.,tırki) bıni voş (külok) bəje)

9. Vıərə esıpə xo neqərə

(Veyə sıpə xoq nibəqəte)

10. Bezadare meşədare kinədar, fərqi yəndınə nədarən.

"Kinədar", yəni, Kinəş vey bıə kəs.

(Bızəvoni, meşəvoni, kinəvoni yəndınə fərqış ni)

11. Kar kori fərman niya

(Kor çi kü fərmanədə ni)

12. Xər çe zono rənginə tonbərə çiyə?

"Tonbərə" yəni "xələt, fartox"

(Hə çi zınedə tonbərə rənq çiçe?)

13. Hıntəyə, vozi pekari ba divari?

"Hıntəyə", yəni " joqoye"

(Vizi bə divo pekırındəs?)

14. Adam ba həm zini bıbo, həm pəlani

(Odəm həm de zini bıbo, həm pəlani., yəni, aspi romeəsə, bəpe həm zin bıbo, həmən palan. Har şey bəpe kamil bıbo.

Qırdəəkə:
Ilqar Əlizadə (Azərbaycan,Astara)iyən
Davud Daliri (İran, Masal)


Категория: Talış incəsənəti | Просмотров: 2124 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus