Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » 2013 » Ноябрь » 26 » Xanəli TOLIŞ. Bandəro
15:54
Xanəli TOLIŞ. Bandəro
(poemaku vəsləon)        

Çı maholi tarıx ıştı sinədəy,
Zınəkəs ni, vallah, sinı çanədəy?
Bo Ğızlıvo şinə şonəy Bandəro,
Çı Xanəli dədəy-nənəy Bandəro.
 
Ə ğədimə nomını çok oqətə.
Çəvon səpe çəmə dədon po qətə.
Əv "Kanəso”, əv "Zomi band”, "Kurə də”,
"Məsəlo so”, "Qırdə zəmin”-"Korə də”,
"Tojə səbon”, "Kanə səbon”, "Kanə cu”,
"Kanə cuə”ku co-co əbiy çanə cu...
 
"Gasımi so” "Əğəverdi pambə hi”.
Bino noəbə sıftə iyo çəmə di ,
"Çəndıri so”, "Golomi hi”, "Kanə ro”,
"Molon tıbə”, vey gədimə "Tıbə co”,
Çı Xəlili, İbrahimi qədə so,
Çı Kərəmi, çı Durkinə dədə so.
Im "Siyo tul”, əvrə "Mi şam”, "Quli se”,
Məvotənən bıvrəy teylə tuli se.
Bəştə qoroş nomışbə har zəmini,
Im zəminən obod kardə Nəmini,
"Sığınə se” , "Tahiri se”, "Butə sə”...
Bo zəminon xəlxe dıli sutə sə.
Boy bışəmon Mədğasımi honi sə,
Tovostone rohət bəbe con esə.
Verdi vişə tobə pəynə mandəbe,
Miri vişə ıştə mahne handəbe.
Mir Cəvodi vişə hejo toki be,
Bəlel, Ambur, Nil-çə doon çoki be.
"Əli honi” , "Korə honi” bə nom bin,
 Bıxorədə seon, ruon həmom bin...
 
Bandərobe Kaspi dıyo ləpəjən,
Lotkə əvoy dılədəşən çəp əjən.
Jinton dıyo, penton vişon-reçin be,
Vişə kijon, ovə kijon –reçin be.
Dıyo-vişə bə i yəndı dəmandin,
Moyon, solon çı amburun peəmandin.
Dıyo, vişə çı Xıdo doə xınbebən,
Bı vırono jimon bıkə kambebən.
 
...Soron, manqon tarıxiku davarde,
Dıyo bəştə kanə lonə oqarde.
Ezım ıyo, kijə-kəvul, moy ıyo,
Bə değıjon xəbə rəse boy ıyo.
Çı bandiku, çı Likiku beşimon ,
Bə Bandəro tatə vanqo dəşimon.
 
Dınyo zındə Tolış dincə bandə ni,
Bəşəv-bə ruj tolış beko mandəni.
Dəçəy dasti ın Bandəro obod be,
Çı vişəku, kımutiku ozod be.
Çı Ostoro, Ardəbili, Nəmini,
Aliəbodi, Sori, Vizəzəmini,
Vaməzgoni Çəyoruku, Necuku.
Yolə zuən, çəmə qədə Dicoku,
Çanə  zırək ome beşe  ənıyo,
Beşe bə band nışte, eşe bə dıyo.
 
Dı leysaron bəməl ome "Leysonbə”
Qoçə bəq de Cıqə bəqi i con bə.
Ha oməkəs boştə luzi fəhlə be,
"Peysə” çı di peynə sədə məhlə be.
"Sanbu” ome , "Ğəzəğ” ome, "Toy” ome,
Bə odəmon  çəş-dıli şoy-şoy ome.
 
Dıyo nıbe, Kaspi qıley otəş be,
Qa okırye, qa dəkırye, qa peş  be,
Çəmə dədon bə canq beşin bə dıyo.
Bum –zəminon haşdışone ənıyo,
Şartuk bəqəm kardedəni har tuki.
Dıyo kənon obod be bo şartuki,
Kaşdışone qandım, şartuk, cəv, arzın,
Boxlə, noxod, laqə, məju-daparzın.
Oqətəbe, perosnəbe qumuş, qo,
Oqarde bə nunə lokə Bandəro...
(hestışe idomə)

"Tolışon Sədo” N: 57 
26 noyabr 2013 

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1307 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar?