Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Апрель » 29 » Xıdo tıni rəhmət bıkə, Sədrəddin müəllim!
13:56
Xıdo tıni rəhmət bıkə, Sədrəddin müəllim!
(Bə çəmə milləti yolə-alimə zoə Sədrəddin Əliyevi həsr bedə)

Çəmə milləti gıləy yolə ğeyrətmandə alimə zoə - Mirmohsini zoə Sədrəddin Əliyevi (25.05.1958- 24.03.2010) bə Xıdo rəhmət şə rüjiko 1 sor dəvarda...

Sədrəddin müəllim nəki yolə riyaziyat elmi alim, həmən ıştə ınə zıvoni, mədənyəti və tarıxi çok zınəy rüşonfikonko qıləy be. Çəy de Az Ari Spitüm ləqəbi "Tolışi Sədo”ədə dərc bə - "Avesta – dünya sivilizasiyasının beşiyi” ("Avesta- çı dınyo sivilizasiya qofe”) nominə silsilə elmi-fəlsəfi nıvıştəyon çı Tolışi tarıxi tədqiqi roədə ve ğıymətinə xıdmət iən ve yolə ərməğone.

2009-nə sori fevralədə "Tolışi Sədo” qəzeti sər-redaktor prof. Nəvuzəli Məmmədovi beqanunə həbs iən qəzeti nəşri damande bənə çəmə co rüşonfikon, bə Sədrəddin müəllimən xəyli bevəcə təsirış karde. Əfsus bıbo ki, i tono ım hadisə, i tonoən çəy coni nosozəti imkon nıdoşe ki əv ım ğıymətinə movzu dəvom bıkə... İjən jəqo, peştepüremon ki, Sədrəddin müəllimi arxivədə hələm ve dərcnıbə co materialonən hestin ki i ruj əvoniən bə çəmə handəkəson nəzə bərosnemon.

Sədrəddin müəllim 1958-nə sorədə Lankoni rəyoni Şəğləse diədə moəko bə. Iştə di məktəbi sə kardeko peş bə Boku Davlət Universiteti mexanikə-riyaziyyat fakultə dəşə və 1978-də əvrə səş kardeko peş 3 sor məkətəbə muəllimətiş kardə. 1981-1983-də Azərbaycani Milli Akademiyə Riyaziyyət iən Mexanikə İnstitutədə qədə elmi işçi, 1983-1987 soronədə Azərbaycan Politexnik İnstitutədə de riyazi-fizika ixtisasi bə aspirantura daxil bə. 1988-də namizədə dissertasiya mıdafiəş kardə və 1987-nə soriko ta bə rəhmətşə ruji əyo (de dosent elmi nomi) bə tələbon dərsış doə.

Sədrəddin müəllim ıştəko 3 qıləm əğılış oğətə: Nəcib (1987), Südabə (1988) və Mir Səid (1993). Nəcib İqtisad Universiteti maqistraturaş səş kardə və hərbi xidmətiko peş maliyyə sahədə ko kardə. Südabə xanımən alim məktəbi səş kardə və əvən iqtisadçiye. Sədrəddin müəllimi rükə zoə - Mir Səid Neft Akademiyə tələbəye.

Sədrəddin müəllim həm ıştən, həmən çəy xanım – İradə Əsədi kinə çı Tolışı ve yolə-rüşonfikon nəslikon. İ müddət çəy pə Mirmohsun səvxoz direktori bə. İradə xanımən yolə-rüşonfikon nəslikoye. Çəy pə Əsəd mamüən xəyli vaxt sovxoz direktori bə, çəy moə Gülarə xanım həm müəllim, həmən çəmə Tolışi folklori və ədəbiyyati həm ve yolə zinəkəsonko, həmən əvoni bə çəmə milləti rosniəkəsonko bə. İradə xanumi bıvon - Fikrət Əsgərov, Oqtay Əsgərov müəllimonən çəmə milləti milli tarıxi inkişafi roədə beəvəzə xıdmətoşon heste...

Peştepüremon ki, Sədrəddin müəllimi sofə HONİ ov hiç vaxt hışk əbini, çəy bino kardə xəyə ro i ruj çey avlodon dəvom bəkan... Xıdo bə İradə xanımi və bə çəvon əğlon səbr və xəşəconəti bıdə. Sədrəddin müəllim daim ıştə milləti dılədə bəjie.

Xıdo bə Sədrəddin müəllimi rəhmət bıkə!


"Tolışi Sədo” qəzeti kollektivКатегория: Талыш xəbərləri | Просмотров: 1584 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus