Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » 2013 » Июль » 30 » ZƏRDÜŞT
21:15
ZƏRDÜŞT
Zərdüşt peyğəmbər haqda məlumatlar bizim dövrə çox az miqdarda gəlib çatmışdı. Bu məlumatların bir coxu dəqiq deyil. Guya Zərdüşt peyğəmbər atəşpərəst olub. Atəşpərəstlər Zərdüştü öz peyğəmbərləri sayırlar. Biz Zərdüşt haqda məlumatları onun əsil davamçılarından götürüb oxusaq görərik ki,onun haqda yazılanlar həqiqətə uyğun deyil. Zərdüşt tarixə bir necə ad ilə düşüb. Bəziləri onu Zərdüşt, Zorastr, Zulkifl və daha dərinə getsək onu Ulu Bağ Sar Oddaş adlandırırdılar. Quranda surə 21 ayə 85 baxaq:”İsmaili, İdrisi və Zulkifli də yad et. Onlarin hər biri səbr edən kəslərdən idi”.Əgər Zərdüşt peyğəmbər Allaha yox, onun yaratdığı oda sitayiş etsəydi, Tanrı onu Quranda yad etməzdi.

Bir çox islam alimləri Quranda Zulkiflin kim olduğunu deyə bilmir və onun haqda tarixdə çox az məlumat olduğunu yazırlar. Məhşur riyaziyyatcı və filosof Pifaqor Zərdüştü (Zorastr) öz müəllimi saymış və öz fəlsəfi fikirlərini Zərdüştdən götürdüyünü yazmışdi. (P.S.Taranov.120 filosov.Anatomiya mudrosti kitabi). Təkçə Pifaqor deyil, Epixarm(7 adildən biri sayılır) öz təlimini Pifaqordan və Zərdüştdən götürdüyünü yazır. Onun fikirlərindən birini yazıram:”Allah kimdir-ağıldır. 

Ağıl kimdir-ağıllı fikir.”Tarixdə Pifaqorun iki məhşur fikri dərin iz buraxmışdı. Ruh ölməzdir. Dunyada baş verən butun hadisələr müəyyən fasilədən sonra yenidən təkrar olunur. Ümumiyyətlə təzə hec bir şey baş vermir, tarix daıma təkrar olunur. Pifaqor demişdi:”Dunyada ən müdrik rəqəmdir. Allah rəqəmlərin rəqəmidir.Rəqəmdən hec nə əmələ gəlmir.Lakin yaranişlar rəqəmnən ardıcıllığa düzülürlər.” Zərdüştün dini fikirləri onu özlərinə ustad saymış Pifaqorun və Epixarmın əsərlərində öz əksini tapmışdı. Zərduştə görə insan üclükdən ibarətdir. Ruh,cisim,can. Zərdüşt tək Allahlığı qəbul etmişdi. Həqqi tək Allahlıqda tapmışdı. Zərdüştə görə yaranma zamanı xeyir və şər ilk yaranmışdı. Zərdüştün Allahın qurduğu məhkəmə, cənnət və cəhənnəm, qiyamət günü, ruhun cisimdən ayrılmasi haqda dediyi fikirlər Pifaqorun əsərlərində öz yerini tapmışdı. Onun sözlərinə görə qiyamət gunu oddan ancaq saf insanlar salamat çıxacaqlar. 

Bəzi tarixi mənbələrdən Zərdüştün göstərdiyi möcüzələrdən ikisi haqda məlumatlar gəlib bizim dövrə çatmışdı. Birincisi: çayi kecmək ücun çayin suyunu əli ilə dayandıra bilməsi, ikincisi: yanar odun ona hec bir zərər verməməsi. Yəni yanar odu əlində saxlaya bilməsi və yanar odun içindən salamat keçib getməsi. Zərdüştü atəşpərəstlərin kahini xəncər zərbəsi ilə öldürmüşdü. Pifaqor və Epixarm (Bu iki şəxs özlərini sunnət elətdirmişdi.) və minlərlə Zərdüştün davamçıları atəşpərəstlər tərəfindən öldürülmüşdü. Məntiq mənim sizdən bir sorğu soruşmağimi məcbur edir:” Zərdüşt atəşə və oda sitayiş eləsəydi nə ücün atəşpərəstlərin kahinləri tərəfindən Zərdüşt və onun davamcıları məhf edildi?” Zərdüştün yaşadığı dövrdə(b.e.ə.3500-4000 əvvəl)insanlar ancaq oda sitayiş edirdilər.Zərdüştün gətirdiyi tək Allahlıq təlimi atəşpərəst kahinlərinə sərf etmirdi. Zərdüşt öldürüldü və onun yazıları o cümlədən Avesta kitabı yandırıldı. Davamcıları məhf edildi və yerdə qalanlar təqiblərə məruz qaldılar. Lakin Zərdüştün təlimi artiq insanların beyinlərinə yol tapmışdı və insanlar artıq oyanmağa başlayırdılar. Çunki Zərdüşt deyirdi:” Bütün insanlar bərabərdir, yəni Allah yer üzünü bütün insanlara bəxş edib. Bütün insanlar yerin var dövlətindən bərabər istifadə etməlidirlər. Heç kəsin başqa bir insanı kölə etməyə ixtiyarı yoxdur. Məzlumu və zəifi əzməyə Allah icazə vermir. Bu xüsusiyyət ancaq yırtıcı heyvanlara məxsusdur. İnsanda Allahdan bir zərrəcik, yəni ruhu vardi.” 

İnsanları  yolunu azdirmaq üçün atəşpərəst kahinləri Zərdüştü öz peyğəmbərləri elan etmiş və özlərinin yazdıqları təzə Avesta kitabını Zərduştun adına cıxdılar. Yenə sualı təkrar edirəm: "Əgər Zərduşt oda sitayiş etsəydi ,onu və onun davamçılarını atəşpərəst kahinləri niyə öldürürdü?” Atəşpərəst kahinlərinin yazdıqları Avesta kitabını isə Əmir Teymur yer üzündən toplamış və yandırmışdı. Bəs bizə gəlib çatan Avesta kitabı hansı məxluqun yazdığı kitabdı. Çox qəribədir əsil tarixə nəzər salanda görürsən ki, bizim millətə qarşi başqa xalqlar çox qisqanc olublar. Bizim millətin yaşadığı ərazini, qədim Bağday ərazisini gah Mesopatamiya və ya Albaniya adlandırıblar. 

Tarixdə burada yaşayan millətin adını gah şumer, gah alban və başqa ad ilə adlandırmağa başladılar. (Bu ərazi sonradan Şah İsmail Xətai tərəfindən bir yerə toplandı və bizə yadigar qoyuldu.Çox təəssuf bu ərazini biz saxlaya bilmədik.) Bizim millətin numayəndələrinin adini gah kafir qoydular, (Babək kimi) gah allahsız qoyub (Nəsimi kimi) dərisini soydular. Gah da millətin adını dəyişdirib başqa millət adı ilə təqdim etdilər. Gah da Məzdək babamızın üsyanını (Zərdüşt təliminin davamçısı idi.)mundarlıq adlandırdılar. Guya Məzdəkin qoyduğu bərabərlik hər bir şeyə, eyni arvad və eyni uşaq kimi anlayışa aid idi. Məzdək Babamiz İranda yaşamışdı. Onun yaşadığı dövrdə İranda atəşpərəstlik dini mövcud idi. Məzdək məzlum insanların əzilməsinə qarşi üsyan qaldırdı.  Zərdüştün safliq təlimini əsas tutaraq, insanların bərabər yaşamasını tələb etdi. Tarixdə isə atəşpərəst kahinləri bu üsyanı mundarliq damğası vurub ,mundar insanlarin üsyani adı ilə yazdırdılar. Halbuki, bu üsyanın adına yazılan  bir çox qanun və qaydalar atəşpərəstlik dininə aid idi. Mənim bir tarix müəllimi ilə bu haqda mübahisəm düşdü və ona bir sualım oldu;”Mənə de görüm Məzdəkin dini nə idi? Mənə cavab verdi:"atəşpərəstlik. Bu usyana aid edilən butun mundarlıqlar atəşpərəstlikdən irəli gəlirdi.” 

Yenə həmin müəllimdən soruşdum:”Əgər Məzdək Babamiz atəşpərəst idisə onda niyə dini atəşpərəst olan Iran kahinlərinə qarşi üsyan qaldırmışdı. Niyə atəşpərəst kahinləri bu üsyanı qanda boğdular?” Mənə hec nə cavab verə bilmədi. Ona görə dəfələrnən təkrar edirəm, tarixdə yazilan yalanlar bir çox müharibələrə və bir çox dinlərin parçalanmasına gətirib çixardıb. Tarix tutuquşuluq prinsipi üzrə qurulub. Bir dəli quyuya bir daş atır, min ağılli insan bu daşi çixartmaq haqda fikirləşirlər. Yəni bir insan bir hadisə haqda yazi qoyur, bu hadisənin mənbəyini tapmaq əvəzinə hamı bu hadisəni təkrarən yazırlar. Baba deyəni, ata deyir və axirda oğul təkrar edir. Hər bir insanın özünə məxsus qavrama qabiliyyəti var. Hər bir insan özu qavradiği kimi bütün hadisələri tarixdə yazıb qoyur. Beləliklə tarixdə həqiqətən baş verməyən bir hadisə haqda danışılmağa başlanılır. Bu hadisə haqda elmi işlər yazılır. Bu işləri yazan əldəqayırma alimlər isə bu haqda yazılan başqa elmi əsərləri yalan və nağıl sayıb rədd edirlər. Bu yaxin zamanlarda alimlər ən axırıncı texnologiyalardan istifadə edərək bizim dövrə gəlib çatan bəzi tarixi əsərləri analiz etmişlər. Bu Şumerlərin daş kitabələri, Misir piramidalarındakı yazılar və başqa tarixi sənədlər bu aparatlar vasitəsilə analiz edilmişdi. Alınan nəticələr alimləri həqiqi mənada şoka salmışdi. Bu yazılarda bəzi mətnlər ustalıqla pozulmuş və təzədən yazılmışdı. Kiminsə hakimiyyəti dövründə, kimlərsə bu tarixi sənədləri özlərinə sərf eləyən dərəcədə duzəltmişdi. 

Bəzən mənə elə gəlir ki, bu vəziyyət bir qüvvə tərəfindən idarə olunur və indiyəcən idarə olunmaqdadir. Bu qüvvə xalqların mədəniyyətini, tarixini dəyişdirir, dillərində lazım olacaq köklü dəyişiklik edir və qələmnən dunya xalqlarını fəth edir. Bir dahi insan bu haqda belə demişdi: "Xalqi qılıncla əsarətə alsan, həmin xalq uzağı 100 ilə əsarətdən çixa biləcək. Yox əgər xalqı qələmnən fəth etsən, bu xalqin azadlığa çıxması ucun 1000 illər bəs eləməyəcək.


Elşən Cəfərov 
dayaq.org 

Категория: Dünyada | Просмотров: 1557 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir?