Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2010 » Ноябрь » 28 » Tolışi folklor: Şılə kaqi nəğl
23:15
Tolışi folklor: Şılə kaqi nəğl
Qıləy hest bı, qıləy ni bı, ve-ve vaxt çimiko bə na iqlə tolışə məholiko qıləy piə jen jiəydəbı. Əvi hiç kəsiş ni bı, hese-ni iqlə şılə kaq bı. Piə jen ışta kuməko əjiy, kaqiroş kumə puəsəko (eyvan) lonə tumo kardəbı. Piə jeni sin (yaş) veən bıbu, əv ham zirək, haman ki, koy çəmi əzinbəkəs bı.
 
Bəle, piə jenə nənə ha maşqədə kaqi noə uə (moğnə) peəqəti əşi bə vijor. Əvi həvate bə peştə lozim bə hardi-həşi əstəni. Imiən vote lozime ki, şılə kaqi noə uə (moğnə) yol be qoroş odəmon bəvi çokə pul ədəyn. Dıbı jıqo piə jen ışta quzərani bə ro ədəy, lozim beəydə bə hamsuənən koməkəti əkəy, yəni pul bə ğarz ədəy. İ rujən ve bic bə qılə vişə həyvon – rıvos piə jeni kəy paylo dəvardedəbı. Şanqovəsə bı, tori-mori eqınıdəbı. Rıvosi piə jeni kaqış vinde. Dı ruj be ki, bə çəy qəvi jiççi qıniyə nıbe, vəşyəniko rıvosi səy bə qij şedəbı. Rə-rə dəşı bə so. Vindeşe ki, kaq şıle. Şoy-şoy karde ki, kaqi rohət bəqatem.

Im vaxt piə jen kuməko bə benton beşı. Rıvosi vindəcəğin har şe bə sə dəşı. Bə ğəror omə ki, rıvosi bə dast biyə, peşo çəy səyko bıvaştı, yəni əy bıkıştı.
- Rıvosə boli, xəş oməyş, tı bəki, ığın bəki!

Rıvos rə-rə damə bı:
- Piə jen, az ıştı şılə kaqiro oməm.

Piə jeni vote:
- Rıvosə boli, çımı şılə kaq qıləy astə, qıləy puste. Əv tıni i kərəən fər-fəri si nibəkay. Tı boy dəmı bımand, az ıştı nəho, çoştə, şanqonə bədom. Hiç dardı-bəlo nibəbe, bəhə-bıhıt. Rıvos tikəy bə fik şı. Taməkorəti bəy zu omə. Bə piə jeni votə qəpon bovəbı.

Toyki bə zəmin emə. Şanqonə harde vaxt rəsə. Piə jenə nənə pılo-kuku patəşbı. Iştaroş
şişə nimçəko, rıvosiroş sığoləpoədə eka. Rıvosi vote:
- Bəmıro numçəko pılo ekə.

- Tı mırdoliş, ğabi vi bəkaş.

- Piə jen - piə jen, ıştı şılə kaqi bəbam ha!

Bəbolə piə jenrıvosi votəy bə vırə rosni. Çay peşoməydəənım koon təkrar bin. Rıvosi həni vote:
- Piə jen - piə jen, ıştı şılə kaqi bəbam ha!

Hıte vaxtomə rəsə. Piə jen bentoniko rıvosi jio cınd(cındır) oğande. Işta vırəş kumə dıləko lef-noliko duz ka. Rıvosi piə jeni lef-noli tələb ka.

- Tı bu dodəş, bə kumə dəməşi!

- Piə jen - piə jen, ıştı şılə kaqi bəbam ha!
Beəloc mandə piə jen bımiən rozi bı. Rıvosi hələ co fikonən hest bı.
 
Piə jeni lef bə rıvosi səy edo. Qirəvəş kay, kəy bə peştiko nin kardə amburə ləvoş peqate. Qədə-qədə lefiş rost ka, çəxtə zuş hest bı bə rıvosi səy təpə ləvo evarde. Piə jeni rıvos əxtə jə ki, çəvi con beşı.
 
Nəğl iyo orəxə. Həvoko se qlə sef eqıni; ilə çımı,, ilə nəğli handəkəsi, iləən bə handəkəsi quş doəkəsi. Ne, ne, sefon həmə bırəson bə nəğli quş doə hırdənon (əğılon)!

P.S. De tosə ısətnə vaxt tolışon arəko jıqo məsəl heste, votedən: "Mandə çə piə jeni şılə kaqi vırədə”.

Çəy lətifə bıdə bəməko durəo bıbu.

Bə ğələm sə kəs: Həbibi  Heybət
E-mail: heybathebibi@rambler.ru


Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1136 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə