Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2010 » Ноябрь » 28
Qıləy hest bı, qıləy ni bı, ve-ve vaxt çimiko bə na iqlə tolışə məholiko qıləy piə jen jiəydəbı. Əvi hiç kəsiş ni bı, hese-ni iqlə şılə kaq bı. Piə jen ışta kuməko əjiy, kaqiroş kumə puəsəko (eyvan) lonə tumo kardəbı. Piə jeni sin (yaş) veən bıbu, əv ham zirək, haman ki, koy çəmi əzinbəkəs bı.
 
Bəle, piə jenə nənə ha maşqədə kaqi noə uə (moğnə) peəqəti əşi bə vijor. Əvi həvate bə peştə lozim bə hardi-həşi əstəni. Imiən vote lozime ki, şılə kaqi noə uə (moğnə) yol be qoroş odəmon bəvi çokə pul ədəyn. Dıbı jıqo piə jen ışta quzərani bə ro ədəy, lozim beəydə bə hamsuənən koməkəti əkəy, yəni pul bə ğarz ədəy. İ rujən ve bic bə qılə vişə həyvon – rıvos piə jeni kəy paylo dəvardedəbı. Şanqovəsə bı, tori-mori eqınıdəbı. Rıvosi piə jeni kaqış vind ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1520 | Добавил: admin | Дата: 28.11.2010 | Комментарии (0)

Он не был поэтом. Он был политиком и свободолюбивым гражданином своей страны и народа. Но Время сделало его поэтом…

…Если бы он хотел прожить свою жизнь как десятки тысяч его соотечественников, то его биография по всей вероятности была бы написана следующим образом: Зульфугар Ахмад оглы Ахмадзода (Пенсаж) родился в 1898 году в селе Пенса (Бутаса) Осторинского (Астаринского) района Талышского края. Своё первое образование он получил в духовной (мусульманской) школе, потом учился в начальной русской сельской школе. После окончания школы он переехал в город Баку и там активно включился в политическую борьбу. В 1918 году он уже был членом революционной рабочей организации «Гуммет», а через год вступил в ряды РК(б)П.

После установления совет ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 2746 | Добавил: admin | Дата: 28.11.2010 | Комментарии (0)

Салаев Бахман Асадуллахи (Бахман Салех) родился 20 марта 1934 года в селе Руакано Мосулинского района Азербайджанской ССР. Окончил исторический факультет Азербайджанского Государственного Университета и аспирантуру Института Философии и Права АН Азербайжанской ССР. 11 ноября  2009 г. ушел из жизни аксакал нашего движения.
            
С первых дней борьбы талышского народа за восстановление своих прав был в первых рядах и вел активную агитационную работу. Наряду с политической борьбой занимался и литературно – творческой работой. Он автор  многочисленных рассказов, пьес, очерков, публицистических, научно-педагогических, историо-философических статей и исследований на талышском и  а ... Читать дальше »
Категория: Şəxsiyyətlər | Просмотров: 1536 | Добавил: admin | Дата: 28.11.2010 | Комментарии (0)

«Azərbaycan Respublikasında milli azlığa mənsub olmaq fəlakətdir»

Giriş əvəzi

Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə sazişi 1994-cü ildə Avropa Şurası tərəfindən qəbul еdilib və 1 fevral 1998-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Saziş 16 iyun 2000-ci il tariхdə Azərbaycan Respublikası (AR) parlamenti tərəfindən ratifikasiya edilmişdir, yəni, AR ərazisində qanun qüvvəsini kəsb etmisdir.

Bu il sözü gedən sənədin AR-da qanuni qüvvə kəsb etməsinin 10 ili tamam olacaqdır. Lakin təəsüflə qeyd edilməlidir ki, onun heç bir maddəsi Azərbaycanın aborigen хalqlardan biri olan talışlara münasibətdə yerinə yetirilm ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 3881 | Добавил: admin | Дата: 28.11.2010 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus