Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » Talış incəsənəti
« 1 2
Mətləb Dadaşi
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü


1930-cu ilin qarlı-şaxtalı günlərin birində, Seyidlər kəndində yaşayan Mirzəkinin həyat yoldaşı Kinəvəs ağır xəstəlikdən sonra vəfat edir. Mirzəki ilk oğul balası Gülbalanı şox əzab-əziyyətlə böyüdüb həddi- buluğa çatdırır. Ailədə qadın səliqəsinin olmaması Mirzəkini təngə gətirir. Kinəvəs xanımı çox sevdiyindən yenidən e ... Читать дальше »
Категория: Talış incəsənəti | Просмотров: 1591 | Добавил: admin | Дата: 06.03.2011 | Комментарии (0)

Har qılə xəlği milli ofəymonəti qıləy əsas poə əçəy "yolon sıxan”onin. "Yolon sıxanon” çi xəlği məntiqi təfəkuri tarixi parzoniko emə nəticəye. Tolışi zıvon ım cəhətiko ıştə kamilətiş oqətəşe. Məlume ki, Tolışi zıvoni 3 qılə əsas ləhcəş heste: Kobəsoni tərəfi, Miyonə, Ğıbilə tərəfi. Ləhcən vey bıəti çə zıvoni zənqinəti nışon doedə. Im cəhət Tolışi zıvonədə bə "yolon sıxan”on ve təsir kardəşe, yəni Tolışi zıvoni har qilə ləhcə bəştə məxsos "yolon sıxanon”ış heste.
Şəkilədə: İlqar Əlizodə

Im edaştmonədə bə əhandon Tolışi zıvoni dı qılə ləhcə, Ğıbilə tərəfi – Masal şəhəri ləhcə, iyən Kobəsoni tərəfi - yəni çəmə qəp jıə ləhcə edaştedəm.

Ğıbilə tərəfi ləhcədə nıvıştəbə "yolon sıxanon” Masal şəhəri sakin D ... Читать дальше »
Категория: Talış incəsənəti | Просмотров: 1735 | Добавил: admin | Дата: 23.02.2011 | Комментарии (0)

Бехтум Фархун Шахсойж

Зороастризм – древняя религия иранцев, сохранившаяся по настоящее время, несмотря на все трудности, сопровождающие ее историю в течение веков. Последователи этой древнейшей религиозной культуры сохранились в Иране и в Индии. Зороастрийцы Индии известны под названием Парс. Они переселились на Гуджаратский полуостров Индии в VIII веке нашей эры, после оккупации Ирана арабскими мусульманами и вследствие притеснений и преследований их иноверцами. Как преданные вере Зороастры, парсы забрали с собой и священную литературу зороастризма. Несмотря на то, что ... Читать дальше »
Категория: Talış incəsənəti | Просмотров: 2957 | Добавил: admin | Дата: 19.02.2011 | Комментарии (13)

Elnur Ağayev,
tarix elmləri doktoru


"Toloş” divar qəzetinin üstündə nə vaxt hazırlandığı və hansı tarixdə divardan asıldığı haqqında bir yazı yoxdur. Amma qəzetin hazırlanmasında və divardan asılmasında iştirak etdiyim üçün bu tarixin 1989-cu ilin mart ayı olduğunu təxmin eləyirəm. Təxminim də buna əsaslanır ki, mən 1986-1987 dərs ilində Qızılavar Kənd Orta Məktəbinin 9-cu sinfində oxuyurdum. Və bu qəzet də bu məktəbə gəlişimin birinci deyil, ikinci ilində, gözəl bir yaz günü tərtib olmuşdu. ... Читать дальше »
Категория: Talış incəsənəti | Просмотров: 2820 | Добавил: admin | Дата: 19.02.2011 | Комментарии (0)

Вся эта информация о талышском народе известна уже лет двести, с начала этнографического изучения нашего народа, однако журнал не мог себе позволить рассказать своим читателям больше, чем сделал. И от безысходности, обусловленной этнополитикой правительства АР, допустил откровенную ложь, перемешанную с правдивыми фактами. То есть постарался извратить действительность. Так, например, газета "Толыши садо" начала издаваться до приобретения Азербайджаном независимости, а не наоборот.

В качестве примеров приведены не самые удачные, неграмотные примеры талышских текстов, которые являются искаженными и неоригинальными, а не так, как в оригинале:
                   &n ... Читать дальше »
Категория: Talış incəsənəti | Просмотров: 2291 | Добавил: admin | Дата: 06.01.2011 | Комментарии (1)

Biz niyə Talış dilini təbliğ edib, onun öyrənilməsini vacib sayırıq?

Talişlar Azərbaycanimizin qədim və aborigen etnosudur. Zatən bunu isbatlamaq, bunu sübut etmək üçün dağa-daşa düşüb Amerika kəşv eləmək lazım deyil. Elə Azərbaycanımızın  topoqrafiyasına, dövlət dilinin leksik tərkibinə vicdanla nəzər salmaq kifayətdir.

Bəs görəsən alimlərimiz, Azərbaycanı tədqiq edən tədqiqatçılarımız bu sadə həqiqəti görmürlərmi? Təbii ki, görürlər və bu həqiqətləri gizlətmək üçün dəriden-qabıqdan çıxırlar. Oxucunun "niyə" sualı verə biləcəyini bilərək bəzi məqamlara aydınlıq gətirmək istərdim. Əvvala onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın əksər alimləri, utandırıcı hal olsada, bir siyəsətə qulluq edirlər: "türkün deyilsə,&nbs ... Читать дальше »
Категория: Talış incəsənəti | Просмотров: 2026 | Добавил: admin | Дата: 23.12.2010 | Комментарии (1)

Штрихи к портрету

Роль Муслима Магомаева в развитии азербайджанской профессиональной музыки огромна. Он наряду с У. Гаджибековым, по сути, является основоположником вокального музыкального искусства в Азербайджане.

Ленкоранский период его жизненного пути, который охватывает 1905-11 годы, в основном был посвящен собиранию  талышского музыкального фольклора. Под его руководством был организован народный интернациональный хор, в репертуар которого входили песни на талышском, азеро - тюркском и ... Читать дальше »
Категория: Talış incəsənəti | Просмотров: 3586 | Добавил: admin | Дата: 25.11.2010 | Комментарии (0)

1-10 11-17

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə