Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2010 » Декабрь » 18 » Həon omən bə futbol
23:20
Həon omən bə futbol
 
Baməzə Zəmonxon yonzə qılə hə qırdə kardə, omdə bə Lankon, nat bıstəno bıbə bə Lik, bo həvate. Bı ərəfədə Mubariz Mənsimovi Xəzəri befərə oynikoi bə rık dəşeku Lankondəki futbolə məydoni bo hə çovne doy həxdə məsdə. Kəkrəz vindəki həon vəşin, əvoni bo çovneən hiç vırədə havzə ni. Həon vardə, itəhəri dənoydə bə məydonçə, bino kardə əvoni bo çovne. Imi məsə Mubariz omdə bəy votdə ki, "ım çı hərəkəte, tı jıqo oyni boçi jedəş dəmə? Mı ənə pulım doə Hollandiyəko qazonım vardə iyom kaştə ki, tı boj iyo hə bıçovnış?"

Zəmonxon çəy votə sıxanon bəçəy yod dənoydə. Mubariz mandə mətəl bəy çiç bıvotı. Zəmonxoni bino kardə bə zıvon qəteki bəs: "Bokuku Nefçi komandə bome de Xəzəri bə hənək, tı boy əməni beaburi məkə. Qıləy sıxanbeəni votıme. Tı boy ım həon bekə çı məydono".

Zəmonxon xəbə qətdə ki, Nefçi çiçe, bəs əv çiçonəy? Mubariz izah karde bəpeşdə Zəmonxon votdə:
- Kəkrəz ım həonən hejo yonzə qıləy, həmən nat kırındən, hejo Xəzər bo iminci demon məşqkə. Imonən heyo "Nefçtçin". Əqəm çımı həonıj bay bini Nefçiən bəba. Ne əqəm bayj nıznəy, tı boştə kamandə səy qıləy çarə bıkə. Az hejo iyo hə bəçovnem.

Mubariz mandə mətəl. De Zəmonxani votəy rozi be risk kardəni. Votdə:
- Zəmonxon boy ın həon bəmı bəhvat. Az ımoni bə çokə ğıymət tıko bəstem.

Zəmonxon votdə:
- Mı ımonım ha kəsiko iqlə qırdəm kardə. Həvate ixtiyarım ni.

Mubariz votdə:
- Zə, az bəvon qıləy ğıymət bədom ki, hə xıvandon  bımi şoyşoy bəkan.

Tamə zu omdə bə Zəmonxoni:
- Hələ bınim çənnə doydəj?

Mubariz votdə:
- Bə qıləy sa penco mənot doydəm.

Zamanxan votdə:
- Boli, hejo ım ğıyməti İrondən doydən. Tikəy roskə. Yəni ənnə hə bəştı iqlə befərə futbolçiyən əqıni?

Əlğərəz se samənoto ımoni həvatdə. Roədə fik kardəki bə dimo oqardeyədə puli nimə bədo bə həxıvandon niməyən boştə obəqəte. Tikən fik kay peştə ıştən bəştə votdəki bəçəvon hay sa mənot vəse. Ivrə İron niki sa penco mənot bıdə. Tikən şe bəpeşt fik kardəki bəvotem həon neçi hay roədə, natəğabonən mande vəyo. Çiç bəkane bəmı. Tikən ro şe bəpeşt seqlə loti çəy vəy qətdə. Bino kardən əy bo oçıne. Həviconi zikkə jedəki koməq vankə, ıştən bəştə vanqi oğo bedə. Əşdə nıştə yonqo dimisə. Iştən boştə dilxor bedə. Çəy jen xəbə sedə. Zə hanədə boçi zikkə jedəbiş. Iştə hanı bəyəndı jəy? Əvən votdə tanbıjən hələ sıpəkinə. Ənnədə pul iqlə taməhkoətiko şe çı dasto. Az bəpe hiç nıbu puli niməym doəbəy bə cəhmati. Bəvədə ım oynən bəçmı sə nəvoy.

Baməzə

Просмотров: 1542 | Добавил: admin | Рейтинг: 3.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus