Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Ноябрь » 27 » Lətifon
18:45
Lətifon

Omə sori Yezid

Lankonədə bineyi-ğədimiku ha sor Aşura mərasim vey xışmin davardedə. Çı mərasimi navi ateistə soveti hukumətən səy nəzni. Hətto çə zəmonə milisonən, partiya yolonən bı mərasimi pəl nəjənin, çumçiko çəvonən dılədə qıləy İmam Hüseyni məhəbbət, bə xəlği etiqadi hurmət hestbe. Əlğərəz, qıləy Aşurada Kərbəlo mısibəti bə səhnə noydən. Çənnə ehandedən hiç xonəxo çı Yezidi mutrufəti karde pidəşni. Oxoədə bə puli hisob Lankonədə jiyə qıləy orıs-Kolya bı mutrufəti rozi bedə. Aşura şəvi canqə, daveyə səhnon nümayiş bedən, Bə İmam Hüseyni nom mərsiyon vote bedən, sinə jəydən. In zəmon "Yezid", yəne orıs Kolya, sıyə xələtədə, aspi peştədə bə məydon vardə bedə. İnsonon ha səmto bəy nıfin iyən tu kardedən. Bə tanə-töhməti, bə həxtu diyə nıkardə Kolya, ıştə "Yezid"ə mutrifəti dəvomədə de aspi məydonədə qərdiş kardedə. İmomi iyən əçəy səhəbon şəhadəti səhnəku bə peşt bə "Yezid”i ğəddorati etirozon ve bedən, camaat cum kardedə "Yezid"i səpe. Bə Kolyə ənnə mışt, ləğə jəydən ki, əv sı xuni dılədə bedə, əy çı aspo eğandedən, zəminədəən de ləğə bəy rəsedən. Kolya vindedə ki, jıqo bışo camaat əy bəkışte, dezzü zikkə jəydə: "Ay camaat, mıni boçi kıştedəşon? Omə sori bəşmə Yezid lozim əbıni?

Çoli biyə baste

Lankonədə i xonəxo ıştə soədə ovə çol kandedə. Bı vaxti hamsuyə omedə, xəyli xəy-dıvo doydə, peşo bə şəkə votedə ki, çol hozı be, bəçəy dılə 2-3 qılə vəzəx şodə. Kəsoyb bə hamsiyə "boçi?” parsi doydə, əv ijənən bə şəkə votedə: "Vəzəxon ovi hejo sardon obəqəten”
Maştənəy hamsiyə vindedə ki, çol kandə merd dastonədə vedrə mandə çoli sədə. Nez bedə, parsedə:
- Yo boçi mandəş?
Merd de zəndi bəştə hamsuyə diyə kardedə, votedə:
- Zinə bəmı nıvote bə çol 2-3 qılə vəzəx şodə, bıdə çoli ov sardon bındıno? Azən bənə məvindəki 10 qılə vəzəxım şodoy, çoli ov biyə bastəşe.

Viyənədə səbəkılo onibəqəte

1986-minə sor, Soveti şımşi tijə vaxtonin. Viyəniku se xonəxo şedən bə Quba, i QAZ-53 maşini porti puri sıə sef vardedən bə Lankon ki, Nəvuzə idəvədə bəhvaton. SSRİ hukumətən de savdı kardəkəson bə mubarizəbe, kon savdıqiri əqətin 3sor, 5 sor ko ədəyn. Lankoni milison çı sefə maşiniku xəbə zınedən, maşin bıromi qətedən. Maşin bıromi həbsiku dı saat dəvardedə milisə maşin ijənən omedə bə Viyən, i xonəxoən bardedə. Milisə maşin 3-minə kərə bə di dəşyədə Viyəni siprişonədə qıləyni bə qırdəbə Viyənıjon votedə:
- Zə, kiku çiç heste, qırdəkəmon, bışəmon bıdəmon bə sıpon, ə sıpəzoə çəvon dasto bıroxnəmon, məvuji peş ha silli əv i xonəxo nomi bədo, dessə maştə Viyənədə səbəkılo əndınni

Dəvuş
"Tolışon Sədo” N: 57 
26 noyabr 2013 

Просмотров: 1333 | Добавил: admin | Рейтинг: 4.3/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar?