Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Апрель » 30 » Movardə rüj bud bıbu, HƏXİ ŞAİR!
21:16
Movardə rüj bud bıbu, HƏXİ ŞAİR!

Əli Nasir-60

Mayə manqi 1-də çəmə sipriş, yolə şair Əli Nasiri 60 sin təmom bedə. Əv, de vətəni ozodətinə, reçinətinə, tarıxinə nəfəs sə şaire. Əv, çı xəy, çı rüşinə, çı eşği şaire. Əv ıştə milləti xəyə rüjədə sırə, hiçə rüjədə bəmə şaire. Əv, deştə nıvıştə şeeronə xəlxon bə həx, bə ədolət, bə ozodəti, bə sofiyəti, bə düstiyəti sədo kardə şaire. Şairi çı dıli sıxto təbrik kardedəm, bəy coni səloməti, dırozə ümr orzü kardedəm. 

Az de şairi ve məclisonədə i vırədə bəm, dəynə bə diyəroə səfəron beşəm, ve həmorəti kardəme. Hejo bəmı çokə məsləhəton doəşe, çımı nızınə çiyon bəmı omütəşe. Çımı “Ömrüm köklənib ömrünə” iyən “Vətən” kitobon redaktorən Ə.Nasire. Az ve şo bedəm ki, bə jıqo qıləy mərd, cəsorətin, səvodin, hınəynə insoni rast oməym. “ Ömrüm köklənib ömrünə” kitobədə navsıxanədə şairi nıvıştə: “Şair ürəyi hər sinəyə sığmaz. Çünki əsil şair ürəyində bu dünyada olan bütün bəşərin sevincini və kədərini daşıyır”. 

Ürək var ki yumruq boyda bir ətdir,
Ürək var ki dünya boyda ürəkdir.

Çəy həxədə nıvışte bomı həm hostone, həm qone. Hostone bə qorə ki, bəyku ənədə çokə xotironım heste de nıvışte onibərəxe. Bə qorə qone ki, çəy jiyə ümr, nıvəştə əsəron çı qıləy yolə milləti tarıx iyən çəy jimone. 

Sıxan bəvədə molyətin, ğıvvətin bedə ki, bə sıxanədə jimoni həğiğəton bıbun. Ə. Nasiri şeeron, nəsr əsəron çı vətəni, çı zəmonə, çı jimoni həğiğətonku bə məydon omən. Çı vətəni recinəti şairi çənədə ve valeh kardedəbusə, çəy kali avlodon nünküəti, nomerdəti şairi bəysə ve pərişon kardedə. 

Şe-şe çəmə vəştə boğon şor bedən,
Kələ zoon fırse-fırse mor bedən,
Çımı şeron çı voy bardə por bedən,
Tolış ısət bexıvande şinə mo
Boçi mını şair zande şinə mo?

Dahi M. Füzuli votedə: “Dard şairəti sərmoyəye”. Əli Nasir çı vətəni, milləti, xəlxi dardi kəşe-kəşe bı sin rəsəy. Çəy şeeronədə vironə bə vətəni haray heste, mərdə zoon şəhid bə moə nolə heste, yəndıku co bə bıyon, bıron çəşi həsrət heste. Hejo boştə milləti həxiro canq kardə ım şair Xıdo bəmə doə yolə şəxsiyəte. Əçəy nıvıştə əsəronən çəmə tarıx, çəmə mədəniyət, çəmə sərvətin.Tolış çənə bıjiyo, Əli Nasirən ənədə bəjiye....

Mənə ürək deyir şairdən soruş,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?
Zaman nə tez saldı üzünə qırış,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Başına od yağdı gör neçə yerdən,
Sənə çələng hördü tale qəhərdən,
Baxıram üzünə bu gün səhərdən,
Bir də gələcəkmi görən beləsi? 
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Millətin dərdinə ağlayan insan,
Vətənə dastanlar bağlayan insan,
Nitqi şəlalə tək çağlayan insan,
Bu qiymətli ömür hara tələsir,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Yaman günə qoydu bu dövran bizi,
Aləmə faş etdi hər sirrimizi,
Niyə qoymur görək öz işimizi,
Bu dərdi nə sayaq eyləyim təsvir,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Səni ənam verən Allaha əhsən!
Əhli-beyt şairi, haqq şairisən.
Sən axı bizlərə güman yerisən,
Bir həsir qalmışıq, bir məmmədnəsir,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Daha dönmür zaman geri, şairim,
Millətin pələngi, şiri şairim,
Ölümü öldürən, diri şairim,
Şeirdə, sənətdə qoymadın bir sirr,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Gözlərin hey üzür fikir selində,
Hikmət ovlayırsan ana dilində.
Bunca əzilsəydi zülmün əlində,
Sən ola bilməzdi heç dahi Şekspir,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Döyüş meydanında yeganəsən sən,
Vətənçün canına biganəsən sən,
Zərdüşt babamızdan nişanəsən sən,
Səndə Onun ruhu, Papakın səsi,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Zaman ürəyinə gətirdi kədər,
Sızladın hər axşam səhərə qədər,
Bir insan nə qədər əziyyət çəkər?
Bu sual qılınc tək səbrimi kəsir,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Xoşbəxt övladısan böyük vətənin,
Şeirdir saçında hər bir ag dənin.
"Qiləvo" dilindən çıxanda sənin,
Dağları tərpədən bir külək əsir,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Qiymət yoxdu indi haqq olan sözə,
Böhtanla, şər ilə dururlar üzə.
Nə olar Allahdan ola möcüzə,
Gənclik illərini qaytara bir-bir,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Bu dövran çoxunu seçdi, sınadı,
Nadanlar qorxudan səni qınadı.
Şükür ki, Allahım səndən-yanadı,
Gücünə dözmədi nə “dam”, nə zəncir,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Sənin ürəyində bir qubarın var-
Bu millət, bu vətən haçan bir olar.
Bir də Əli Nasir çətin doğular,
Eyləyir bu ağrı Vüqara təsir,
Niyə qocalırsan, ay Əli Nasir?

Movardə rüj bud bıbu, HƏXİ ŞAİR! 

 
Vuqar MİRZƏZADƏ 

 

Просмотров: 1805 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus