Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2014 » Апрель » 14 » Movardə rujın mıborəke, İsmayıl Şabanov!
22:39
Movardə rujın mıborəke, İsmayıl Şabanov!


Bə ha xalqi dardi mandəkəson, ictimai nufuzi rost kardəkəson, dınyo co xalqon dılədə loyiğinə vırə qəte, deəvon çokə munəsibət oqətəkəson çə həmonə xalqon ictimai-siyosi navəşənonin – lideronin! Hiç şubhəmon ni ki, çəmə xalqi – çı Tolışiən jıqo mərd, ləyoğətin, mudrikə ruşnəfikə navəşənonış heste! Çəvonədən qıləy, çı Umumrusiya Tolışon Diaspora sədr İsmayıl Şabanove!

Ha xalq şo bəbe ki, əqəm əyən bənə İsmayıl Şabanovi şəxsiyyətinə, dınyovindemininə, zırəkə, mudrikə zoəş bıbu!

İsmayıl muəllim bo Rusiyə Federasiyadə jiyə tolışon zıvoni, mədəniyyəti, mental xosyəton, adət-ənənon, ijən co milli-mənəvi dəyəron jiye, inkişaf kardero ıştə dasto oməyon kardə.

Əv ıştə fəaliyyəti əsos leytmotivi ha vaxti, ha vırədə de qıləy çokə şuari bə vırə rosındə: “Tolış çı dınyo ən ğədimə, ən mədəni millətonədəye! Bə qorış əv kon dəvlətədə jidə bıjiyo, bəpe de həmonə dəvləti konstitusiya, de beynalxalq ğanunon, de sivil, mədəni, numunəvi roy bəştə loyiğbə həxon bırəso!”

İ.Şabanov inə vətənədə - Azərbaycanədə jiyə tolışonən mutəmadi əloğə oqətedə. Bəvonən, həmişə ıştə məntiqinə, mudrikə tövsiyon doydə: “Tolışon çı Azərbaycani bınəynə xalqin! Ivrə çəvon tarixi vətəne! Əvon ıştə vətənədə bəpe, bəştə ha milli-mənəvi təsisaton noil bıbun! Çımi roən, AR Dövləti Konstitusiya, Beynəlxalq konvensiyon, BMT ğəbul kardə ğəroronin! Ha tolışi mənəvi ğarze ki, de cəsarəti, de ğanuni roy ıştə həxon tələb bıkə! İnşallah, Tolış de roy, bı nezıno bəştə ha maddi-mədəni həxon bərəse!”

Əzizə tolışon, şinə duston! Imruj çəmə ın mədəni, alicənab, mudrik, ağılmand, ruşnəfik, ğıryətmandə boli – çı İsmayıl Şabanovi movardə ruje! Çəmə ın xosə boli 1965-nə sori aprelə manqi 15-də çı Lankoni rəyoni Havzəvu diədə moəmo bə!
 

Əmə, tolışon jıqo ləyoğətinə, fədakarə övladi bə Tolış xalqi baxş karde qorış bə Xıdavandi-Aləmi "şukur", bəçəy pı-moə “Bərəkallah, Əhsən!” – votdəmon! İsmayıl muəllim ımruj bə Tolışi ha problemi, bənə merdi ıştə duşi dəhaştə kəse! Əv çı Tolışi navədə qıləy vəşə çoye ki, həmişə ruşnə doydə!

İsmayıl boli, az Şıməni həm ıştə nomo, həm çı Azəri – Tolış İctimai İbemoni həmmə uzvon nomo de movardə ruji munasibəti dıli sıxto təbrik kardəm. Bəşmə xəçəcon, dıroizə umur, xeyzonə səadət, şəxsi konədə ve yolə mıvəffəqiyyəton orzu kardəm! Xose, mıborəke! Bıji, çəmə İsi! Həzo soron bıji!
 

Əmə de Şımə fəxr kardəmon!

Bə Şımə de ve yolə hurməti,

Mehdibəy Səfərov
Azəri – Tolış İctimai İbemoni sədr

Просмотров: 2008 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus