Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » 2012 » Май » 7 » Şübhəli "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" konsepsiyası
23:40
Şübhəli "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" konsepsiyası
Mehdiyevin məruzəsində indiki siyasətlə bağlı bir dənə də olsun irad, tənqid yox idi. Məruzə bütün istiqamətlərdə siyasətlə bağlı gurultulu təriflərlə dolu idi

Mayın 5-də "Gülüstan" sarayında Yeni Azərbaycan Partiyası eks-prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümü ilə bağlı "Azərbaycan2020: yeni inkişaf məqsədləri"konfransı keçirib.

Konfransın əsas məruzəçisi, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev geniş məruzəsində hakimiyyətin 2020-ci ilə kimi proqram strategiyasını ümumi sözlərlə təsvir etməyə çalışıb.

Söhbət "Azərbaycan2020: gələcəyə baxış" konsepsiyasından gedir. Prezident onu bu ilin sonuna kimi hazırlamağı tapşırıb.

Natiq qeyd edib ki, Konsepsiyanın əsas məqsədi dünyadakı maliyyə-iqtisadi böhran və mürəkkəb qlobal dəyişikliklər fonunda Azərbaycanın milli maraqlarını hərtərəfli şəkildə qorumaq, XXI əsrin narahat şəraitində dövlətin və xalqın siyasi və iqtisadi təhdidlərdən etibarlı şəkildə sığortalanmış gələcəyini təmin etməkdir.

Konsepsiyanın yaradılmasının daha bir səbəbi kimi kəmiyyət dəyişikliklərindən keyfiyyət dəyişikliklərinə keçid dövrünün başlanması göstərilir. Konsepsiya bu yeni mərhələnin aydın, proqnozlaşdırılan mənzərəsini yaratmalıdır.

Mehdiyev etiraf edib ki, gələcəyi proqnozlaşdırmadan, qlobal çağırış, təhdid və təhlükələrə siyasi və nəzəri analizlə qiymət vermədən uğurlu inkişafa nail olmaq olmaz. Bu mənada Konsepsiya növbəti mərhələ üçün nəzərdə tutulan milli məqsədlərin həyata keçirilməsi strategiyasını hazırlamalı, inkişafın fundamental istiqamətlərini müəyyən etməli, hadisələrə konseptual yanaşma hazırlamalıdır.

Yeni Konsepsiyanın leytmotivi kimi Mehdiyev prezidentin fikirlərini misal gətirir. O, strateji sənədin hazırlanması barədə qərarı qəbul edərkən bu məqsədləri müəyyən edib: 1)Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirmək, 2) onu müasir dövlətə çevirmək, dünyadakı bütün mütərəqqi təcrübəni tətbiq etmək, 3) insanların bütün azadlıqlarını təmin etmək, 4) hüquqi dövlət quruculuğu üçün daha iri addımlar atmaq.

Mehdiyev qeyd edir ki, Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi məqsədyönlü və proqramlı idarəetməyə əsaslanır. İnkişaf Konsepsiyası inkişafın konseptual əsaslarını və prinsiplərini, milli inkişafın gələcəyinə dövlətin ümumi baxışlarını işləməli, müvafiq müddəa və tezislərə uyğun olaraq strategiyanı müəyyən etməlidir. Bundan sonra konkret sahələr üzrə proqramlar qəbul edilə bilər.

Növbəti səkkiz ildə Konsepsiya bu kompleks tədbirləri həyata keçirməlidir:

- siyasi sahədə: dövlət müstəqilliyimizin daha da gücləndirilməsi, ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunması və qorunması; demokratiya institutlarının daha da inkişaf etdirilməsi, dövlətin funksiyalarının yerinə yetirilməsinin və vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının rolunun gücləndirilməsi, qanunun aliliyini tam təmin edən mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi; qlobal çağırışlara qarşı adekvat və preventiv mexanizmlər sisteminin yaradılması;

- sosial-iqtisadi sahədə: ilk növbədə qeyri-neft sektorunun genişləndirilməsi hesabına davamlı iqtisadi inkişafa nail olunması, iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətlərinin şaxələndirilməsinin genişlənməsi, aztəminatlı ailələrin etibarlı sosial müdafiəsinin təmin olunması, əhalinin orta təbəqəsi dairəsinin genişləndirilməsi və onun cəmiyyətin həyatında rolunun və əhəmiyyətinin artırılmasına nail olunması;

- humanitar sahədə: təhsilin, səhiyyənin, humanitar sahələrin inkişafına xüsusi diqqətin ayrılması, "qara qızıl” amilinin insan kapitalına çevrilməsi.

Hazırda Azərbaycanda 60 proqram və strateji sənəd həyata keçirilir. Amma bu sənədlər cəmiyyətin problemlərini tam əhatə etmir və daha çox fraqmentar xarakter daşıyır. "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" konsepsiyası təşəbbüsçülərinin fikrincə, Konsepsiya bir-birinə bağlı olan bütün əsas istiqamətləri ayrılıqda və bir-biri ilə uzlaşdırılmış şəkildə əhatə edəcək və əsas məqsəd olan "davamlı inkişaf” probleminə konseptual baxış və yanaşma imkanı yaradacaq.

Bu nöqteyi-nəzərdən Konsepsiya hazırlanarkən onun müəllifləri proqnozlaşdırılan dövrdə, yəni 2020-ci ilə kimi baş verəcək dəyişikliklərə "gələcəyin ideal obrazı” kontekstində və bu obrazı şərtləndirən ümumiləşdirilmiş təsnifat kontekstində - dövlət, cəmiyyət və iqtisadiyyat triadasında xüsusi diqqət ayıracaqlar. Çünki 2020-ci il üçün qarşıya qoyulan məqsədlərlə bugünkü siyasi, iqtisadi və sosial parametrlər və meyarlar arasında fərqin aradan qaldırılması Konsepsiya və strateji planlaşmanın əsas mahiyyəti və məzmunu olacaq.    

Hazırda "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" konsepsiyası üzərində iş davam edir. Layihənin işlənməsinə müvafiq dövlət orqanları, vətəndaş cəmiyyəti institutları, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər, ölkənin aparıcı elmi ictimaiyyəti və siyasi-iqtisadi elitası cəlb edilib. Qabaqcıl dünya təcrübəsi və müasir texnologiyalardan istifadə üçün BMT İnkişaf Proqramı və başqa beynəxalq təşkilatlarla zəruri əməkdaşlıq yaradılıb.

Müstəqil ekspertlər hesab edir ki, konsepsiyanın qəbulunun özü gələcəyin dərin eşeleonlu strategiyasının yaradılması üçün gerçəkdən vacib addımdır. Amma Konsepsiya yaxın 8 ili əhatə etdiyi üçün onu strategiya adlandırmaq doğru olmaz. Söhbət hüquqi, demokratik dövlət qurmaq yolunda əngəlləri aradan qaldırmaq üçün hakimiyyətin taktiki planı adlandırıla bilər. Bu barədə Qərbdə çoxdan və ardıcıl olaraq danışırlar.

Amma Mehdiyevin məruzəsi Konsepsiyanın, onun ardınca isə başqa proqram sənədlərin yaxın perspektiv üçün praktik bələdçi olacağına əminlikdən daha çox şübhə yaratdı. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın ötən iyirmi ilinə qiymət verilən zaman çoxlu qeyri-dəqiqliklər, faktların qəsdən dəyişdirilməsi, siyasi konyunktur mülahizələrindən tarixin şərh edilməsi aşkar görünür. Bu faktdır ki, saxta tarixi fundament saxta perspektiv yol yaradır. Onlar zamanın və reallıqların tələbi ilə yox, ali rəhbərliyini subyektiv sifarişi ilə qurulur.

Üstəlik, Mehdiyevin məruzəsində indiki siyasətlə bağlı bir dənə də olsun irad, tənqid yox idi. Məruzə bütün istiqamətlərdə siyasətlə bağlı gurultulu təriflərlə dolu idi.

Bu cür baza yanaşması Prezident Administrasiyasının rəhbərinin cızdığı məqsədlərin həyata keçəcəyinə ciddi şübhə yaradır. Gözləmək olar ki, hakimiyyət sözdə başqa şey deyəcək, əməldə isə ötən 19 ildə olduğu kimi, islahatlara və demokratikləşmə prosesinə maksimal əngəl yaratmaq yolunu davam etdirəcək.

contact.az

Категория: Azərbaycan | Просмотров: 1022 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır